EY DİYALOGCULAR! HANGİ DELİĞE GİRDİNİZ? (adıgüzel)

EY DİYALOGCULAR! HANGİ DELİĞE GİRDİNİZ?

Ey diyalogcular! Gördünüz mü merhamet nazarıyla baktıklarınızın yaptığı vahşeti? El ele, kol kola mütebessim pozlar verdiğiniz adamların çocukların öldürülmesine cevaz verdiği fetvaları duydunuz mu? Yoksa “Rabbin aciz kulu” olarak çok mu acizsiniz bunları görmekte ve duymakta?

Ey diyalogcular! Ateşkes için çok erken diyenleri duydunuz mu? Peki ya; ateş altında , bomba sağanağı altında kaldınız mı hiç haftalar boyu? İlaçsız, aşsız, susuz kaldınız mı sığınaklarda ya da hicret yollarında? Buna rağmen bile bomba yediniz mi hem de en gelişmişinden, hem de en kimyasalından?

Ey diyalogcular! Yıkıntılar arasından çıkarılan çocuk cesetlerinin bulunduğu enkaza aslında insanlığın gömüldüğünü gördünüz mü? Bu manzaralarda gözünüzü açmıyorsa, yazılanları yada yazdıklarımızı “şehit edebiyatı” diye görüyorsanız ananız ağlasın nasipsizliğinize?

Ey diyalogcular! Açın gözünüzü ve nasıl bir çıkmaz yola girdiğinizi hesap edin. İleriye attığınız her adımın aslında terle, samimiyetle kazanılmış her mevziiyi size kaybettirdiğini anlayın. Dost edindiklerinizin onlardan olmadıkça sizden memnun olmayacağını da unutmayın. Bütün yaşananların Müslümanların kendilerini yanlış anlatmasıyla ilgisi olmadığını kavrayın ve uyanın artık.

BM çöp sepetine, diyalogcular da çöp sepetine
Müthiş bir dönemeçten geçiyoruz. Adı barış, eşitlik gibi afaki tabirlerle anılan Birleşmiş Miletler’in bir fonksiyonunun olmadığı anlaşılıyor artık. Bu kurumu gözünüzü kırpmadan çöp sepetine atabilirsiniz. Bir de ‘diyalog’ için sinesini açtıkları adamların çoluk çocuk demeden giriştiği katliamları sadece seyreden ve foyaları Allah–ü Teala’nın inayetiyle ortaya çıkan, umumi bir dünya barışı tesis etmek istediklerini büyük bir gururla anlatan diyalogcuları da atın çöp sepetine. (İşin kötü tarafı bizim koynumuzda yetiştirdiğimiz diyalogcu zevat o kadar değiştiler ki tümüne geri dönüşüm formülleri uygularsak acaba işe yarar mı diye düşünüyorum. Ciddi şüphelerim var çünkü.)

Yeniden düzenlenmesi planlanan Ortadoğu’daki operasyonun aslında tüm dünyadaki dengeleri etkileyen bir değişimin adı olduğunu söylemeliyiz. Ve operasyonun yapılanmasının tam merkezinde Türkiye var desek yanılmış olmayız.
Yapılan harekatlar sadece Irak’a, Lübnan’a yönelik değildir. Bu harekat tüm Ortadoğu’yu ve dolayısıyla da dünyayı etkileyecek bir “yeni yapılanma” adı altındaki kaos ve savaştır. Bu savaşın bilinçaltını yani temelini ise din argümanı belirlemektedir. Üst yapısında ise sömürgeci batının her zamanki açgözlülüğü, zorbalığı ve eşkiyalığı yatmaktadır.

Lübnan’da girişilen harekatın ardından namluların Suriye’ye döneceği anlaşılıyor. Adım adım uygulanan senaryonun harekat alanı büyük çoğunlukla Müslüman ülkeleri kapsıyor. Bu gelişmelerin sadece Ortadoğu ile sınırlı kalmayacağı ileriki zamanlar da Malezya, Endonezya gibi ülkelere de sıçrayacağı belli. Çünkü; adı geçen bu ülkelerin hepsinin elinde Batının muhtaç olduğu stratejik kaynaklar var.
ABD–İsrail vuruyor, dünya susuyor. Vurmaya da devam edecekler ta ki biri çıkıp da dur diyene kadar…

KENDİ AĞIZLARINDAN
DİNLERARASI DİYALOGTA NİHAİ HEDEF:

“Dinlerarası diyalog, Kilise'nin bütün insanları Kilise'ye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır... Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir. “

"Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya'yı Hıristiyanlaştıralım." (Papa II. Paul)

"Diyalogdan söz ettiğimizde, açıktır ki, bu faaliyeti, Kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilise'nin bütün faaliyetleri, üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, Kilise'nin İncil'i yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır." (Pietro Rossano -Vatikan Konsil sekreteri)

“Şimdi bu acib zamanda, îmanı bulunan ve hatta fırak-ı dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak; ve Allah’ı tanıyan ve âhireti tasdik eden, Hırıstiyan bile olsa onlarla medar-ı niza noktaları medar-ı münakaşa etmemeyi hem bu acib zaman, hem mesleğimiz, hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor.” (RİSALE-İ NUR Kastamonu Lahikası)

"Bütün insanlar Hz. İsa’ya döndürülmeli, bütün insanlar vaftiz olarak Kilisede birleşmeli ve onun vücudu olan Kiliseye girmelidir. Yollar, usuller, metotlar değişir; ama hedef hiç değişmez: Bütün insanları Hıristiyanlık dinine sokmaktır nihaî maksadımız". (Towards a pastoral approach to culture - Vatikan yayını )

Dinlerarası Diyalog’tan bir manzara

Dinlerarası Diyaloğun son durumu ile ilgili bir haberi de yorumsuz olarak sizlerin bilgisine sunmak istiyorum:

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın geleneksel iftar yemeğinde her yıl olduğu gibi yine Türkiye mozaiği oluştu. Ruhani liderler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, sanatçılar, işadamları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 300 kişilik topluluk barış ve diyalog mesajları verdi.

Hilton Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde söz alan Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan, “Kısa süre önceye kadar bu ülkede aynı dine mensup insanlar bile bir araya gelemezken şimdi farklı dinlere mensup insanlar aynı sofrada buluştular.” dedi. Bunun Türkiye için çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Mutafyan, ancak bu işin adının konulması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’de farklı dinleri bir sofrada ilk buluşturan kişi Fethullah Gülen ve onun onursal başkanlığını yaptığı vakıftır. Biz şimdi onların açtığı yoldan yürüyoruz.” ifadesini kullandı.

Süryani Kadim Metropoliti Yusuf Çetin de Hocaefendi ve arkadaşlarının insanlığa ve üç semavi dine yaptıkları katkıların büyük olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de daha önce hiç kimse Hıristiyan ve Musevileri iftara davet etmeye cesaret edemezdi, şimdi ise paylaşılamıyoruz.” dedi.

Rum Patriği Bartholomeos ise konuşmasında, Türkiye’deki barış ve huzur ortamı için Allah’a şükredilmesi gerektiğini belirterek, yine Türkiye’nin demokratikleşme ve Avrupa Birliği yolundaki kararlılığını sürdürmesini dilediğini söyledi.

Musevi cemaati adına söz alan Rav İsak Haleva da vakfın iftarda verdiği tablonun Allah’ın istediği bir tablo olduğunu söyledi.

10 yıldır barış ve diyalog yolunda yürüdüklerini belirten Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak ise salondakilere seslenerek, “Siz olmasaydınız bu yollarda yürüyemezdik, biz bu diyalog denizinin içinde yaşayıp orada ölmek istiyoruz.” sözleri ile salondan büyük alkış aldı. (Zaman, 28.10.2003)

Vatikan’ın Diyalog ile varmak istediği son nokta

Diyalog ve hoşgörü, Vatikan’ın bir tuzağıdır. Diyalog vasıtasıyla, önce, Müslümanların imanları bozulacak, islami şuurdan, yaşayıştan uzaklaştırılacaklar. Hz. Peygamber ve âlimler devre dışı bırakılarak İslamiyet, emir ve yasağı olmayan, felsefi bir sistem haline getirilecek.

Müslümanlar arasında, Müslüman olsun Hıristiyan olsun fark etmez. Nasıl olsa, iki din mensubu da Cennete gidecek, inancı hakim kılınacak. Bu hale getirilen Müslümanların, Hıristiyanlığa kaymaları kolaylaşmış olacaktır. Çünkü, insan, nefsinin hoşuna giden, kendine kolay gelen şeyleri tercih eder. Hâl böyle olunca, haftada bir gün Kiliseye gitmekten başka hiçbir kuralı olmayan Hıristiyanlığa kayması daha kolay olacaktır. Böylece, nihai birleşme Hıristiyanlıkta olmuş olacak. Çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmalarda bunu zaten açıkça dile getiriyorlar. Onlara göre gerçek din sadece Hıristiyanlıktır:

“Biz her ne kadar Hıristiyan olmayan dinlerin manevi ve ahlaki değerlerini tanıyor, saygı gösteriyor, onlarla diyaloğa hazırlanıyor ve din hüviyetini savunmak, insanlık kardeşliğini tesis etmek, kültür, sosyal refah ve sivil iradeyi oluşturmak gibi hususlarda diyaloğa girmek istiyorsak da dürüstlük bizi gerçek kanaatimizi açıkça ilan etmeye mecbur etmektedir; yegane gerçek din vardır. O da Hıristiyanlıktır.” (Leibhard, Wilmington 1978, s. 13 vd.)

Dinler nasıl birleşecek?

Papa II. Jean Paul’un 20 yıllık dostu ve “Papa’nın Düşüncesi” kitabının yazarı Buttiglione bu düşünceleri şöyle açıyor: “Hıristiyanlar İsa’nın Mesih olduğuna ve insanın onun sayesinde kurtulduğuna inanır. Tanrı’ya götüren başka bir yol yoktur..” ( NPQ; Cilt: 1, Yaz 1991.)

Nihai birleşmenin Hıristiyanlık çatısı altında olacağını, Dinlerarası Diyaloğun mimarlarından M.Watt, "dinleri birleştirme" projesi ile bakınız nasıl dile getiriyor: "Uzun vadede bütün dünya için tek bir dinin olacağı ümid edilebilir. Bu din Hıristiyanlığın çatısı altında, Sünni İslam'da dört fıkhi mezhebe müsaade eden anlayışa benzer bir şekilde kendi içinde bazı görüş ayrılıklarına yer verebilir." (Modern Dünyada İslam Vahyi s.171)

Papa II. Jean Paul da, Sen Pietro Kilisesi’nde, 25.6.2000 günü pazar ayininde, “Kilise ile diğer dinler arasındaki diyaloga evet. Ama aynı zamanda tek kurtarıcının İsa olduğunu ilan etmek gerekiyor’’ diyerek diyalog sonunda nerede birleşeceğinin açık adresini de vermiştir.

ARKADAŞLAR DİNİMİZE VE İMANIMIZA SAHİÇ ÇIKALIM YOKSA ONLAR BİZE SAHİP ÇIKACAKLAR

ADIGÜZEL

Nasihatleriniz neden tutulmuyor biliyormusunuz??

Nasihatten istifade edebilmek hangi hususlara bağlıdır? Nasihat eden ile dinleyen kimselerin öncelikle dikkat etmeleri gerekenler nelerdir? İnsanı istifadeye açık hale getiren hasletler ve nasihate kapalı kılan hastalıklar hangileridir?

* Hikmetin Lisanı Fasihi (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz, “Din nasihattir.” buyurmuştur. Nasihat; hayırhahlık demektir; bir kimseye doğru yolu göstermek, yapması ve yapmaması gereken şeylere dikkatini çekmek ve onun hakkında hep hayır dileğinde bulunmak manalarına gelmektedir. Nasihat, insanları Allah’a, Resûl-ü Ekrem’e ve Dini Mübîn’e yönlendirmektir; onları, dünya ve ahiret hayatları hesabına faydalarına olacak işlere sevketmektir. (01.00)
* Resûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, sohbetlerinde kendisine yöneltilen pek çok suali, halledilmesi gerekli olan pek çok problemi, ümmetiyle alâkalı dînî, içtimâî, iktisâdî, siyasî pek çok mesâili cevaplayıp müşkilleri hal, müphemleri şerheder ve Kur’ân’la gelen pek çok mutlak emri takyîd, mukayyedi ıtlâk, husûsîyi ta’mîm, umûmîyi de tahsîs buyururdu. (02.03)
* Sohbet; Cenâbı Hakk’a yönlendiren yararlı konuşmalarda bulunma, söz ve düşünce ile başkalarının ufkunu açma, şahsa karşı duyulan hüsnü zannı gönülleri sonsuza yönlendirmede bir kredi gibi kullanma ve hep hayırhahlık mülâhazasıyla oturupkalkmaya denir. Bu açıdan, sohbet için bir araya gelişimizi hep ciddi rûznâmelere bağlamamız gereklidir. Evet, müzakerelerimizi mutlaka sohbeti Cânân’a bağlamalı, konuşacağımız mevzuları önceden belirlemeli, okuyacağımız metinleri iyi seçmeli, beraber çözeceğimiz problemleri tayin etmeli ve bir araya geldiğimizde mutlaka şahsi ve içtimai meselelerimizi halletmeye çalışmalıyız. (06.05)
* Vaaz u nasihat edecek insan, muhataplarının karşısına ciddî bir iç hazırlıkla ve mânevî doygunlukla çıkmalıdır. Her şeyden önce kalbinin Allah’la irtibatına ve dinleyicilerin vaktini israf etmeyecek şekilde hazırlanmaya dikkat etmelidir. Vaaz “gönlün sesi” olmalıdır. Vâiz, o sesi önce kendi vicdanında duymalı; kendisine hitap ediliyormuş gibi nasihatten hissesini almalı; sonra nefsini bütün bütün aradan çıkarmalı, adeta kendini unutmalı; verdiği misallerin kahramanlarıyla beraber yaşamalı; Hazreti Hamza’yı destanlaştırırken karşısında Utbe’yi, Şeybe’yi, Velid’i görüyor gibi olmalı ve sohbette fâniliğe ulaşmışçasına ciddî bir konsantrasyon içerisinde konuşmalıdır. (09.07)
* Nasihatten istifade edebilmek için, dinleyen kimsenin kendisini sıfır ve hiç görmesi, ön yargısız ve kabule açık olması gereklidir. Aksi hâlde büyüklük psikozlarıyla, kibir, gurur ve çalım içinde ve herkese, her şeye tepeden bakma ruh haliyle sohbetten istifade edilemez. Evet, dolu kaplar başka şey kabul edemez.. kaya üzerinde tohum filizlenemez. Kalbler verimli topraklar gibi, zihinler de bomboş telakki edilmeli ve tam bir tahliye ile arıtılmalıdır ki, nasihatten hisse alınabilsin. Yoksa, Nebiler ve veliler de nasihat etse, böyle bir tahliyeyi yapamayan, kendisini herkesten aşağı görmeyen, hatta nefsini yerden yere vurmayan ve söylenenleri kalb kulağıyla dinlemeyen kimsenin faydalanması oldukça zordur. (10.24)
* “İnsanın başı derde girince, gönülden O’na yönelerek Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah kendi tarafından ona nimet ve imkan verince, daha önce bütün acziyle gönülden O’na yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptıracak birtakım şerikler uydurur. De ki: İnkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım! Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin!” (Zümer, 39/8) mealindeki ayeti kerimede de ima edilmektedir ki; Allah’ı unutturan nimet, nimet görünümlü nikmettir. (17.20)
* “İnsanın başı derde girdi mi Biz’e yalvarır, ama sonra ona tarafımızdan nimet verince, “Ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim” der. Hayır! Bu bir imtihandır, ama çokları bunu anlamazlar.” (Zümer, 39/49) mealindeki ayeti kerimede de dikkat çekildiği üzere; ilim, başarı, makammansıp, hayat arkadaşı… gibi nimetler de hep birer imtihandır. (20.35)
* İnsan, malmülk, makammansıp, evlad ü iyal ile sürekli denenip sınandığı gibi kadınla da imtihan olabilir. Bir kısım müminlerin sabah akşam dualarında “Allahümme ecirnâ min şerri’nnisâ, Allahümme ecirnâ min belai’nnisâ, Allahümme ecirnâ min fitneti’nnisâ” demeleri; yani, “Allahım, erkekliğin altında kalıp kadınla imtihanı kaybederek bir kötülük işlemekten bizi koru; Allahım, şehvetin arkasında sürüklenip bir felakete uğramaktan bizi muhafaza et; Allahım bir kadının cazibesine kapılıp doğru yoldan sapmaktan bizi halâs eyle!” diyerek Allah Teâlâ’ya iltica etmeleri kadının potansiyel bir iptila vasıtası olmasındandır. Yoksa, mü’minler, kadının şer, bela ve fitne olarak yaratıldığını asla düşünmez ve kadın fitnesinden korunma dualarını o bâtıl inanca bağlamazlar. Bu açıdan, aslında erkek de kadın için bir imtihan aracıdır ve kadın da erkek sebebiyle başına gelebilecek şerden, beladan ve fitneden sürekli Hazreti Hafîz’e sığınmalıdır. Hatta, o da –dilerse– dualarında “Allahümme ecirnâ min şerri’rricâl, Allahümme ecirnâ min belâi’rricâl, Allahümme ecirnâ min fitneti’rricâl” diyebilir. Evet, erkekkadın münasebetleri çerçevesinde her ikisi de birbiriyle imtihan olmaktadır ve herbiri diğeri için bir imtihan unsuru, bir bela sebebi ve bir fitne vasıtasıdır. (22.15)
* “Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver! Zira gerçeği hatırlatıp nasihatta bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.” (Zâriyât, 51/55) mealindeki ilahi beyandan anlaşılması gerekenler… (26.37)
* Cenâbı Hak, İsrâ suresinin 82. ayeti kerimesinde –mealen– şöyle buyurmaktadır: “Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin sadece ziyanını artırır.

KİTAP OKUMAK HUSUSU

BANA AŞ OKU DEMİŞSİN CAMİ THASİLİNDEN BAŞKA EĞİTİM ALMAMIŞ OLDUĞUMDAN DEM VURMUŞSUN
BEN SENİN DEĞİL SENİN SÜLALENİN BİLE OKUDUĞU TOPLAM SAYFA ADEDİNDEN FAZLASINI OKUMUŞUMDUR NUR RİSALELERİ DE DAHİL

BEN EĞİTİMSİZ DEĞİL KARDİOLOJİ UZMANIYIM
VE DOĞUDAKİ TECRÜBESİZ VE EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜK BİR ÜNİVERSİTEDE DEĞİL BATIDAKİ ÇOK MEŞHUR BİR TIP FAKÜLTESİNDEN MEZUNUM
FEN LİSESİNDEN MEZUN OLDUM
FEN LİSESİNDEN MEZUN OLDUĞUM DÖNEMDE SİZ İYİ EĞİTİM ALDIĞINIZ İÇİN SOSYAL ADALET GEREĞİ SİZİN ORTA ÖĞRETİM PUANINIZDAN 40 PUAN KESİYORUZ DEDİKLERİ HALDE ÖYS DE TR DE İLK 500 E GİRDİM
YASİNİ VE TEBAREKE VE AMMEYİ EZBERE BİLİRİM
HOBİOLARAK HAT SANATIYLA İLGİLENİRİM
VE SUUDİ ARABİSTAN KÜLTÜR DENEĞİNDE BAİLANGIÇ AŞAMASINDA ARABÇA ÖĞRENDİM
İYİ DÜZEYDE İNGİLİZCE BİLİRİM

VEE SON NOKTA
UZUN SÜRE TIP FAKÜLTESİNİN İLK 4 YILI BOYUNCA NURCULARAIN EVLERİNE GİTTİM HATTA ÖYLEKİ RİSALEİ NURU EZBERLEMEK İSTEMİŞTİM

SÖZLERİN YARISINI BİTİRDİM ASAYI MUSAYI BİTİRDİM
ASAYI MUSAYI EZBERLEMEK İSTİYORDUM HATTA BİRKAÇ SAYFA BİLE EZBERLEMİŞTİM
,
AMA GÜN GELDİ

NURCULARIN İMAMI GAZALİ HAZRETLERİNE TERS DÜŞEN SÖZLERİNİ OKUDUM VE NURCU EVLERİNDEKİ ABİLERLE TARTIŞTIM ONLAR SÖYLEDİKÇE BEN DAHA ÇOK DELİLLERLE KARŞILARINA ÇIKTIM

VEE UYANDIM

GAZALİYLE ÇELİŞEN BİR SİSTEM HAK VE DOĞRU OLAMAZDI
ÇÜNKİ İLK OKUDUĞUM GAZALİ ESERİ EYYÜHEL VELED SONRAKİ İHYA İDİ
VE BEN İHYAYA AŞIKTIM GAZALİNİN YANILDIĞINI İDDİA EDENLER ANCAK SAPIKLAR OLABİLİRDİ
VE NURCULARDAN AYRILDIM

DEDİĞİM GİBİ BEN SENİN SÜLALAENİN OKUDUĞUNDAN FAZLA KİTAP OKUDUM SEN KİMSİN LAVUK

NURCU LAVUKLARIN DOLDURUŞUYLA ÜÇ BEŞ SLOGAN ÖĞRENMİŞSİN BAŞKA BİR NUMARAM YOK

BEN ÇOK OKUDUM ASIL SEN GİT OKUU

KARDIOLOG BARBAROSE

BAK BU YAZINI BEGENDIM HER NE KADAR DOKTOR KULTURU OLMASADA LISE SEVIYESININ UZERINE ILK DEFA CIKMISIN TEBRIKLER...SIMDI YA IYI DOKTOR DEGILSIN YADA IYI DINDAR OKUDUGUN TIP KITAPLARINI DIN KITAPLARI ZANNEDIP SAPITMISIN BE KARDESIM...BENDE NURCULARIN ICINDEYIM ANCAK NE IMAMI GAZALIYE NE DE DIGER IMAMLARA BIRTEK LAF SOYLEDIKLERINI ISITMEDIM..YOKSA SENIN NURCU ABILERIN SU 28 SUBATIN ACZMENDILERI GIBI TIYATRO SANATCILARI OLMASINLAR..BELKI SENDEKI GELECEGI GORUP SANA KOMPLO YAPMISLARDIR.....
SOZLERI EZBERLEDIM ASAYI MUSAYI OKUDUM DIYEREK KENDI KENDINI DUZE CIKARMA KOMIK OLUYORSUJN...BENIM DEDEMDE ORUC TUTARDI , NINEMDE BASINI ORTERDI DIYENLER GIBI OLUYORSUN...

BIR CEMAAT E KAFIR DIYIP SILIP ATAN INSANDAN FAZLASINI BEKLEMEZDIM ZATEN.. HALA NURCULARIN GUNAHLARI BOYNUNDA ASILI DURUYOR BIDE NURCU SAPIKLAR FELAN DIYORSUN...GERCEKTEN SENIN GIBILERIN NEREDEN BESLENDIKLERINI COK MERAK EDIYORUM...

YANI SIZE INEN KURAN ILE BIZE INEN AYNI DEGILMI ACABA...NASIL BIR YORUM CIKARIP INSANLARI KAFIR DIYE NITELENDIRIYORSUNUZ COK MERAK EDIYORUM..BEN NE KURANDA NE SUNNETTE BOYLE BISEYE SAHIT OLMADIM..O YUZDEN MUSLUMANIM...SIZDE SEHADET GETIRIP YENIDEN IMAN EDIN OLURMU KARDIOLOG ARKADASIM...

MILLETIN KALBI ILE UGRASMAKTAN KENDI KALBINIZI IHMAL ETMISINIZ..YAZIK....

NEYSE SU MUBAREK RAMAZANDA ASABIMI BOZDUN AMAMBEN HAKKIMI HELAL EDIYORUM....BENCE OLUM YAKANA YAPISMADAN NURCULARDAN HELALLIK DILENSEN IYI OLUR CUNKU ECEL GENC IHTIYAR HOCA POLIS DINLEMIYOR ..HER AN ENSENE YAPISABILIR... KUL HAKKI ILE GITME OTE TARAFA KOTU OLUR BAK UGRUNA CEMAATI TERK ETTIGIN GAZALI HZ LERI BILE KURTARAMAZ SENI...

BU KONUYU ARTIK KAPATIYORUM

Daha önceki yazılarımda onlarca delil gösterdim daha gösterebilirim ama gerek yok çünki nurcularda FİKR-İ SABİT vardır

O YÜZDEN NURCULAR SABİT FİKİİRLİ OLDUKLARINDAN DOLAYI ONLARA ASLA LAF ANLATILAMAYACAĞINDAN DOLAYI BU KONUYU UZATMAK HAVANDA SU DÖVMEK KADAR ANLAMSIZ SADECE AŞAĞIDAKİ BİRKAÇ İSLAMİ TEKNİK DETAY BİLGİ VERİP BU KONUDA BU SİTEDE TEKRAR YAZMICAM

HATIRLAYIN HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA S.A.V EFENDİMİZ AYI İKİYE BÖLDÜDE GENE İNANMADILAR VE MUHAMMEDİN SİHRİ GÖKLERE ULAŞTI DEDİLER

BEN İDDİA EDİYORUM HAZRETİ MUHAMMED HAYATTA OLSA VE NURCULARA NASİHAT ETSE ALLAHA YEMİN EDERİMKİ NURCULAR HAZRETİ MUHAMMED S.A.V EFENDİMİZEDE İTİRAZ EDERLERDİ SEN BİLMİYORSUN BİZ BİLİYORUZ DİYE

AYET DİYORKİ HATEMALLAHU ALA KULUBİHİM VE ALA SEMİHİM VE ALA EBSARİHİM GIŞAVETÜN VELEHÜM AZABÜN AZİM

YANİ ALLAH ONLARIN KALBLERİNİ MÜHÜRLEDİ KATİYYEN ANLAMAZ ONLAR
VE ALLAH ONLARIN KULAKLARIN MÜHÜRLEDÜ NE SÖYLERSEN SÖYLE SENİ İŞİTMEZLER

VE ALLAH GÖZLERİNİ MÜHÜRLEDİ NE GÖSTERİRSEN GÖSTER İNANMAZLAR
VE AYETİN SONU ÇOK KORKUNÇ BİTİYOR
VELEHÜM AZABÜN AZİİİİM
ANDOLSUNKİ ALLAH ONLARA (YANİ GÖSTERDİĞİN HALDE GÖRMEYENLERE VE SMYLEDİĞİN HALDE İŞİTMEYENLERE VE ANLATTIĞIN VE YÜZLERCE DELİL SUNDUĞUN HALDE SIRF ÜÇ KURUŞLUK DÜNYA MENFAATİ İÇİN ANLAMAMAKTA İNAT EDENLERE) ÇOK BÜYÜK BİR AZAB HAZIRLADI

Kuranı kerimde kimin kafir olduğu onlarca farklı ayette açıkca söylenmiştir
MAİDE-44
MAİDE-51
MAİDE-64
ALİ İMRAN 19
vs
VS
onlarca ayet var

ÖNCE BİRAZ AKAİD DERSİ
Bütün mezhep imamlarının ittifakıyla haber verilmiştirki

Bİrinci kural--->
AMELLER İMANIN BİR CÜZÜ BİR BÖLÜMÜ VE BİR KISMI DEĞİLDİR
YANİ İMAN AYRIDIR AMEL AYRIDIR

Bir Kimse İÇKİ HARAMDIR AMA BENİ ALLAH AFFETSİN NEFSİME HAKİM OLAMIYORUM VE İÇİ,YORUM DESE BU KİMSE SADECE VE SADECE GÜNAHKAR OLUR KAFİR OLMAZ VE ALLAH BU KİŞİYE DİLERSE GÜNAHI MİKTARINCA AZAP EDER DİLERSE AFFEDER VE İMAN İLE ÖLDÜĞÜ İÇİN HER HALUKARDA ENİNDE SONUNDA MUTLAKA AMA MUTLAKA CENNETE GİDER

BİR KİMSEDE BEN İÇKİNİN HARAMLIĞINA İNANMIYORUM SADECE SAĞLIĞA ZARALI OLDUĞU İÇİN İÇMİYORUM DERSE HAYATI BOYUNCA TEK BİR DAMLA İÇKİ İÇMESE BİLE KAFİR OLUR VE ÖMRÜ BOYUNCA ALNINI SECDEDEN KALDIRMAMIŞ VE NURCULAR GİBİ HALKIN GÖZÜNÜ BOYAYIP HİMMET TOPLANTILARINDA DAHA FAZLA PARASINI ALIP SÖĞÜŞLEYEBİLMEK İÇİN AĞLAYARAK VAAAZ ETMİŞ VE SALYA SÜMÜK YALANDAN AĞLAYARAK TEHECCÜDE NAMAZLARI KILDIRMIŞ OLSA BİLE AYETİ İNKAR EDEREK KAFİR OLDUKLARINDAN DOLAYI SONSUZA KADAR CEHENNEMDE YANAR - HALİDİNE FİHA EBEDAAAAAA-
VE ASLA GERİ DÖNÜŞ YOKTUR
VE ASLA GERİ DÖNÜŞ YOKTUR
VE ASLA GERİ DÖNÜŞ YOKTUR

YANİ BİR MÜSLÜMA KIZ DESEKİ YAA BEN NAPAYIM ÇOK YAKIŞIKLIYDI VEYA ÇOK ZENGİNDİ VS VS BU SEBEPTEN ŞU KAFİR BENİ ETKİLEDİ VE ONA AŞIK OLDUM VE EVLENDİM YAPTIĞIMIN GÜNAH OLDUĞUNU BİLİYORUM AMA ALLAH BENİ AFFETSİN DESE O KİMSE YÜZBİN TANE HRİSTİYAN İLEDE EVLENSE İMAN SAHİBİ AMA GÜNAHKAR BİR MÜSLĞMANDIR

AMA NURCU BİR KIZ DESEKİ BEN HAYATIMI NURCULUK DAVASINA ADADIM VE HEP BEKAR KALDIM FAKAT BEN HRİSTİYANLAR BİR MÜSLÜMAN KIZIN EVLENEMEYECEĞİNİ SÖYLEYEN AYETİ KABUL ETMİYORUM DESE ÖMÜR BOYU ELİNE ERKEK ELİ, DEĞMEMİŞ OLSA BİLE O KIZ KAFİRDİR VE SONSUZA KADAR CEHENNEMDE YANACAKTIR
HALİDİNE FİHA EBEDAAA
HALİDİNE FİHA EBEDAAA
HALİDİNE FİHA EBEDAAA
HALİDİNE FİHA EBEDAAA
HALİDİNE FİHA EBEDAAA
HALİDİNE FİHA EBEDAAA

BİRİSİNİ KAFİRLİKLE İTHAM ETMEK SUÇLAMAK HUSUSU

Bu konuda bütün islami kaynaklardaki ortak İslami hüküm şudur
bir kimse birbaşkası için kafir derse bu kafir sözü ikisinden birine döner Eğer söyleyen haklıysa kendisine kafir denilen şahıs zaten haklıdır yok eğer kafir lafını söyleyen şahıs HAKSIZ ise o zaman kendisine kafir denilen şahıs değilde kafir diye söyleyen kafir olur

Ve ben nurcuları kafirlik ve 72 sapık fırkadan olmak ile suçlarken
ne dediğiminde kime dediğiminde son derece farkındayım
ve içim son derece rahat çünki onlarca delilim var

Sakın yanlış anlaşılmasın ben sadece Fettoşa kafir demiyorum
Aslında ben nurcuları suçlarken bir şahısdan ziyade NURCULARIN ÇOK SEVDİĞİ BİR İFADEYLE
nurculuk ismindeki ŞAHSI MANEVİ den bahsediyorum Yani
Ben nurculuk itikadının bir kafir itikad ve inanç sistemi olduğunu söylüyor ve falanca yada filanca nurcuyu değil tüm nurculuk hareketini kafirlikle itham ediyorum yani ben şahısları değil belli bir inanç sisteminin sapıklığına vurgu yapıyorum

yani tıpkı hazreti ALi kerremallahu vechehu efendimize ALİ ALLAHTIR diye VE HAZRETİ AİŞE ANNEMİZE LAĞNETULLAHİ ALEYHA YA AİŞETÜ yani ey aişe allahın laneti senin üzerine olsun -HAŞA-diyen sapık ŞİA inanış sistemine mensub olanların hepsinin islami terminolojiye göre kafir olduğunu söylüyorum

SAPIK VE KAFİR DİNİ AKIMLAR 72 TANEDİR
VE 72TANE OLDUĞU VE 72 RAKAMI HADİSLE BİLDİRİLMİŞTİR

****************************************************
MUTEZİLE
****************************************************
genel olarak emevi valilerinden önde gelenlerin bile mensubu olduğu ve kaderi inkar eden insanlar Dedilerki kişi kendi kaderinin yaratıcısıdır Kaderi inkar ettiler ve kafir oldular
Bu insanlar genel olarak AKLI VAHYİN ÜSTÜNDE TUTMAYI KENDİLERİNE ŞİAR EDİNMİŞLERDİ Allaah Allaaaah ben bu aklı vahiyden üstün tutma safsatasını biyerlerden hatırlıyorum LAA BU ABANT TOPLANTISINDA NURCULARIN KAFİR HRİSTİYANCIK VE YAHUDİCİKLER İLE BERABER PARMAK KALDIRMA USULUYLE BERABER OYLAMA YAPARAK ALDIĞI ABANT KONSİL KARALARINDAN BİR TANESİ DEĞİLMİY Dİ YAAAHUUUUU
gödüğünüz gibi nurcular aslında binlerce yıllık sapık bir takım islami fikir akımlarının bugünkü güncellenmiş halinden başka bir şey değil
****************************************************
HULULIYE
****************************************************
Allah kulun içine girer ve o şekilde kul amel eder diyerek Allaha mekan ve girmek çıkmak izafe ettiler ve kafir oldular

****************************************************
CEBRİYE
****************************************************
mutezilenin tam tersi BİZLER KADERİN MAHKUMUYUZ İŞLEDİĞİMİZ HER SUÇU ALLAH BİZE İŞLETİYOR KADERİMİZDE OLDUĞU İÇİN İÇKİ İÇTİK ZİNA ETTİK KADERİMİZDE YAZDIĞI İÇİN KUMAR OYNADIK KADERİMŞZDE YAZMASAYDI YAPMAZDIK SUÇLU BİZ DEĞİLİZ KADERİMİZDİR DEDİLER KAFİR OLDULAR

****************************************************
KAFİR ŞİA
****************************************************
hazreti öşer ve osmana kafir derler ALİ peygamberdir yada ALİ ALLAHDIR DİYENLERİ VARDIR hata bugünkü BAZI alevi grupların YAR ALİ YARATAN ALİ diye türkü çığırmaları o günlerden kalmışdır
****************************************************
****KAFİR AHMEDİYE CEMAATİ****
****************************************************

Bnlar Mirza GULAM AHMED KADIYANİ vasıtasıyla dünyaya isimlerini duyurdular ASLINDA ÇOK EFENDİ VE MEDENİ VE BARIŞCIL TAVIRLARIYLA BİLİNİRLER AMA ASLINDA BU BİR ALDATMACA VE İNGİLİZ OYUNU
İNGİLTERE HİNDİSTANI İŞGAL ETTİĞİ SIRADA İNGİLİZLERE KARŞI CİHAD EDEN MÜSLÜMANLARIN İNGİLİZLERE KURŞUN SIKMAMALARINI VE İNGİLİZLERİN DİRENİŞLE KARŞILAŞMADAN ÇOK KOLAYCA HİNDİSTANI İŞGAL EDEBİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İNGİLİZ İŞBİRLİKÇİSİ AHMED KADIYANİ TARAFINDAN UYDURULMUŞTUR
KADIYANİLİĞİN EN ÖNEMLİ SÖYLEMİ
ADAM ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR SAVAŞDA BİLE OLSA
ADAM ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR SAVAŞDA BİLE OLSA
ADAM ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR SAVAŞDA BİLE OLSA
DEMİŞLERDİR VE BUNU DİYEREK İNGİLİZLERE KURŞUN SIKMAYI YANİ DOLAYLI OLARAK İŞGALCİ EMPERYALİST İNGİLİZ KAFİRİNE CİHADI YASAKLADILAR

****************************************************
****KAFİR VEHHABİLER YADA YENİ ADLARIYLA SELEFİLER****
****************************************************
BU ADAMLARIN BAŞKANI OLAN MUHAMMED ABDULVEHHAB UÇKURUNA ÇOK DÜŞKÜN BİR PİSLİK İDİ BU ADAMI ARAB IRKÇILIÇIĞINI TAHRİK EDEREK KULLANAN İNGİLİZLER HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA S.A.V HAKİKATINI VE MEVLİDİ ŞERİF OKLUMAYI EVLİYE MEZARLARINA HÜRMET ETMEYİ ALLAH DOSTLARINA AŞK İLE SEVGİ DUYMAYI VE EVLİYADAN HİMMET YARDIM İSTEMEYİ İNKAR EDİP BUNLARI YAPANLARI ŞİRK EHLİ YANİ ALLAHA ORTAK KOŞAN İNSANLAR OLARAK ADLANDIRDILAR VE BAKİ KABRİSTANINI YERLER BİR ETTİLER
ELLERİNDE KAZMA VE KÜREKLERLE ONLARCA İNŞAAT İŞCİSİ HAZRETİ MUHAMMED S.A.V İN RAVZASINI YIKMAYA GİDERLERKEN YER YARILDI VE HEPSİNİ YUTTU VE DEHŞETE KAPILAN VEHHABİLER BİR DAHA RESULULLAH EFENDİMİZE İLİŞEMEDİLER
HATIRLAYIN BU ŞEREFSİZLER EN SON ECYAD KALESİNİ DİNAMİTLE PATLATIP YOKETTİLER BU ŞEREFSİZLERİN OSMANLIYA ZERRE KADAR TAHAMMÜLLERİ YOKTUR ÇUNKİ KÖPEKLİKLERİNİ YAPTIKLARI İNGİLİZLER OSMANLIDAN NEFRET EDER VEHHABİLERDE İNGİLİZLERİN KÖPEĞİ OLARAK EFENDİLERİNE SADIKTIR

DİKKAT EDİN MUTEZİLE SABAHLARA KADAR AYAKLARI ŞİŞENE KADAR NAMAZ KILARDI İSLAMIN BİNLERCE ÖĞRETİSİNDEN SADECE BİR TANESİNE KADERE KARŞI ÇIKTILAR VE KAFİR OLDULAR
BU ADAMLAR ONLARCA AÇIDAN KAFİR OLMADI SADECE AMA SADECE VE SADECE TEK BİR YÖNDEN İTİRAZ ETTİLER VE KAFİR OLDULAR

HİNDİSTANDA GULAM AHMED KADIYANİ VE AHMEDİYELİK
SUUD DA MUHAMMED ABDULVEHHAB VE VEHHABİLİK
NE İSE
TĞRKİYEDEDE SAİD NURSİ İSMİNDEKİ KÜRT İLE NURCULUK ODUR

YANİ HEPSİ İNGİLİZ İŞBİ,RLİKÇİSİ VE SAPIK FIRKALARDIR

VE SADECE VE SADECE EHLİ SÜNNET OLANLAR YANİ 1400 YILLIK İSLAM İNANÇ SİSTEMİNE SONUNA KADAR BAĞLI OLANLAR VE ASLA KURAN VE SÜNNET VE HADİS YOLUNDA AYRILMAYANLAR KURTULACAKTIR

VEL AKIBETÜ LİL MUTTEKİİİN

KURTULUŞ MÜTTEKİLER İÇİNDİR
ALLAHA YEMMİN EDERİMKİ İSLAMI PROTESTANLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN VE DİNLER ARASI DİYALOG TUZAĞINDA TAHRİF EDENLER VE ALİ İMRAN SURESİ 19 UNCU AYETİ YASAKLAYANLAR KATİYYEN KURTULAMAZ VE FELAH BULAMAZ
VESSELAM

KONUYU DAHA FAZLA UZATMAYA GEREK YOK ÇÜNKİİİİİ
ÇÜNKİİİİİ
ARTIK HAK İLE BATIL AYRILMIŞTIR DİLEYEN İNANSIN DİLEYEN İNKAR ETSİN

BARBAROSE DINLE

SANA BUNDAN SONRA BIR MUSLUMAN KARDESIM GIBI HITAP ETMEYECEGIM CUNKU SEN MUSLUMAN OLMAYI HAKETMIYORSUN..SEN MUSLUMAN BIR CEMMATIN HAKKINDA KAFIR DIYORSUN BIR INSANIN KAFIR OLDUGUNU IDDIA EDEN ISPATA MECBURDUR..NURCULARIN HEPSINDEN HELALLIK DILENMEDEN GIDECEGIN TEK YER VAR ORASIDA NARI CEHENNEM..

AYINESI ISTIR KISININ LAFA BAKILMAZ..SENIN GIBI BI DALLAMANIN LAFI ILE NURCULAR A BIRSEY OLMAZ.. IT URUR KERVAN YURUR...SENIN BU CILDIRMISLIGIN ONLARI CEKEMEMENDE YATIYOR...

GULEN CEMAATI DUNYANIN DORT BIR YANINDA HIZMET EDIYOR SENIN GIBI HALVETI DERGAHINA GIRIP SADECE KARILARINA ANLATMIYORLAR MESELELERI...

KAFAN BIRAZ CALISSA SOYLE BIR HESAP YAP.. 1000 KUSUR MUESSESE TURKIYEDE 500 DEN FAZLA YURTDISINDA VE HERBIRININ MENSUPLARI BOGAZICI BILKENT ITU MARMARA GIBI SECKIN UNV MEZUNU INSANLAR...

SEN ALLAH BILIR MAHALLE CAMISINDEN BASKA EGITIM GORMEMISINDIR..BU KADAR INSAN SALAK BITEK SENMI AKILLISIN YARATIK....

OLUM AC BIRAZ OKU...GULEN E DIL UZATMADAN ONCE ARKASINA SIGINDIGIN ADAMLARIN ADAM AKILLI BIR MAKALESI VEYA ESERI VARSA GOSTERDE OKUYALIM..YOKSA SUS...GULEN HOCA YUZLERCE VAAZI VE KITAPLARI ILE ISLAMA HIZMET EDIYOR...

TUTTURMUSUNUZ BI PAPA BI HIRISTIYAN EVLILIGI HAVLAYIP DURUYORSUNUZ... ADAMIN YAPTIGI GUZEL SEYLERE BAKSANA...

KENDINIZ YAPAMIYORSUNUZ DIYE ACITYOR DIMI...NEYSE GULEN HOCA BU DEDIKLERIMI DUYSA BIR MUSLUMANIN GONLUNU KIRDIGIM ICIN BANA FENA KIZARDI ANCAK SEN MECBUR ETTIN BENI....

ALLAH SANA ONCE HIDAYET VERSIN SONRADA MUSLUMANLAR HAKKINDA BOYLE RAHAT RAHAT KAFIR DEMENIN NE ANLAMA GELDIGINI IDRAK ETTIRSIN....YAZIK..COK YAZIK....

Dua önerisi hakkında

Sayin adiguzele bütün samimiyetimle kalbden teşekkürü bir borç bilirim ve zotri tarafından önerilen duayı okudum birde ben dua önerisinde bulunmak istiyorum çok ama çok rica ediyorum zotri ismindeki nurcu arkadaş ve onun gibi düşünenler imsak vaktinden bir saat kadar önce kalkıp aşağıda yazdığım duayı yapsınlar neden o vakit çünki hadisde buyurulduki YENZİLU RABBÜNA VE TEALA KÜLLE LEYLETİN İLA SEMAİDDÜNYA HİYNE YEBKA SÜLÜSÜLLEYLÜL AHİRİ YEKULU MEN YEDUNİ FEESTECİBE LEHU MA YESELUNİ İLA AHİR yani ne isterse kuluma veririm diyor yüce ALLAH nurcular kalkıp şöyle dua etsinler o saatte
YA RABBİ BİZLER SENİN "ALLAH ÜÇÜN ÜÇÜNCÜSÜDÜR DİYENLER KAFİR OLDULAR" BUYURDUĞUN HRİSTİYANLAR İLE "ALLAHIN ELİ SIKIDIR YANİ ALLAH CİMRİDİR DİYEN VE SENİN MAİDE SURESİ 64üncü ayette LANETLEDİĞİN YAHUDİLER İLE İMANDA İTTİFAK ETTİK (17 nisan 2000 zaman gazetesi-Ehli kitap ile amentüde ittifakımız var yazan ahmet şahin)
VE BİZLER AMERRASULU AYETİNDEKİ FANSURNA ALEL GAVMİL KAFİRİN AYETİNİ İSLAM KANINA SUSAMIŞ GAVURCUKLAR BİZE DARILMASINLAR AMAN MAZALLAH BİZİ AB YE ALMAZLAR KORKUSUYLA SANSÜRLEDİK VE ÇOCUKLARIN ÖĞRENMESİNİ ENGELLEDİK

BİZLER GAVURCUKLAR BİZE DARILMASINLAR YOKSA AB YE ALMAZLAR DİYEREK ERİC EDELMAN IN EMRİYLE
ALİ İMRAN SURESİ 19 UNCU AYETİN CUMA HUTBELERİNDE OKUNMASINI YASAKLADIK
BİZLER SEN MÜMTEHİNE SURESİ ONUNCU AYETTE AÇIKCA YASAKLAMİŞ OLMANA RAĞMEN MERYEM ADINDAKİ BİR MÜSLÜMAN KIZI LESTER KURTZ ADINDAKİ BİR HRİSTİYAN PAPAZLA EVLENDİRİP ÜSTÜNE ÜSTLÜK ADETA KURAN AYETİNİN AÇIK HÜKMÜNE MEYDAN OKURCASINA BU DEVRİM DİYE ZAMAN GAZETEMİZDE UTANMADAN BAŞLIK ATTIK
YA RABBİ SEN AÇIKCA DOMUZ ETİNİ HARAM KILDIĞIN HALDE BİZLER PANCARA KOTA KOYUP FINDIĞA VE ÇAYA ÖLÜ FİYAT VERİRKEN DOMUZ ÇİFTLİĞİ KURULSUN DİYE KREDİ VERDİK
YA RABBİ SEN DOĞUDAKİ MÜSLÜMANIN AYAĞINA DİKEN BATSA BATIDAKİ MÜSLÜMAN BUNU HİSSEDECEK DİYEN BİR PEYGAMBER EMRİ DURURKEN VE YAHUDİ VE HRİSTİYANLARI DOST EDİNMEYİN EMRİ ORTADA DURURKEN BİZLER
KAFİR AMERİKAN HAÇLI ORDUSUNUN IRAKTAKİ MÜSLÜMANLARIN KAFASINA 4990 DEFA SORTİ YAPMASINA VE MÜSLÜMANLARIN BAŞINA BOMBA YAĞDIRMASINA ZİN VERDİK
YA RABBİ TBMM TEZKEREYE İZİN VERMEDİĞİ HALDE BİZ NURCULAR GÜMRÜKLERE YAZILI EMİR VEREREK TÜM KARA VE HAVA LİMANLARININ "I STARTED THE CRUSADİER" YANİ HAÇLI SAVAŞI BAŞLATIYORUM DİYEN BUSH UN HAÇLI AMERİKAN ORDUSUNA NAKLİYE İÇİN KULLANDIRDIK
YA RABBİ SEN HAZRETİ ADEM AS IN BİLE TEVBESİNİ YÜCE PEYGAMBERİMİZ HÜRMETİNE AFFETTİĞİN HALDE BİZLER FETULLAH GÜLEN İN TAVSİYESİYE LA İLAHE İLLALLAH DEMEK YETER MUHAMMED RASÜLULLAH DEMEYE GEREK YOK KELİMEİ TEVHİDİN İKİNCİ KISMI TEFERRUATTIR DEDİK
YA RABBİ SENİN RESULUN HUBBUL VATAN MİNEL İMAN YANİ VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR DUYURDUĞU HALDE BİZLER NURCU MALİYE BAKANIMIZ VASITASIYLA LİMANLARIMIZI MADENLERİMİZİ KIRK YILLIK DEVLET FABRİKALARIMIZI BANKALARIMIZI TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİMİZİ YOK PAHASINA SENİN SAPIKLAR DEDİĞİN HRİSTİYANLAR İLE LANETLENMİŞLER DEDİĞİN YAHUDİLERE HEMDE YOK PAHASINA SATTIK
YA RABBİ BİZLER ABANT TOPLANTILARINDA GAVURCUKLARINDA İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA AKLIN VAHİYDEN ÜSTÜN OLDUĞUNU VE DİYALOĞUN ÖNÜ KAPANIR BAHANESİYLE İSLAMIN TEK VE EN SON DİN OLARAK DEKLARE EDİLEMEYECEĞİNİ LAN EDEREK 1400 YILLIK İSLAM İTİKADININ EN TEMEL PRENSİPLERİNİ DİNAMİTLEDİK
YA RABBİ KUL İNKÜNTÜM TUHİBBUNALLAHE FETTEBİUNİ YUHBİBKÜMULLAH VE YAĞFİRLEKÜM ZÜNEBEKÜM VALLAHU GAFURURRAHİM AYETİNDE AÇIKCA SEVİGİLİN MUHAMMED MUSTAFAYA UYMAMIZI EMREDERKEN BİZLER MUHAMMEDE TERÖRİST DİYEN PAPALIĞA GİDİP FETULLAH GÜLEN ELİYLE SENİN MUHAMMEDİNİN ÜMMETİNİ SUÇLAYAN VE PAPALIKDAN ADETA ÖZÜR DİLEYEN BİR MEKTUB VERDİK

YA RABBİ SEN KURANDA LANETULLAHİ ALEL KAZİBİN ALLAHIN LANETİ YALANCILARIN ÜZERİNE OLSUN DERKEN BİZLER TIPKI İMAN İTTİFAKI YAPTIĞIMIZ YAHUDİCİKLER GİBİ HEDEFE ULAŞMAK İÇİN HER YOL MUBAHTIR MANTIĞIYLA HAREKET EDİP KOCA KOCA ESAD COŞAN GİBİ ALİMLERE CÜPPELİ AHMET GİBİ DEĞERLİ HOCA EFENDİLERE VE HAYDAR BAŞ GİBİ ŞEYHLERE İFTİRA ETTİK ONLAR HAKKINDA SÜREKLİ YALAN HABER YAZARAK GÖZDEN DÜŞÜRMEK VE BU SAYEDE ONLARA GALEBE ETMEK İSTEDİK ÇÜNKİ ONLARA VERİLECEK BİR CEVABIMIZ YOKTU BU YÜZDEN HAKKI SÖYLEYEN ALİMLERİ KARALAYIP GÖZDEN DÜŞÜRMEK İSTEDİK

AMA BÜTÜM BUNLARI GAVURCUKLAR BELKİ MÜSLÜMAN OLURMUYKİ DİYE DİYALOG ADINA YAPTIK ALLAHIM VALLA BİLLA EKMEK MUSAF ÇARPSIN BÜTÜN BU GÜNAHLARI SADECE İSLAMI YAYMAK VE GAVURCUKLARI ÖÜSLÜMAN EDEBİLMEK İÇİN YAPTIK
BU GAVURCUKLARI MÜSLÜMAN EDEBİLMEK İÇİN YAPTIĞIMIZ BU ŞEYLERDEN DOLAYI BİZDEN RAZIYSAN BİZİ FİRDEVS CENNETİNE KOY YOK EÜER RAZI DEĞİLSEN TÜM NUR CEMAATİ MENSUPLARINI VE NURCU OLMASA DAHİ NUR CEMAATİNE SEMPATİ DUYANLARI VE NURCULARIN POLİTİKADAKİ UZANTISI OLAN ABD UŞAĞI PARTİYE OY VERMİŞ OLANLARI VE BUNLARIN ANA BABA VE ÇOCUK VE KARDEŞLERİNİ BU DÜNYA KAHHAR İSMİNLE KAHRET VE İMANSIZ OLARAK CANLARINI ALIP SONSUZA KADAR CEHENNEMİNDE YAK
AMİN

Re: Dua önerisi hakkında

Barbaros efendi cok büyük laflar etmissin haddini bil .Mahkeme-i kübrada milyonlarca Nurcu senden davaci olabilir.Nurculuk senin bildigin ve gördügün gibi degildir.Nurcular ehl-i sünnetin en nurlu ve kesretli ve kemiyetli cemaatidir.

barbarose efendi

Millete gavurcuk deyip durmusun senin nickinde ne anlama geliyor bi açıklayıver..Birde bu yaptığın duaya amin deyen senin gibi yobazlarin yuzune başimiza gelmeyen kalmadi...
??
BU GAVURCUKLARI MÜSLÜMAN EDEBİLMEK İÇİN YAPTIĞIMIZ BU ŞEYLERDEN DOLAYI BİZDEN RAZIYSAN BİZİ FİRDEVS CENNETİNE KOY YOK EÜER RAZI DEĞİLSEN TÜM NUR CEMAATİ MENSUPLARINI VE NURCU OLMASA DAHİ NUR CEMAATİNE SEMPATİ DUYANLARI VE NURCULARIN POLİTİKADAKİ UZANTISI OLAN ABD UŞAĞI PARTİYE OY VERMİŞ OLANLARI VE BUNLARIN ANA BABA VE ÇOCUK VE KARDEŞLERİNİ BU DÜNYA KAHHAR İSMİNLE KAHRET VE İMANSIZ OLARAK CANLARINI ALIP SONSUZA KADAR CEHENNEMİNDE YAK
AMİN??

Bu nurcular dunyayi hep müslüman edecekler ancak kendini müslüman zanneden senin gibileri nasil hidayete erecek çok merak ediyorum...
hangi mezheptensen açıklada herkesin gunahini almayalim... konuşmalarından Haydar KOCABAŞ cematindenmişin gibi geldi ama..yinede soylede daha derli toplu şeyler anlatayim...

HAAA UNUTMADAN

BARBAROSE

PEK CAHİL OLDUĞUNDAN ANLAMAMIŞSIN

BARBA:Latincede SAKAL demektir
ROSE: ise GÜL yada GÜL renginde anlamına gelir

BARBAROSE yani kırmızı sakallı demektir
yani YÜCE OSMANLI PAŞASI KAPTANI DERYAA HAÇLI PİSLİKLERE KAN KUSTURAN DAHA DOĞRUSU NURCULARIN ONLARDA CENNETE GİDECEKTİR DEDİĞİ HRİSTİYAN KAFİRLERİ KENDİ KANLARINDA BOĞAN YÜCE OSMANLININ YÜCE PAŞASI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ANLAMINA GELİYOR BENİM NİCKİM
PEKİİ HAKKATTEN ZOTRİ Nİİ DİMEEEK YAOUUW

cevep

banane

zotri iyi oku

ben siz nurcularin imanda ittifak ediyoruz dediginiz hristiyan ve yahudilere gavurcuk diyorum ayrica ben degil ALLAH kafir yani gavur diyor
AND OLSUNKI ALLAH ÜÇÜN ÜÇÜNCÜDÜR DİYENLER KAFİR OLMUŞTUR
MAİDE SURESİ 73.AYET
Yahudiler dediler ki: "Allah'ın eli bağlıdır." Kendi elleri bağlandı/elleri bağlanasıcalar! Söylemiş oldukları yüzünden lanetlendiler
MAİDE SURESİ 64.AYET
zotri beni değil GÜCÜN YETİYORSA KURANI YALANLA YAVRUM
BEN KURANDAN BAŞKA BİRŞEY SÖYLEMEDİM

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları sakın dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse oda onlardandır (yani onlar gibi kafirdir)
zaten sizler küfrünüzü açık açık ilan ettiniz
EHLİ KİTAPLA AMENTÜDE İTTİFAKIMIZ VAR diye 17 nisan 2000 de Zaman gazetesi baş yazarı ahmet şahin cik bir makale yayınladı
işte nurcuların ittifak ettiği amentü

BEN BABA TANRIYA
ONUN BİRİCİK OĞLU EFENDİMİZ İSAYA
RUHUL KUDÜSDEN GEBE KALANA
BAKİRE MERYEMDEN DOĞANA
ONUN İŞKENCELER ALTINDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE
CEHENNEMLERE İNDİĞİNE
ÜÇÜNCÜ GÜN DİRİLDİĞİNE
GÖKYÜZÜNE ÇIKIP BABA TANRININ SAĞINA OTURDUĞUNA
RUHUL KUDÜSE
İNSANLIĞIN KURTULUŞUNUN SADECE İSA YA İMAN İLE MÜMKÜN OLDUĞUNA
MUKADDES KATOLİK KLİSESİNE
VE AZİZLERİN CEMAATİNE İNANIRIM
demedikçe hristiyan olamazsınız
peki NURCULARIN İTTİFAK ETTİKLERİ İMANI BİR KENARA BIRAKALIMDA
ALLAH NE DİYOR ONA BAKALIM

DEKİ ALLAH BİRDİR DOĞMAMIŞTIR VE DOĞRULMAMIŞTIR VE HİÇBİRŞEY ONUNLA MUKAYESE EDİLEMEZ
İHLAS SURESİ

EY ZOTRİ BEN HALVETİYİM BEN UŞAKİYİM BEN MEVLEVİYİM BEN KADİRİYİM
BEN CERRAHİYİM BEN KADİRİYİM BEN NAKŞİYİM BEN RUFAİYİM
SEN BENİ BOŞVER SEN NE YAPACAKSIN BENİ VE BAĞLI OLDUĞUM CEMAATİ
SAYKİ BEN SIRADAN BİR DİLENCİYİM SANANE

SANANE
SAAAA-NAAAAA-NEE

ZATEN NRUCULARIN CEVAP VERMEK YERİNE KENDİLERİNE SORU SORAN İNSANLARIN AÇIKLARINI ARAYIP BULARAK O AÇIKLARI HALKA İFŞA EDİP KENDİLERİNE SORU SORAN KİŞİNİM DİNLENMEMESİNİ İLAN ETMELERİ NURCULARIN ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR HUYUDUR

NURCULAR YALÇIN KÜÇÜKE CEVAP VERMEK YERİNE DERLERKİ BIRAKIN O ADAMI O PKK KONGRESİNDE KONUŞTU İNANMAYIN ONA

NURCULAR DERLERKİ BIRAKIN MÜBAREK ERBAKAN HOCAMI O ZATEN BUNADI NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR BİRDE NURCU SAPIKLAR ERBAKAN HOCAM İÇİN MASON DİYE BİR İFTİRA UYDURMUŞLAR

SONRA HAYDAR BAŞ HOCAEFENDİ YE CEVAP VERMEK YERİNE BIRAKIN O ADAMI SAPIKTIR O 10 TANE KARISI VAR

SONRA ÖMER ÖNGÜT BUNLARI ELEŞTİRİR VE ÖMER ÖNGÜTE CEVAP VERMEK YERİNE NURCU SAPIKLAR DERLERKİ BIRAKIN O ADAMI O DEVLETİN HESABINA ÇALIŞAN DEVLET ADAMIDIR

SONRA CÜPPELİ AHMET HOCAM ELEŞTİRİR NURCULARI DERLERKİ BIORAKIN O MANYAĞI KANDİ ALİM SANAN CAHİL BİR LAVUKTUR

SONRA PROF RAMAZAN AYVALLI DİYALOG İSLAM DİNİNİ TAHRİF ETME ÇALIŞMASIDIR ANLAMINA GELEN BİR KİTAP YAYINLAR VE NURCULAR YİNE İDDİALARA CEVAP VERMEK YERİNE DERLERKİ BIRAKIN O YARAMAZ ADAMI DİNLEMEYİN O ADAM HÜSEYİN HİLMİ İŞİK CEMAATİNDEN OLUP ABDULHAKİM ARVASİ YE BAĞLIDIR VE TARİKATÇIDIR

LAAANNN OLUUUM SANANE İNSANLARIN BAĞLI OLDUĞU CEMAAT SANANAEEEE

HAYDAR BAŞ İYİ YAPMIŞ KÖTİ YAPMIŞ SANANE
CÜPPELİ AHMET ALEMİ DÜZENE SOKMUŞ YADA DÜZENİ, BOZMUŞ SANANE
SANANEEE
SEN SORUYA CEVAP VER
CEEVAAAAPPP VER
CEVAAPPP

SEN İNSANLARIN KİMLİĞİNİ BIRAKDA SORUYA CEVAP VER
MÜMTEHİNE 10 DA AÇIK AÇIK BİLDİRİLDİĞİ HALDE NE HAKLA BİR MÜSLÜMAN KIZI BİR HRİSTİYAN PAPAZLA NİKAHLAYABİLİYORSUNUZ

MAİDE 51 DE AÇIKCA YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR İSİM İSİM SÖYLENEREK DOST OLMAYIN DENDİĞİ HALDE ONLARLA BERBABER OLUP HEM DİNİ HEMDE İMANI DİNAMİTLİYORSUNUZ

MAİDE 44 VE MEN LEM YAHKUM BİMA ENZELALLAHU FEULAİKE HUMULŞ KAFİRUN yani allahbın indirdikleriyle değilde kendi kafalarına göre dini konularda hüküm verenler kafirdir diye belirttiği halde
kurana muhalefet etme pahasına kırmızı kitabınızın hükümlerini üstün tutuyorsunuz

neymiş efendim kafirleri müslüman yapacaklarmış ulan siz halihazırdaki mevcut müslümanları kafir yapmayın yeter

EY MİLLET UYANIN BU SAPIK NURCULAR BİR ARA PAPA GİZLİ MÜSLÜMAN OLDU HOCA EFENDİNİN KERAMETİ FALAN DİYORLARDI BİR HAFTA GEÇMEDİ
PAPA 2 JEAN PAUL YÜCE PEYGAMBERİZİMİZE TERÖRİST İSLAMADA TERÖR DİNİ DEDİ nurcularda çıt yok sonradan bu papa geberince utanmadan nurcuların partisi AAAAA-KEEEEE-PEEEEEEEE bayrakları yarıya indirtti

ULAN YAPTIĞINIZ İHANETLERİ SAYSAM MEYDAN LAUROSSE KADAR ANSİKLOPEDİ OLUR BEE

zotri beni hiç şaşırtmıyorsun biliyormusun
HER ZAMANKİ GİBİ CEVAP VERECEĞİNİZE İFTİRA VE KARALAMA YAPIYORSUNUZ

BARBAROSE KENDINE GEL...

BARBAROSE BANA LAN FELAN DEYIP KENDI SEVIYENE CEKMEYE CALIŞMA..BAK OĞLUM(SENIN DILINI KULLANIYORUM)MADEM HAYDAR BAŞTAN OMER ANGUTTAN BANANE O ZAMAN SEN NEDEN FETHULLAH GULEN HAKKINDA YAZIP DURUYORSUN DURZI HERIF...SEN GULEN E LAF ATACAK ADAMMISIN..KAÇ TANE INSANIN HİDAYETINE VESILE OLDUN LAF CAMBAZİ..MİLLETE İSİM TAKIP DURMA NURCU MURCU DİYE ADAM GİBİ KONUŞ...BEN SANA ADAM GİBİ SORDUM HANGI MEZHEBE MUNTESIPSIN DIYE DİĞERLERINE LAF SOYLEMEMEK İÇİN...
SORULARINA GELINCE KIM MUSLUMAN KIZI PAPAZLA EVERMIŞ ONA CEVAP VER YOKSA PARA MUSLUĞUNUZ AYDIN DOĞAN GAZETELERINDEMI OKUDUN...

KURANDA DIYALOGA IŞARET EDEN 10 LARCA AYET VAR ISTERSEN USTTEKI MESAJLARIMI OKU..AMA SEN OKUMUYORSUN SALYA SUMUK SALDIRIYORSUN ...
BEKTAŞİ GİBİ AYETİN İŞİNİZE YARAYAN KISMINI ALIP CAMBAZLIK YAPIYORSUN..BEKTAŞİDE SENİN GİBİ DİYOR YA NAMAZA YAKLAŞMA!!

KIRMIZI KITAPLARI EGER BIRAZ ARAŞTIRIRSAN MUELLIFININ KURAN TEFSIRI DIYE YAZDIĞINI GORURSUN KURU CAHİL....

PAPA NE ZAMAN MUHAMMED TERORIST DEDI..DEDIYSE SEN NE YAPTIN PAPAYA KARŞI KOÇUM...MADEM ÇOK DUYARLISIN...
NEYSE BOŞ BOŞ KONUŞMA BIRAZ KITAP OKU...NURCULARLA UĞRAŞMA NAR İÇİNDE KALIRSIN..SEN GIT ERGENEKONCU HAYDAR BAŞ İLE EVRENESOĞLUNA SIĞIN...YADA OMER ANGUTUNA.....

İŞTE MÜSLÜMAN KIZIN KAFİR PAPAZLA EVLİLİĞİNİN İSPATI

http://arsiv.zaman.com.tr/2000/04/15/guncel/2.html
http://arsiv.zaman.com.tr/2000/04/15/guncel/2.html
http://arsiv.zaman.com.tr/2000/04/15/guncel/2.html
http://arsiv.zaman.com.tr/2000/04/15/guncel/2.html
Diyalogdan düğüne
Sosyoloji profesörü Hıristiyan Lester Kurtz ile gazeteci Müslüman Meryem Kurtz'un nikahları, Urfa'da İbrahim Camii'nde müftü, haham ve papazın huzurunda kıyıldı.

Lester Kurtz ve Mariam (Meryem) Kurtz, Şanlıurfa'daki Dinlerarası Diyalog Sempozyumu'nun en ilginç konuklarıydı. Biri Teksas'tan yani Amerikalı, diğeri Darussalem yani Tanzanya'dan. Biri beyaz, diğeri ise siyahi. Biri metodist protestan bir ailede büyüyüp Quaker olarak hayatını sürdürüyor, diğeri ise Müslüman. Biri Teksas Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü, diğeri ise gazeteci. Onları bir araya getiren bundan bir yıl önce Prof. Lester Kurtz'un Afrika'da katıldığı bir konferans olmuş. Konferansı bir gazeteci olarak takip eden siyahi gazeteci Meryem, Lester ile uzun bir tartışmaya dalmış ve bir hafta sonra kendilerini evlilik sürecinde bulmuşlar. Amerika'ya yerleşip resmi nikahlarını yapmışlar ve tam bir yıldır dini nikah kıymak için beklemişler. İşte bu bekleyişi nihayet önceki gün Urfa'da İbrahim Camii'nde müftünün huzurunda kıydıkları nikahla nihayete erdirdiler.

MAŞALLAH ÇİFT SARILI YUMURTA GİBİ HEHEHEH
HEM HRİSTİYAN HEM MÜSLÜMAN HEHEHEEH
Hem Hıristiyan hem de Müslüman

Diyaloğun bir başka göstergesi ise Lester ile Meryem'in nikahlarıydı; haham, papaz ve müftünün huzurunda kelime-i şehadet getiren Lester kendisini, 'hem Hıristiyan, hem de Müslüman' ilan etti.

KAYNAK BİZZAT NURCU SAPIKLARIN YANİİ MÜSLÜMAN KANINA SUSAMIŞ HAÇLI KAFİRLERLER İLE AMAN AMANDA HANİMİŞ DE HANİMİŞ DİYEREK PEK Bİ SEVİŞEN NURCULARIN BİR NUMARALI GAZETESİ ZAMAN
http://arsiv.zaman.com.tr/2000/04/15/guncel/2.html

BU ARADA BEN HALVETİ YİM AYRICA ERBAKAN HOCA SEMPATİZANIYIM VE CÜPPELİ AHMETİ VE GAZALİYİ ÇOK SEVERİM VE AYRICA BOZULUP TAHRİF EDİLMEMİŞ İSLAMI YANİ 1400 YILLIK GERÇEK İSLAMIN TARAFTARIYIM
VE BURAYA KADAR SÖYLEDİĞİM HER SÖZÜN ARKASINDAYIM AL SANA
BİR BAŞKA İSPAT

İçişleri Bakanlığı’nın emri ile, Papa Jean Paul’ün ölümü dolayısıyla tüm yurtta bayraklar yarıya indirildi. İçişleri Bakanlığı, 8.4.2005 Cuma günü tüm resmi dairlerde gündoğumundan-günbatımına bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Emir örneği için:
(http://www.istanbul.gov.tr/images/docs/emir.doc)
(http://www.istanbul.gov.tr/images/docs/emir.doc)
(http://www.istanbul.gov.tr/images/docs/emir.doc)

· Papa için Rusya’da bile bayraklar yarıya inmedi (!?) (Ortodokslar ya, o yüzden indirmemişlerdir…)

· Diyanet İşleri Başkanımız vefat etse hangi ülke bayrağını yarıya indirir?

ALIN SİZE NURCU BİR DEVLET BAKANI ÜSTELİK DİYANETTEN SORUMLU
FIRINDANDA YENİ ÇIKTI TAPTAZE ADI MEHMET AYDIN BAKANA GEL VATANDAŞ BAKANA GEEEEEL ÇITIR ÇITIIR

NURİ MEHMET AYDIN
bakın başka bir nuri vatandaş olan ahmet akgündüz e ne demiş
KAYNAK
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=3011338&tarih=2003-12-10
Bir ay önce Vakit Gazetesi’nin yazarı dostum aradı. Mehmet Aydın’ın çokça içli dışlı olduğu Nur cemaatinden Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile Mehmet Aydın arasında geçen bir tartışmayı aktardı. Mehmet Aydın, Ahmet Akgündüz’e “Ben Kur’an’ın üçte birini kabul etmiyorum. Çünkü onlar Arap adetleri” demiş. Akgündüz, “Duyunca şok oldum, ne söyleyeceğimi şaşırdım” demiş.

VEEEEEEEEEEE İŞTE BİR TANE DAHA
NURCU SAPIKLARIN MEHDİ SANDIĞI KAFİR FETTOŞUN BİR NUMARASI TAYYİBİN YAPTIKLARINDAN SADECE Bİ BUKLECİK

4928 No.lu ve 15.07.2003 tarihli Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da ‘cami’ kelimesi ‘ibadethane’ olarak değiştirilerek apartman kiliselerinin önündeki yasal engel kaldırıldı.

(25173 sayılı Resmi Gazete - Yayın tarihi:19 Temmuz 2003 Cumartesi)

ALIN Bİ TANE DAAAAAAA

Erdoğan, AJC örgütünden bugüne kadar “cesaret ödülü” alan 10 kişi içinde Yahudi olmayan tek kişi.

Tayyip Erdoğan’a “cesaret ödülü” veren “American Jewish Congress” (AJC) adlı kuruluş, WJC’ye bağlı.

Theodore Herzl tarafından Dünya Musevilerini bir “ulusal yurda” kavuşturma amacıyla 19. yüzyıl sonunda kurulan “World Jewish Congress” (WJC) İsrail devletini kurmakla amacını gerçekleştirmiş bir Yahudi teşkilatıdır.

Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüştü; bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan. Listede İsrail’in önemli bütün başbakanları var. Türkiye başbakanına bu ödülün verilmesi de, verildiği mekân da anlamlı: HSBC bankasının New York merkezi…
KAYNAK
KAYNAK
KAYNAK
(http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/SUBAT/05/tkivanc.html

ALIN BİTANE DAHA NURİ TAYYO İCRAAAATI
http://www.resmi-gazete.org/kasapl%C4%B1k/
AB mevzuatına uygun Türk Gıda Kodeksi yayınlandı. “Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
ayrıca kaynak http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4716801_p.asp)

Domuz ve yaban domuzu kasaplık hayvanlar arasına alındı.

KONUYU UZATMAYA GEREK YOK EY MÜSLÜMAN ŞUNU ÇOK İYİ BİLKİ
HER TÜRKÇE KONUŞAN TÜRK DEĞİLDİR
HER İNGİLİZCE KONUŞANDA İNGİLİZ DEĞİLDİR
FETTOŞ KAFİRİ GİBİ AĞLAYARAK SALYA SÜMÜK VAAZ EDEN HERKESDE MÜSLÜMAN DEĞİLDİR MESELA HARİCİLER SABAHLARA KADAR NAMAZ KILARDI AMA HAZRETİ ALİ EFENDİMİZE KAFİR DEDİKLERİ İÇİN KAFİR OLDULAR
NURİLERİN YALANDAN AÜLAYARAK TEHECCÜD NAMAZI KILMALARI SENİ ALDATMASIN SAKIN

HER SARIK SARANDA ZAHİD YANİ İBADET EHLİ DEĞİLDİR
UNUTMAYINKİ HAZRETİ ÖMERİ ŞEHİD EDEN ARKASINDA NAMAZ KILIYORDU

EY YÜCE TÜRK MİLLETİ SENİN KUYUNU KAZANLAR VE SENİ TARİH SAHNESİNDEN SİLMEK İSTEYENLERDE SANA ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN CAMİLER MİĞFER MÜMİNLER ASKER DİYEREKTEN VE SENDENMİŞ GİBİ GÖRÜNEREKTEN
SENİN OYLARINİLE SENİN BAŞINA GEÇTİLER
CÜPPELİ AHMET HOCAMIN YOUTUBE DAKİ ALNI SECDEDEKİ KAFİRLER KALDIRIN BAŞINIZI KONUŞMASINI MUTLAKA SEYREDİN
SON SÖZ ALNI SECDEDEKİ DİYALOGCU SAPIKLARIN KALDIRIN LAN BAŞINIZI SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ ALLAMUL GUYUB OLAN VE GİZLİ AÇIK HERŞEYİ BİLEN ALLAHI MI YOKSA KENDİNİZİ Mİ

Re: EY DİYALOGCULAR! HANGİ DELİĞE GİRDİNİZ? (adıgüzel)

ALLAH YOLUNDA CİHAD EDEN TÜM KARDEŞLERİME ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN .ALLAH İZİN VERDİGİ KADAR KÖTÜ KÖTÜLÜGÜNÜ YAPAR .BİR YERDE TOKAT GİBİ KÖTÜLÜGÜ O NA GERİ DÖNER.ALLAH BÜYÜKTÜR

"Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin" nedemek ?

SORU: "Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez."(Maide,51)

Kur'an-ı Kerim , Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken , siz ise buna muhalif davranıyorsunuz?

El-CEVAB : Kur'anın bu hükmüde, yine siyak ve sibak bütünlüğünde ele alınmadığında, yanlış anlam çıkarmalarda adetten olmakta ve sanki Kur'anı Kerim bütün Yahudi ve Hırsitiyanları dost edinmeyin şeklinde algılayanlar olabilmektedir.

Merhum Elmalı Hamdi Yazır bu Ayeti Kerime için bakın Tefsirinde ne diyor:

'Yahudi ve hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onlara velî olmayınız değil, onları velî tutmayınız, itimat edip de yâr tanımayınız, yardaklık etmeyiniz. Velâyetlerine, hükümlerine yardımlarına müracaat etmek, mühim işlerin başına getirmek şöyle dursun, onlara gerçek bir dost gibi tam bir samimiyetle itimat edip de kendinizi kaptırmayınız. Özetle onları dost olur sanıp da yakın dostlarınız gibi sıkı fıkı beraberliklere dalmayınız, tuzaklarına düşmeyiniz, isteklerine iştirak etmeyiniz. Görülüyor ki 'Yahudiler ve hıristiyanlara dostlar olmayınız' buyurulmamış, 'Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyiniz' buyurulmuştur. Çünkü 'Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez.' (Mümtehine, 60/8 ) buyurulmuştur. Şu halde müminler yahudi ve hıristiyanlara iyilik etmekten,dostluk yapmaktan, onlara âmir olmaktan yasaklanmış ve men edilmiş değil, onları dost edinmekten, yardaklık etmekten yasaklanmışlardır.'

Yani özetle:

Görülüyor ki 'Yahudiler ve hıristiyanlara dostlar olmayınız' buyurulmamış, 'Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyiniz' buyurulmuştur.

'Dost edinmek' ile 'Tebliğ niyetli dost olmak' arasındaki Farka VURGU yapıyor,

1-) Haram olan 'Dost edinmek': Onlara her türlü sırrınızı paylaşmak, sıkı-fıkı bir ilişki içinde olmak, onlardan gelen her habere hemen itimat etmek ve onlara yardaklık etmek yasaklanırken,

2-) Helal olan 'Dost olmak': İslamı temsil ve tebliğ noktasında Diyalog kurmak, onlara adaletle hükmetmek, iyilik yapmak olarak sıralayabiliriz.

Şayet, bu hususu böyle anlamamış olursak, bazı Ayeti Kerimler arasında -haşa- çelişki meydana gelmiş olurki, bu ise Kur'ana değil, Diyalog karşıtı kardeşlerimize münhasır bir vasıftır:

Maide 5: '. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi,............ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helâldir.'

Yani, Ayeti Kerime ile, EHL-İ KİTAB tan kız almak ve onların yediğinden yemek yemek Helaldir. Şimdi şayet (Maide:51) de geçen Dost edinmeyi, Elmalı ve diğer tefsirciler gibi anlamaz ve HER KAFİRİ DÜŞMAN addedersek, o zaman Kuran-ı Kerim hem Kafir Ehl-i Kitabın kızını bir eş olarak almaya ruhsat verirken, hemde Düşman olmayı öğütlemiş olurki, o zaman -haşa-Kuranı çeliştirmiş oluruz.

Doğrusu tabiki Elmalı Hamdi Yazır'ın merhumun dediği gibidir.

Konuya bir de Bediüzzaman Hazretlerinin bu Ayeti Kerimenin Tefsiri ile devam edelim :

Bediüzzaman Hazretleri , Kur’anda men edilen “Yahudi ve hristiyanlarla dost olmayın (Maide, 5/51) Ayeti Kerimesinin tefsirinde , “Delil, katiü'l-metin olduğu gibi katiü'd-delalet olmak gerektir,” diyerek, yahudiler ve hıristiyanlarla diyalog ve dostluk kurmanın yasak olduğuna dair delilin Kur’an’ın ayetleri gibi sağlam bir metne dayandırılmasına rağmen, kastedilen anlamın kesin olmadığını belirterek , Yahudi ve Hristiyanlarla dost olmaya men değil , tahrif olan yahudilik dini ile yine tahrif olan hristiyanlık dinine dost olmaya nehy olduğunu belirtmektedir. Şayet bu Ayeti Kerimeyi böyle bir anlam verilmemiş olunursa , yine Bediüzzamanın “Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin!” ifadesinde dediği üzere , Ehl-i Kitab hanımları ile evlenmeye ruhsatı belirten (Maide .5/5 ) Ayeti ile çelişeceğine vurgu yapmaktadır. Çünkü , hem dost edinmeyin hemde Hanımları ile evlenmenizde bir sakınca olmaz anlayışı , Kur’anın siyak ve sibak bütünlüğünü zedelemektedir. Tefsirin devamında , Asr-ı Sadet döneminde, İslamın yeni nuzülü ile meydana gelen yeni bir Manevi inkılabat olduğundan, Sahabeyi Kiram bütün kıstaslarını bu noktadan yapmaktalardı , ve bu Din noktasında muhabbet veya düşmanlık beslerlerdi . Buna istinaden , Asrı Saadet döneminde gayri müslimlere muhabbette bir nifak endişesi vardı . Ancak , günümüzde yaşanana inkılabat manevi değil bir nevi medeni ve dünyevi bir inkılabat olduğundan , kıstas olarak medeniyeti nazara almak esastır. Zaten , gayri müslimlerin çoğu da dinlerine bağlı olmadıklarından , onlarla dost olmak , hem medeniyet ve gelişmişlikleri noktasına hemde Dünyevi Barış ve Huzurun temini içindir. Bundan dolayı , Kur’andaki nehiy bunun kesinlikle kapsamamaktadır ! (Münazarat, Sayfa 71)

Ayrıca diyebilirizki , Hıristiyan ve Yahudilerle Dost olmayı nehy , tümü ile dost olmayı nehy şeklinde algılayanlar , Kur'anın şu Ayetlerini görmemezlikten geldiklerine üzülerek şahit olmaktayız :

Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz.” (Mümtehine, 8,)

“Zulmedenleri hariç, ehl-i kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: “Biz, hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim İlah’ımız da sizin İlah’ınız da bir ve aynı İlah’tır ve biz O’na gönülden teslim olduk.” (Ankebut, 46)

De ki: “Ey ehl-i kitap, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye gelin: Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım; Allah’ı bırakıp da, kimimiz kimimizi rabler de edinmesin.” (Âl-i İmrân, 64)

Peygamberimiz'in (s.a.s.) Yabancı Heyetleri Ağırlaması

Allah'ın insanlığa son peygamber olarak görevlendirdiği Efendimiz (s.a.s.) bir taraftan çevredeki kabile ve devletlere elçi ve nâmeler gönderirken diğer taraftan da onlardan gelen temsilci ve mektuplara muhatap oluyordu. Hususiyle Mekke'nin fethini müteakip Kureyş'in, ardından da başka bir güçlü kabile olan Hevâzin'in İslâm'ı kabul etmesiyle Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinde ikamet eden kabileler Medine'ye heyetler göndermeye başladılar.1 Gelen heyetlerin yoğunlaştığı yıl hicretin 9. yılıydı. Öyle ki bu yıla "Senetü'l-vufûd - Heyetler yılı" denilmiştir.
Medine'ye gelen bu heyetlerin geliş sebepleri farklıydı. Ancak bu sebepler umumiyetle, mensubu bulundukları kabilenin Müslüman olduğunu bildirmek ve onlar adına bîatta bulunmaktan ibaretti. Buna bağlı olarak İslâm'ın hükümlerini öğrenip kabilelerine bu bilgilerle dönmek veya dini kendilerine öğretecek kimseleri talep etmek gibi sebeplerle de geliyorlardı. Bunun yanında az sayıda da olsa, dünyalık elde etmek ve bazı şartlarla İslâm'ı kabul etmek için gelenler veya İslâm'ı kabul etmemekle birlikte cizye (vergi) vererek İslâm hâkimiyetini kabul ettiklerini açıklayanlar da oluyordu.
Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) gelen elçilerle resmî görüşmeleri Medine'de Mescid-i Nebevî'nin "üstüvânetu'l-vüfûd - sefirler sütunu" adı verilen yerinde yapılırdı. Efendimiz, gelen elçiler bir kabilenin veya bir devletin temsilcileri olması münasebetiyle, onların getirmiş oldukları mektupları, titizlikle okutur, temsil ettikleri kabilenin dostluklarının bir işareti olan hediyelerini kabul eder ve onlarla yakından ilgilenirdi.2

Ne maksatla gelirse gelsin, Allah Resûlü (s.a.s.), Medine'ye gelen elçileri iyilikle karşılar, onlara daima mütebessim bir yüzle muamele eder ve onların incinmemesi için bütün arkadaşlarına da aynı şekilde davranmalarını emrederdi.3

Elçilerin Allah Resûlü ile konuşmaları o kadar samimi bir hava içinde geçiyordu ki, çoğu kez diplomatik görüşmeler deyince akla gelen aşırı resmiyet ve donukluk, Peygamberimiz'in sözleri ve davranışları karşısında eriyip gidiyordu.4

Böyle bir karşılama önemli ve de gerekliydi, zira "gelen heyet fertleri arasında, kavmi ve kabilesi içinde daima saygı ve hürmet görmüş insanlar da oluyordu. Bunlar, kendi toplumlarında bu tür ilgi ve alâkaya alışmış insanlardı. Dolayısıyla onlara aynı oranda bir ilgi ve alâka gösterilmeliydi ki geldikleri yeni toplumu yadırgamasınlar; yani bu ilgi ve alâka onlara ünsiyet aşılamalı ve yabancılığın verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmış olmalıydı. Ayrıca bu heyetlerden pek çoğu resmî idi. İslâm bir devlet nizamı olarak îlan edilince, çevredeki kabile ve devletler kendilerince bir durum değerlendirmesi yapmak üzere, Medine'ye heyetler gönderiyorlardı. Bu heyetlerdeki insanlar da sıradan insanlar değillerdi; az-çok hemen hepsinin kendine göre bir dünya görüşü ve değer yargıları vardı. Ve bu insanlar geldikleri yerlere döndüklerinde intibalarıyla geriye döneceklerdi ve onların bu kanaati de mensubu oldukları devlet veya kabileye mutlaka tesirli olacaktı. Öyle ise bu insanların müspet kanaatlerle techiz edilmesi şarttı. Bu da onlara gösterilecek ilgi ve sıcak bir istikbal (karşılama) ile yakından alâkalıydı."5

Allah Resûlü'nün bu konudaki hassasiyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Heyetleri şehrin dışında karşılatırdı
Peygamber Efendimiz ile görüşmek üzere Medine'ye gelen heyetler, hangi inancı taşırlarsa taşısınlar, onlara değer verilirdi. Öyle ki bu heyetler ta şehrin hudutlarında karşılanırdı. Hz. Peygamber'in (aleyhisselam) yanına, onları karşılamak üzere bekleyen bir teşrifatçı ile gelirlerdi. Mesela Sakîf heyetini Muğire b. Şu'be ile beraber Sahabenin en önde gelen ismi Hz. Ebu Bekir (r.a.) karşılamıştı.6

Kıyafet konusuna özen gösterirdi
Gelen heyetleri önemsemenin ve onlara verilen değerin bir yansıması olarak Peygamberimiz elçileri kabul merasiminde hususî bir elbise giydiği gibi, ashabının da aynı şekilde temiz ve özel kıyafetler içinde olmasını emrederdi.7

Gelenlerin taleplerini nezaketle dinlerdi
Peygamberimiz kendi fikrini beyan etmeden önce heyetlerin düşünce ve taleplerini dikkatle dinlerdi ve onlara mutlaka Müslüman olmaları gerektiği istikametinde bir zorlamaya başvurmazdı. Allah Resûlü, dinde seçme hürriyetinin ifadesi olan "Dinde zorlama yoktur." (Bakara sûresi, 2/256) ayetinin hükmünü uygulamaktaydı. Mesela, 630 yılında Müslüman olduklarını bildirmek üzere Medine'ye gelen Himyer Hükümdarı'nın elçilerine şu açık talimatı vermiştir: Bir Yahudi ve Hıristiyan, Müslüman olduğu takdirde, mü'minlerden olur ve o, artık onların sahip olduklarına sahiptir. Eğer Yahudiliklerinde ve Hıristiyanlıklarında kalmak istiyorlarsa cizyelerini vermek şartıyla onlara müdahale olunmaz.8

Allah Resûlü, Müslüman olmak için geldiklerini, ancak şartlarının olduğunu söyleyen Sakif heyetini de hemen reddetme yoluna gitmemişti. Taleplerini mülâyemetle dinlemiş, onların İslâm'a ters olan tekliflerinin zararlarını izah ederek bu yanlış fikirlerinden vaz geçmelerini istemişti. Onlar da bunu kabul ederek şart sürmeksizin Müslüman olmuşlardı.9

Muhtelif bağları vesile kılarak onlara iltifat ederdi
Allah Resûlü gelen heyetlere yakın-uzak çeşitli bağları kullanarak yakınlık göstermiş, iltifat etmiştir. Meselâ, Benû Amir b. Sa'saa heyeti geldiğinde -ki bunlar da Adnan soyundan gelmekteydiler- "Siz kimsiniz diye sormuştu, onlar: ‘Biz Amir b. Sa'saa oğullarıyız.' deyince, "Hoş sefa geldiniz, siz benden.. ben de sizdenim." diye iltifat ederek onları onurlandırmıştır.10
Misafirlerinin izzet ve ikramıyla bazen bizzat kendisi ilgilenirdi.

Medine'ye gelen elçiler, suffe ve mescid yanında kurulan portatif misafirhanelerde (çadırlarda) veya sahabeden bu işe müsait olanların evlerinde ağırlanıyordu. Bazen de Peygamberimiz'in, elçileri, -onların konumlarını da dikkate alarak- bizzat Kendisi'nin ağırladığını görüyoruz. Mesela Adiyy b. Hatim bunlardandır. O kavmi içinde ulu, şerefli, hatip ve hazır cevap birisi olarak şöhret bulmuş bir kabile reisiydi. Medine'ye gelip kendisini tanıtınca Efendimiz onu evine götürüp onurlandırmıştır. Kendisi yere oturup onun altına bir minder uzatmıştı. Peygamberimiz onunla uzunca konuşmuştu. Adiyy, Peygamberimiz'in gerek yüksek ahlakı ve inceliği, gerekse mütevazı/sade hayatı karşısında daha fazla beklemeden Müslümanlığı kabul ettiğini belirtmiştir.11

Bu çerçevede bir noktaya daha temas etmekte fayda vardır. Peygamberimiz, gelen elçilerin ikramıyla bazen Kendisi ilgilenmiştir. Meselâ, Habeşistan Hükümdarı'nın elçilerine bizzat Kendisi ikramda bulunmuştur.12
Kaba söz ve tavırları yüce ahlakıyla savmaya çalışırdı
Bu görüşmelerde öne çıkan bir husus da Peygam-berimiz'in o huzurun âdâbına riayet etmeyenlere karşı bile gösterdiği nezaket ve müsamahasıydı. Heyetler içerisinde gelenlerden, bedevî tavırlar içinde söze başlayanlar olabilmekteydi. Peygamberimiz o yüce müsamahasıyla bir şey olamamış gibi onları dinlemeye çalışırdı. Mesela, Peygamberimiz'in sütannesi Hz. Halime'nin kabilesinden bir heyet gelmişti. Heyetin başında Dımam b. Sa'lebe vardı. Bu kişi içeri girer girmez ‘Hanginiz Abdulmuttalib'in oğludur?' diye söze başladı. Peygamberimiz de kendisini ona tanıttı. Daha sonra ise bu kişi üslûbunun biraz ‘sert ve kaba' olduğunu söylerek bunun için de kırılmamasını ister. Peygamberimiz de ‘istediğini sorabileceğini; incinmeyeceğini' söyledi. O zat da kendi üslûbuyla sorularını yöneltti ve bunların cevabını bir bir aldı. Neticede Müslüman olup memleketine döndü.13
Bir başka misal: Yine bu dönemde Müseylimetü'l-Kezzâb Allah Resûlü'ne bir heyet göndermişti. O yazısında: "Ben bu işte (peygamberlikte) sana ortak kılındım. Bu bakımdan yerin yarısı bizim öbür yarısı da Kureyş'indir, ancak Kureyşliler haddi aşan bir kavimdir." diyordu. Peygamberimiz bir ara o elçilere siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demişti. Onlar "Onun dediğini deriz." dediler. Peygamberimiz orada onlara hak ettikleri cevabı vermişti. Ama haddini bilmez o insanlara bile Allah Resûlü fiilî bir cezayla mukabelede bulunmamıştı.14

Hediye takdimine önem verirdi
Gelen heyetlerin İslâm adına gönüllerini kazanma istikametinde Peygamberimiz'in diğer bir tavrı ise, onları memleketlerine hediyelerle göndermiş olmasıydı. Bu türden bir uygulaması ile onları taltif ediyordu. Öyle ki heyet içinde hizmet için getirilmiş bir çocuk veya köle dahi olsa onu da mükâfatlandırmıştır. Meselâ, Temim Oğulları'nda bulunan küçük bir çocuk bile, Peygamberimiz'den nasibini/hediyesini almıştır.15
Allah Resûlü hediye takdimine son derece önem vermiştir. Öyle ki son hastalığında yaptığı üç tavsiyeden biri de "Ben elçilere nasıl hediyeler ikram ediyorsam siz de öylece hediyeler vermek suretiyle hürmet gösteriniz."16 olmuştur.

Peygamberimiz (s.a.s.), bu hususta gösterilmesi gereken hassasiyeti son vasiyetine konu etmekle, bu işin ehemmiyetine ve istikbalde alacağı derinliğe de işaret ediyordu ki, bu da yakın-uzak gelecek açısından çok önemliydi.

Gelen heyetlerin inançlarıyla alakalı taleplerini dikkate alırdı
Bu konuda Allah Resûlü'nün Necranlı Hıristiyanlara ibadet etmeleri hususunda gösterdiği hoşgörüyü hatırlatmak yeterli olacaktır. Necranlılar, Peygamberimiz'in gerçekten bir peygamber olup olmadığını araştırmak üzere, bir heyetle Medine'ye gelirler. Altmış kişilik bu heyet, Medine'ye gelerek Allah Resûlü ile görüşmek üzere mescide gider. Mescitteyken ibadet vakitleri geldiğinde ise, Mescid-i Nebevî'de ibadet etmek isterler. Sahabe'den bazısı bu heyetin mescidde ibadet etmelerine engel olmak ister. Ancak Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri için Necranlı Hıristiyanlara dokunulmamasını emreder. Neticede, içinde papazların da bulunduğu Necran heyeti Mescid-i Nebevî'de, doğu tarafına yönelerek rahat bir şekilde ibadetlerini yaparlar.17

Hâsılı, bütün bu davranışlar Peygamber Efendimiz'de değişmeyen prensipler cümlesindendi… O, gelen fert ve heyetlere de bu prensipler çerçevesinde muamelede bulunuyordu ki, bütün bunlarda hikmetlerle dolu gayeler vardı. Evvela, henüz yeni gelmiş ve bütünüyle İslâm'a ısınmamış bu insanlar yer değiştirmenin rahatsızlığını, tedirginliğini yaşarken, eğer kendilerini tedirginlikten kurtaracak emniyet dolu bu sıcak atmosferi bulamasalardı, tercihlerini başka türlü de kullanabilirlerdi ki, bu da onlar için büyük bir kayıp olurdu. İşte Efendimiz'in (s.a.s.), kendisine, imânın en küçücük bir şemmesiyle (kokusuyla) gelenlere dahi fevkalâde alâka ve ilgi göstermesi, onları böyle bir yanlış karardan kurtarıyordu ki, bu da, bugün ve yarın üzerinde önemle durulması gerekli konulardan olsa gerek.18

Meselenin Günümüze Ait Yorumu
Buraya kadar arz edilenlerden de anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bilhassa Mekke fethinden sonra civar devlet ve kabilelerden gelen heyetleri karşılamada ciddi bir hassasiyet gösteriyor ve bu davranışının örnek alınarak kendisinden sonra da devam ettirilmesini istiyordu. Ömrünün son anlarında bu isteğini, vasiyetleri arasında da tekrar etmişti. Acaba biz bu tavrı günümüzde de aynen sergileyebilir miyiz? Böyle bir soruya cevap mahiyetinde F. Gülen Hocaefendi Prizma adlı eserinin 1. cildinde şu cevabı verir:

"Evvelâ itiraf etmeliyiz ki, hiç kimse Allah Resûlü'nün sergilediği bu tavrı ayniyle gerçekleştiremez. Zira hiçbir insanın, buna takat ve gücü yetmez... İster heyetleri kabulünde gösterdiği sıcak alâka ve ilgiyi, isterse bazı kimselerin mâzideki kusurlarını tamamen unutarak onları kabullenişini bizim aynıyla tatbik ve temsil etmemiz imkânsızdır." Gülen Hocaefendi meselenin Efendimiz'le alakalı yanına dikkat çektikten sonra dîn-i mübîn-i İslâm'ın müntesiplerine hayatî bir hatırlatmada bulunur: "..Ama yine de aynı şeyleri gücümüz nispetinde yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa âlemşümul bir hizmeti, seviyesiz göstermiş, dolayısıyla da bu yüce davaya ihanet etmiş oluruz."19
Allah Resûlü'nün Diğer Yabancı Misafirlere Yaklaşımı
Allah Resûlü, sadece kendisine gelen heyetlere karşı değil, dini kabul etmek için gelen fertlere karşı da her zaman ilgi ve alâkasını en üst seviyede sürdürmüştür. Yine Prizma adlı eserinde bu hususu da yorumlayan Gülen Hocaefendi şunları kaydeder:

"Meselâ, Halid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha gibi Mekke'nin seçkinleri Medine'ye geldiklerinde, her biri Allah Resûlü'nden öyle iltifatlar görmüşlerdir ki, o gün için Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (r.anhüm) öylesini bulamamışlardı. Efendimiz (s.a.s.), Hz. Halid'e: "Ben de, Halid bu kadar akıllıyken nasıl oluyor da küfür içinde kalıyor diye hayret ediyordum" der... Kısa bir müddet sonra da onu "Allah'ın Kılıcı" unvanıyla taltif eder... Amr b. Âs, Müslümanlara çok kötülüğü dokunmuş bir insandı. Öyle ki bu zat, o güne kadar dehasını hep İslâm aleyhinde kullanmıştı. Ama Müslüman olup Medine'ye gelince, Efendimiz (s.a.s.), ona mâziye ait en küçük bir meseleyi dahi hatırlatmayacak kadar sıcak davranmıştı. Onun dua talebi üzerine "Bilmiyor musun İslâm, onu kabul etmeden önce işlenen bütün günahları siler, temizler" buyurmuştu... Abdullah b. Cerir el-Becelî huzura girince, Efendimiz gözleriyle herkese yol gösteriyor gibi cemaat içinden birinin kalkıp da ona yer vermesini arzuluyordu... Cemaat bunu anlayamayınca da, hemen harekete geçiyor ve cübbesini çıkararak Abdullah b. Cerir'in (r.a.) altına seriveriyor, daha sonra da, ashabına; bir kavmin kerîmine karşı ikramda bulunulması gerektiği hususundaki o ölümsüz nasihatini sunuyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ye iltifat dolu sözlerle mukabelesi ise, bu konuda apayrı bir ibret levhasıdır."20

Sonuç
Yabancı heyet ve misafirlerle yapılan bu görüşmeler, İslâm'ın doğru anlaşılması ve kabulü açısından hayatî önem taşımaktaydı ve bu yüzden büyük bir fırsattı. Heyetlerin kabileleri adına gelmeleri ise büyük bir avantajdı. Yüce bir ahlak sahibi olan Allah Resûlü de, gelen heyetlere nebevî müsamaha ve misafirperverliğini göstermiş ve onlara oldukça nazik davranmıştır. Bu süreçte Hz. Peygamber (aleyhi ekmelüttehâyâ) tamamı devlet protokolüne ait bir meselenin temelini atmıştır.

Günümüzde de bu nebevî anlayış ve hassasiyetin dikkate alınması gerektiği açıktır. Öyleyse bu konuda netice almak isteyenler güçleri yettiği ölçüde Allah Resûlü'nün takip ettiği yol üzerinde yürümelidirler. Bu çizgi ve seviyeyi yakalamayı hedef bilmeli ve bu mevzuda her zaman alıştırma yapmalıdırlar.

Dicle Üniv. İlahiyat Fak. Öğrt. Üyesi
mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

Dipnotlar
1. İbn Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye, Daru İbn Kesir, Beyrut tsz., 2/559-560.
2. Hamidullah, "İslâm Peygamberi / Le Prophéte de İslâm", (Türkçeye çev.: Salih Tuğ), İstanbul 1980, 2/1086.
3. Bkz. El-Kettanî, et-Teratîbu'l- İdâriyye, Beyrut 1346, 1/447.
4. Ahmet Önkal, Rasulullah'ın İslâm'a Davet Metodu, Konya, 1981. s. 128.
5. M. Fethullah Gülen, Prizma I, Nil yay. İzmir 1995, s. 141.
6. Bkz. Taberî, Tarihu't-Taberî, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye Beyrut 1995, 2/180.
7. el-Kettanî, et-Teratibu'l-İdariyye, 1/452; Hamidullah, İslâm Peygamberi, 2/1087.
8. İbn Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye,2/589.
9. Taberi, Tarih, 2/179-180.
10. İbn Sa'd, et-Tabakatu'l-Kübra, Daru Sadır, Beyrut tsz, 1/311.
11. İbn Sa'd, et-Tabakât, 1/322.
12. Hamidullah, İslâm'da Devlet İdaresi, (Çev. Kemal Kuşçu) İstanbul 1963. s. 120.
13. Taberî, Tarih, 2/193. Ayrıca bkz. İbn Sa'd, et-Tabakat, I, 298.
14. Taberî, Tarih, 2/203.
15. Bkz. İbn Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye, 2/567.
16. Buharî, Cizye 6, Meğazi 83; Müslim, Vesayâ 20; Ebu Davud, İmaret 28.
17. İbn Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye, 1/574.

HİDAYETE ERENLER

Evet, dinlerarası diyalog çalışmaları, meyvelerini vermeye, özellikle, İsevi ruhaniler üzerinde olumlu etki bırakmaya devam ediyor. Bunlardan bir diğeride Prof. Schwarzenau (Prof. Dr. Paul Schwarzenau-Dortmund Üniversitesi Katolik Profesörü-bakınız Resim). Kendisi, Teslis inancına sahib Hristiyanları, İslam’ın Tevhid İnancına davet etmektedir.

. Samimi ifadelerinden birkaçını inceleyelim:

Bir Hristiyan olarak, Kur’an hakkındaki düşüncelerimi ve Kur’an ile ilgili şahsi bir tecrübemi paylaşmak istiyorum: Ruhen sıkıntılı olduğum ve manevi bir hastalığın bana yaklaştığını hissettiğim ve huzursuzluk yaşamaya başladığım bir dönemde, aklıma Kur’an okumak geldi. Okurken, birden sanki Allah’ın konuşmasının (Rahmetinin) beni sardığını hissettim. Evet, sanki Kur’an okurken, Allah benimle konuşuyor ve bana hitab ediyordu! Allah gelmiş ve gelecek herşeyi kuşatandı. Allah insanın göğsünü adeta açıyor ve Kur'anın Ayetleri oraya giriyordu! Evet, o günlerde İncil beni tatmin etmiyordu, çünkü hitab etme uslubu Kur'anın ki kadar huzur vermiyordu! . Sanki Kur’an, İncilin bir üst makamında idi. Ve artık kanaat getirmiştim, Kur’an Allah’ın bir Kelamıydı! Kur’anda Tevhid İnancını öğrendim! '

Prof.Schwarzenau, bu ifadelerinin ardından, Kur'anın Hıristiyan ve yahudileri, İslam ile Diyalog yapmaya çağırdığını belirttikten sonra, konuyu Hz.Muhammed'in (SAV) son peygamber oluşuna getiriyor:

Kur’anı Kerim diyorki: ‘Muhammede (SAV) Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur (Ahzab Suresi, 33/40)

”Sonuncusu” ifadesinden, hem bir tasdik hemde bir bitim anlıyoruz! Hz.İsa, açık bir dil ile, kendisinden sonra gelecek bir Resule işaret etmiş ve adınada ‘ Faraklit’ demiştir! (bakınız: Johanna 16,7.13) . (*)

Hz.Muhammed’in oluşturmuş olduğu Ümmet kavramı, herhangi bir milleti, devleti veya herhangi bir Kilisevari oluşumu içermemektedir. Tüm Dünya’ya hitab etmektedir. Yani Universal bir İslamiyetin temsilcisi olarak , diğer tüm dinlere de hitab etmektedir.

'Son olarak diyebilirim ki, Hz. Isa´nin Mesih olarak gelip insanligin önünde duracagini söyleyen evrensel Islam dini son ve kalıcı bir dindir.. (1)

Yine bir başka makalesinde, Prof.Dr.Schwarzenau, Dinler arası Diyalog sayesinde, müslümanların kendilerini daha iyi tanıtma imkanı bulduklarına vurgu yapmaktadır :

'Hiristiyan ve Islam Dinleri Diyalogu“ son birkac yildir hic süphesiz büyük gelismeler göstermektedir. Hatta kendimizi coktan „üc Ibrahim dini“ demeye alistirdik bile. Bu da kardeslik baglarini savunan görüs sayesindedir. Birlik ve Beraberligin belirgin tasvir edilmesi; her firsatta yaklasip kaynasmayi hedef alinan dini törenler sayesinde gerceklesiyor. Bunlar Hiristiyanlik ve Islam icin diyalogun sevindirici yansimalaridir. Gercekte ise; kardes din Islam´in tam anlamiyla taninmiyor, özellikle „Islam´in üstün gelmesi“ korkusu beraberinde medyanın da desteği ile bir karalamaya meyil edebiliyor'

Prof.Scwarzenau, günümüz Hıristiyanlığı ile İslamiyet arasındaki en belirgin sorunun, Hırsitiyanlığın Kur'anı ve Hz.Muhammedi görmemezlikten geldiğini belirttikten sonra, bir takım deliller ortaya koyarak sorunun Çözüldüğünü ifade ediyor:

'Bu üzücü gerceklere fazla takilmadan iki din arasindaki asil büyük soruna geliyorum.Sorunun çözümü, Hiristiyanlik dininin köklerinde ve Kur´an´in ögretisinden aranmalıdır. Bir hiristiyan olarak bunu talep ediyorum. Burda sözü edilen sorun; Hz. Muhammed´in Allah tarafindan gönderilmis peygamberlerin icinde hiristiyan kilise ve cemaatlere yolgösterici olarak Allah´in mesajini iletmis olmasini kabul etmektir.'

Yazının devamında, Schwarzenau, Kur’andan Ayetleri delil getirmeye başlıyor :

“De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz.”(Ali İmran, 3/64)

Evet, bu Ayet ile Kur’an Diyaloğa davet ederken, Diyaloğun çerçevesini şu Ayette çizmektedir:

“İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: 'Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur.' (Ankebut, 29/46)

Kur’anın geniş bir tolerans içerdiğini, bunu zaman zaman Katı Hıristiyanlıkta bulamadığını itiraf eden Prof.Schwarzenau, Hz.Muhammed (SAV) in, kendi döneminde ne incilin aslını nede tevratı bilmediğini, dolaysıyla Kur’anın Muhammed tarafından alıntı olarak yazılmış olmasının mümkün olmadığını, Kur’anın uslub bakımındanda insan üstü ifadeler içerdiğini ve Allah'ın Kelamı olduğunu beyan etmektedir!

İnsanın Yaratılışını veciz bir şekilde anlatan anlatan (Hac, 22/ 5-7) , Kainatta herşeyin Allah’a secde ettiğini beyan eden (Hacc, 22 /18) , insanların Allah’ın nimetlerine karşın hakkıyla şükretmediklerini beyan eden (Lokman, 31/31-32) Ayetlerden bahsederekn, İslamı sadece Hz.Muhammede inen din olarak değil, Allah’ın Hz.Ademden son peygamber Hz.Muhammed’e kadar tüm peygamberleri gönderilen bir din olduğuna vurgu yapmaktadır!

Hz.İsa (AS) mın çarmıhta öldürülmediğini (Nisa,4 /157) ve Allah’ın huzuruna çıkartılmış olduğunu (Nisa,4/158) Kur’andan delillendiren Prof.Schwarzenau, aslında bunun İncildede benzer bir yaklaşım içinde olduğunu (Job. 12,32, - 3,24 - 8,28) , aynı şekilde Kur’anda geçen Hz.İsa ‘nın yaratılışının yine Luka İncili ile benzerlik taşıdığını belirtmektedir.

En can alıcı tesbitinde ise Prof.Schwarzenau, Kur'anın şu ifadesinde ;

Meryem oğlu İsa da: 'Ey İsrailoğulları! ben size Allah'ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim) .' demişti (Saff, 61/6)

Ayetinde geçen “Ahmed “ ismine dikkat çeken Schwarzenau, Johanna İncilinde geçen (16, 7) :

”Ben gideceğim, ta ki faraklit gelsin.....O sizi doğru yola ulaştıracak, çünkü o kendinden konuşmıyacak, duyduğunu sizlere iletecek, ve gelecek ile ilgili bahsedecek”

ifadesindeki “Faraklit” ‘in ,Kur’anda geçen “Ahmed (SAV) “ olduğunu kesin bir dil ile kabul etmektedir. (*)

Yine incilde geçen Hz.Musa (AS) mın ifadesinden: “ Benim gibi bir peygamberi Allah ortanca kardeşlerinin arasından gönderecek, ona tabi olmalısın” (Mose, 18,15)

Bu cümlede beklenen peygambere bir işarette (Jesaja 42,6.) da geçmektedir. Burda, beklenen peygamberin yeni bir Ümmet teşekkül ettireceği yazılıdr. Hernekadar, bir takım evangelistler bu ifadeden, beklenen 2.Musa ‘nın , Hz.İsa olduğunu kabul etmiş olsalarda, aslında Hz.İsa nın yeni bir ümmet teşekkül ettirmediği ortadadır! Ayrıca ifadede yer alan, İsrailoğullarının ortanca kardeşlerinden kasıt İsmailoğullarıdırki, burda apaçık beklenen peygamber Hz.İsa değil, Hz.Muhammed kast edilmiştir! Çünkü, Hz.İsa İsrailoğullarının soyundandır! '

Makalesindeki con cümlelerinde Nur suresi 35.ci Ayette geçen: “Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir” ayetinde geçen nur’u, Kur’anı okudukça gördüğünü ve her okuyuşunda bu NUR' a daha da şahid olduğunu belirtmiş ve artık teslis İnancına Sahib Hıristiyan Çevrelerinin bu gerçeği kabullenmesi gerektiğine vurgu yapmıştır!

Allah sayılarını artırsın!

Kaynaklar :

(1) http://www.designe-ligne.de/de/islam/kommentare/data/28-03-2003_17_59_24.php
(2) http://www.designe-ligne.de/de/islam/kommentare/data/28-03-2003_17_59_26.php

Bir hadis-i şerifte

Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Yalanlar yazılır, âdetler ibadetlere karıştırılır ve
Eshabıma dil uzatılınca, doğruyu bilenler herkese bildirsin!
Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti,
doğruyu bilip de, gücü yettiği halde bildirmeyene olsun.)

[Ebu Nuaym, Deylemi]

Bu lanete müstahak olmamak için, susmamak gerekir.
Alimlerin susmaması gerekir....
Bu konuda bilgisi olmayanlar başka tabi....

diyalogu emreden ayetler

"De ki: Ey Ehl-i Kitap, Sizinle Bizim Aramızda Aynı Olan Bir Kelimeye Gelin: Allah'tan Başkasına İbadet Etmeyelim ve O'na Hiçbir Şeyi Ortak Koşmayalım; Allah'ı Bırakıp da, Kimimiz Kimimizi Rabler de Edinmesin.. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, işte o zaman: “Şahit olun ki biz müslümanlarız!” deyiniz.”(Âl-i İmran, 3/64)
İslamî tebliğde, bilhassa Ehl-i Kitab'a karşı yumuşak olmak Kur'ân'ın emridir. Değil sadece Ehl-i Kitap, Cenab-ı Allah, Hz. Musa'ya, fir'avn'a giderken dahi "Ona yumuşak söz söyle; olur ki, öğüt alır, kendine gelir ve Allah'tan korkar" (Tâhâ/44) diye mülâyemeti emreder. Galiz sözlerin, insanları kınamanın ve onlara karşı kaba davranmanın İslamî tebliğde hiç mi hiç yeri yoktur.

Bahis mevzuu ayet bize böyle yumuşak söz söyleme ve sevdirici, çekici tebliğin mücessem bir örneğini vermektedir. İslam'ı bütün bir kale ve hududullah ile çevrilmiş geniş bir kasr-ı muallâ olarak düşünecek olursak, bu sarayın müteaddit giriş kapıları olduğu gibi, bu kapılara ulaştıran ve içeri girmeyi sağlayan mahlukatın nefesleri adedince yolların var olduğunu da unutmamak icab eder. İslam, kendine has üslubuyla insanları bu yollardan herhangi birinde ve yine yolun herhangi bir noktasında kucaklar ve usûlüne göre onu kapılarından birinden içeriye çeker. İşte böyle bir husus ve tedriciliğin anlaşılamamış olması ya da tam idrak edilememesi, dün olduğu gibi, bugün de bazılarını belli yanlışlıklara sürüklemektedir.

İşte bu ayet, Ehl-i Kitab'ı, sözü edilen yollardan veya noktalardan birinde yakalıyor; onlara güler bir yüz ve tatlı bir dille yaklaşıp, "gelin" diyor. Bu "gelin" deyişte, "sizi çağırdığım, davet ettiğim şeyler, sizin bilmediğiniz şeyler değil; tam tersine, bildiğiniz, ünsiyet ettiğiniz ve bizden çok önce karşılaşıp da, şimdi unutmuş olabileceğiniz veya yanlış hatırladığınız şeyler türündendir." diyor ki, bu da Kur'ân'ın, Ehl-i Kitab'la aramıza bir köprü kurarak onları gayet yumuşak bir şekilde, sıcak baktıkları bir noktadan yakalamasıdır. Bu husus, İslam'ın tebliğinde ve muhataplara yaklaşmada çok önemlidir.. ve siz isterseniz buna, şimdilerin moda tabiriyle "diyalog"diyebilirsiniz. Evet, Kur'ân'ın Ehl-i Kitab'ı çağırdığı o me'luf nokta tek bir kelime ile hülasa edilecek kadar kısadır; zira Kur'ân onlardan sadece ve sadece bir tek şey istemektedir ki, o da şu görülen köprüden geçilip, şu kapıya ulaşılmasıdır; her şey bir yana sadece "sevâün" kelimesinde bile bu inceliği, bu yumuşaklığı ve arada kurulmaya çalışılan köprüyü görmek mümkündür. Nedir bu köprünün hususiyetleri?

İşte Kur'ân, bu noktada müsbeti tariften ziyade, menfiyi nazara vererek konuya şöyle giriyor. Bir kere Ehl-i kitap, önceleri kendi çerçevesiyle Allah'ı tanıyordu. Ne var ki böyle bir tanımanın üzerinden asırlar geçmiş ve dolayısıyla onların o marifetleri küllenmiş ve tazeliği de kalmamıştı. Öyleyse, yapılması gereken bir "tahliye", yani "arıtma" ameliyesi idi. Bu yapıldığında, gerçekler ayan beyan ortaya çıkacaktı. Esasen, "lâ ilâhe illallah" cümlesinde de bu tahliyeyi görmek mümkündür. Yani İslam, her işe bir tahliye ile başlar; zihni yanlış kabullerden, saplantılardan; nazarları da şaşılıktan kurtarma, "illallah"tan, yani müsbeti tariften önce gelen bir ameliye-i fikriye, bir ameliye-i nazariye, belki de bir ameliyat-ı tecdidiyyedir. Bu sebepledir ki, ayette de, "şunları şunları yapalım" değil de, "şunu yapmayalım" ifadesi kullanılmıştır.

Evet, bir kısım Ehl-i Kitap, zamanla Allah'a şirk koşar hale gelmiş; O'na vesenîler gibi oğullar, kızlar isnad etmeğe başlamış, üç bir, bir üç gibi anlaşılmaz yanlışlara girmiş ve bazı hahamlarına, papazlarına, Allah'a ait olan tevbenin kabulü ve teşrî yetkisi gibi, ibadette Allah'a şirk koşma mânâsına gelen fonksiyonlar atfeder olmuşlardır. Ayette bazı "hahamların ve papazların rab edinilmesi" tabiri daha çok gündelik hayatı alakadar eden hususlarda ve teşriî konularda merci kabul edilmeyeceğiyle alakalıdır. Dolayısıyla da Kur'ân, kalblerin ve zihinlerin şirkten tahliyesine oradan başlamamakta ve önce Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine karşı şirk koşulmamasını, ibadetin O'na tahsisini nazara vermektedir. Namaz, oruç, hac, zekat Allah için olmalı; kurban O'nun için kesilmelidir. Burada Ehl-i Kitap, rahatlıkla "biz zaten bunları Allah için yapıyoruz" diyebilir. Öyleyse, bu merhaleden sonra, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmama merhalesi gelmektedir. Yani, Allah'la beraber başka yaratıcı kabul etmeme; "sebepler, tabiat veya bir takım başka güçler" dememe; yaratmayı, ölümü, yaşatmayı, rızıklandırmayı, kainatın idaresini tamamen O'na verme; O'nu doğmadan-doğurmadan, üremekten ve başkalarına muhtaç olma gibi noksanlıklardan beri görme.. evet imanın üzerindeki bu kara örtü kaldırılınca, geriye sadece günlük hayatın, içtimai, iktisadi sahalarının da tevhide göre düzenlenmesi kalmaktadır ki, Allah'a iman ve ibadet yani her mânâda tevhid tamamlanabilsin. İşte, İslam'ın tebliğinde nasıl bir tedricilik varsa, zihinleri ve kalbleri, sonra da günlük hayatı tevhide raptetmede öyle bir tedricilik sözkonusudur. Zaten, Hz. Üstad'ın ifade ettiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu üzere, İslam, bir bakıma imanın tahsîl, tarsîn ve tahkîminden ibarettir. Evet, neticede her şey, imânâ ve tevhid'e dayanmakta ve bir bakıma iman ve tevhid, merkezi, hakikatı oluşturduğu gibi, muhitle alakalı meseleleri de tayin etmektedir.

Hülasa olarak diyebiliriz ki burada, birbirinden farklı ruhların, ayrı ayrı vicdanların, değişik telakkilerle meydana gelmiş değişik kültür ve değişik medeniyetlerin, birbirinden farklı zamanlarda gelmiş farklı kitapların ve o kitapların yoğurup şekillendirdiği ümmetlerin, her gönlün "evet" diyebileceği bir çizgide -siz isterseniz buna "sulh çizgisi" diyebilirsiniz- birleştirilebileceği, birleştirilirken de her meselenin, rahmetin enginliği açısından ele alındığını ve her merhalede yaklaşımların evrensellik buudunun korunduğu apaçık ortaya konmuştur ki; her düşünce ve her vicdan ancak böyle bir hak hakemliği ile hallolabilir. Ruhlar, şahısların heva ve heveslerinin baskısından kurtularak Ma'bud-u Mutlak'a hakiki kulluğa erer ve dünya sahte ilahlara kulluktan kurtulur. (1)

Merhum Elmalı Hamdi Yazır , bahse konu Ayetin Tefsirinde , Davetin Ehl-i Kitabıda aşarak muhtelif milletlerin ve farklı dinleride kapsadığını belirtmiş , davetin tüm insanlığa şümul olduğunu belirtmiştir. (2)

Diyalog içinde bulunduğumuz insanlarla, “fasl-ı müşterek”leri artırmak ve onlar üzerinde konuşmak gerekir. Hatta konuştuğunuz, görüştüğünüz bu insanlar, Yahudi ve Hristiyanlar bile olsa, yine bu düşünce ile hareket edilmeli ve muvakkaten bizi birbirimizden ayıracak hususlar bahis mevzuu edilmemelidir. Mesela, siz onlarla Allah, ahiret konularında anlaşamadı iseniz, onlara Efendimiz’i anlatmanın bir mânâsı yoktur. Efendimiz bizim canımızdır.. O’nsuz bir hayat yerin dibine batsın! Ne var ki, O’nu anlatmada zamanlamanın çok iyi yapılması lazımdır. Bakın Kur’ân-ı Kerim kitap ehline çağrıda bulunurken diyor ki: “Ey kitap ehli! Aramızda müşterek olan kelimeye gelin.” Nedir o kelime? “Allah’tan başkasına ibadet yapmayalım” (Al-i İmran/64). Zira gerçek hürriyet başkalarına kulluk yapmaktan kurtulmakla gerçekleşir. Allah’a kul olan başkalarına kul olmaktan kurtulur. İşte gelin bu mevzu üzerinde birleşelim, bütünleşelim. Ve yine “Allah’ı bırakıp da bazılarımız bazılarımızı Rab edinmesin” diyor Kur’ân (Al-i İmran/64). Dikkat edin! Bu mesajda “Muhammedün Rasulullah” yok. (3)

(Âl–i İmran, 3/64) fermân–ı sübhânisiyle –müşrikler anlamasa da– Hıristiyan ve Yahudilerin ve onların içinde de ilim ehlinin dikkatleri çekilerek şöyle bir çağrıda bulunulmaktadır: Ey Hıristiyanlar, Yahudiler ve hususiyle de ilim ehli olanlar! Geliniz, aramızda müşterek olan bir kelime üzerinde –Allah’a imanda ve tevhidde– anlaşalım. Zira her şeyin O’na muhtaç bulunduğu Allah hakkında anlaşmak sizin de bizim de en önemli ve hayâtî meselemizdir. Gelin, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim. O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım.” Evet, Allah’tan başkasına kul olmayalım. Zatında eşi ve ortağı olmayan Allah’a biz de eş ve ortak koşmayalım. Zira kâinatı kabza–i tasarrufunda tutup çeviren sadece O’dur. Bütün sistemler ve bütün kevn ü mekanlar, O’nun azamet ve uluhiyeti karşısında bir zerre mesabesindedir. Dolayısıyla kâinat da, biz de Cenab–ı Hakk’a muhtaç ve medyun olduğumuz, O’nun da eşi ve ortağı olmadığı halde, hayallerimizde O’na eş ve ortak koşmak suretiyle kendi kendimize yazık etmeyelim.

Yani doğru yoldan inhiraf ederek, “Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rab edinmesin.” Zira, bir kere de Allah’tan başkasına tapmaya başlayınca, daha doğrusu Allah’ı bırakıp başka vadilerde kurtuluş aramaya durunca bir daha da belimizi doğrultamayız. Öyle ise gelin bütün benliğimizle Allah’a yönelelim ve “Velâ yettehize ba’dunâ ba’den erbâben min dûnillah; Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabb edinmesin” buyrulmuştur. Bunca tembih ve tenvire rağmen hiçbir şey yokmuş gibi, “Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, işte o zaman: “Şahit olun ki biz müslümanlarız!” deyiniz.” İkaz, tembih, tenvir ve aklı işhaddan sonra da, vazifenizi ifa ile alakalı onların vicdanlarını şahit gösterip bir adım geri durun.

Cenab–ı Hak, bu ayette bütün ehl–i kitaba çağrıda bulunduğu gibi, kıyamete kadar gelecek bütün ilim ehlini, kitap mücadelesi verenleri ve kitap çevresinde müesseseleşenleri de muhatap olarak almakta ve onlara adeta şöyle seslenmektedir: Ey ilim erbabı! Gelin, aramızda müşterek olan, bizim kalben ulaştığımız ve vicdanlarımızın kabullenip tasdik ettiği “Allah’tan başka mabud–u mutlakın olmadığı” hakikatinde birleşelim. Aslında hangi ilim dalıyla iştigal edersek edelim, neticede bu ilimlerin, vâhid–i hakiki ve vâcibu’l–vücûd olan Allah’a dayanmayınca, muallakta olduğunu duyacağımız kaçınılmazdır. Oysaki mümin gönüller, Kur’an’ın talim ve terbiyesiyle rûhen, vicdanen ve kalben ilimlere konu teşkil eden şeyleri daha farklı duymakta ve hissetmektedirler. Bu noktadaki problemler aşıldığı takdirde, ruh, fikir ve ilimlere ait tıkanıklık sayılan hususlar da kendi kendine vuzûha kavuşacaktır. Evet ilmin inhiraflardan kurtulabilmesi işte böyle bir tevhid anlayışında Kur’an’la anlaşmaya bağlıdır. (4)

Buna göre Müslüman, onları “kendi konumlarında kabul” edecek, ortak noktada buluşmaya çağıracaktır ki ortak nokta Allah’ın varlık ve birliğini kabul, indirilmiş olan kitaplara iman ve O’ndan başkasına ibadeti reddir. (5)

diyalogu emreden ayetler -2

Monoteist, yani Tek İlâh’a inanmayı temel özellikleri kabul eden Tevrat ve İncil mensuplarının bu daveti red etmemeleri gerekir. “Allah’ın birliği akidesi; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın değişmez ve kesin akidesidir.” (D. Mason, Le Coran et la revelation judeochretienne, Paris, 1958, 1, 32). Tevrat’ın açıkça bildirdiği üzere: “Tanrı Yahve’dir ve O’ndan başka tanrı yoktur” (“Tekvin”, 4: 35, 39). “Dinle İsrail! Tanrımız Yahve’dir ve O tektir” (“Tensiye”, 6, 4). Tevrat ve İncil uzmanlarından G. Lagrange şöyle der: “Eski ve Yeni Ahid’in bütün sayfaları tevhid inancını dile getirir.” (De Deo Uno, s.240’dan D. Mason, a.g.e., 1, 31). Hıristiyanların kredosu (amentüsü): “Ben, bir tek Tanrı’ya inanırım” diye başlar. 1215 yılındaki Latran Konsili bu akide hakkında şu açıklamayı getirir: “Biz kesin olarak inanırız ki, gerçek Tanrı bir tektir, her şeyin esasıdır.” (6)

Yani, "Bizim kabul ettiğimiz ve sizin de kendi kitaplarınızın öğretileri ile desteklendiği ve tasdik edildiği için, 'yanlış' diye reddedemediğiniz inancımızda bize katılın." (7)

Kur’anın “Ey Ehl-i Kitab” davetine , günümüz Ehl-i Kitabının diğer Asırlara göre daha çok muhtaç olduğunu ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, Ehl-i Kitab ile aynı zamanda Ehl-i Mektebinde (İlim Sahiblerinin ) kast edildiğini ifade etmektedir.(8)

Ali İmran ,64. ayet-i kerimenin değerlendirmesi:

A-) Ehl-i Kitab’a (Hıristiyan ,Yahudi ve diğer Kitab indirilmiş dinlere ) ve İlim erbabına (Bilim Adamlarına) yumuşak bir şekilde, kırıcı olmadan ve Diyalog kurarak bir Davet esastır !

B-) Kurulacak Diyalogta esas amaç ; bir üstünlük kurmadan ,aslında bütün semavi dinlerin kabullendikleri fakat üzerinden geçen Asırlar sonucu unutulan veya yanlış hatırlanan ; Bir olan Allah’a imanın perçinlenmesi ve yine Bir olan Allah’tan başkasına kulluk edilmemesidir ! Burda cay-ı dikkat olan bir husus şudur : Tevbe Suresi 30.Ayet-i Kerimede , Kur'an-ı Kerim Ehl-i Kitabı Allah'a oğulluk isnadında bulunduklarından dolayı kınarken , burda ise , Ehl-i Kitab ile biz Müslümanların aramızda aslen ortak olan bir Kelimeden bahsedilmesi , Kur'anın çok ince latif bir yakklaşımı olarak karşımızda durmaktadır ! Halbuki Allah'a oğul isnadında bulunanlarla bizim ne ortaklığımız olabilirki ? Demek , oğul isnadında bulunmalarına rağmen , Allah inançlarının olması , onlar ile aramızdaki ortak olan inanç esasımızdır ! Lakin , Ayetin devamında hemen , Bir olan Allah'a davetin gelmesi , kurulması emredilen Diyaloğun stratejisini ortaya koymaktadır !

C-) Bu konuda ikna ve uzlaşma sağlanamadığı takdirde , Efendimiz (SAV) ‘me iman etmelerini istemenin veya beklemenin bir anlamı yoktur ! Çünkü , tevhid İnancına gelmeyen Ehl-i Kitab Efendimiz (SAV) 'ide kabul etmiyeceklerdir !

D-) Tevhid inancını kabul etmediklerini gördüğünüzde , onları olduğu konumda kabul edinki ,onlarda sizi olduğunuz konumda kabul etmiş olsunlar ! Umulur ki , onlar Tevhid inancını kabul etmeselerde , yakın çevreleri veya gelecek nesilleri bu kabule uyacaklardır !

E-) Çünkü Kalbler ve Hidayet Allah’ın elindedir !

diyalogu emreden ayetler -3

çlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: 'Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur.' (Ankebut,46)

Kur’ân, bu ayetiyle de bize, üslûpta takınacağımız tavrı ve sergilememiz gereken edebi gösteriyor. Ehl-i Kitabın zâlim olmayan kesimiyle münasebetlerimizde, şiddetli davranma ve onların iflahını kesme düşüncesinin İslâmî bir düşünce ve davranış biçimi olmadığını dile getiriyor. Evet , böyle bir düşünce ve davranış İslâmî olmaktan öte, İslâmî kaide ve prensiplere aykırı bir çarpıklık demektir.

Elmalı Hamdi Yazır , Ayetin tefsirinde : “Yahudiler ve Hıristiyanlarla ancak en güzel yoldan mücadele suretiyle; Mesela kabalığa incelikle, sertliğe yumuşaklıkla, öfkeye hazm ile, gevezeliğe nasihat ile, şiddete vakar ile karşılık vererek hak ve gerçek delilleri açıklamak ve izah etmek gibi. Ancak içlerinde zulmedenler başka.” demektedir.

Mevdudi Tefsirini incelediğimizde : "Tartışma, karşıdaki kişinin fikirlerinin düzeltilebilmesi için medenî ve saygılı bir dilde ölçülü bir şekilde yapılmalıdır. Tebliğ eden kişinin asıl amacı, muhatabının kalbini uyandırmak, ona hakkı ulaştırmak ve onu doğru yola getirmek olmalıdır. O, tek gayesi karşısındakini yenmek olan pehlivan gibi davranmamalıdır. Daha çok, kendi yaptığı bir hatayla hastasının daha kötüye gitmemesi için çok dikkatli davranan ve onu mümkün olduğunca az sorun çıkararak iyileştirmeye çalışan bir doktor gibi olmalıdır. Bu talimat burada özellikle Kitab Ehli ile tartışmalar için verilmiştir, fakat bu dini tebliğ etme konusunda verilmiş genel bir talimattır ve Kur'an'ın birçok yerinde buna değinilmiştir. Mesela: "Ey Peygamber! Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et." (Nahl: 125) "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir." (Fussilet: 34) "Ey peygamber! kötülüğü en güzel olanla sav. Biz onların nitelediklerini en iyi bileniz." (Müminun: 96) "Ey Peygamber, af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerle lüzumsuz tartışmalardan sakın. Ne zaman şeytandan kötü bir düşünce seni dürtüklerse, Allah'a sığın." (A'raf: 199-200)….. Allah burada müslümanlara, Kitab Ehli ile tartışacaklarında ilk önce meselenin olumlu yönlerini ele almalarını emretmektedir.”
İbn-i Kesir , Taberi Tefsirlerinde :Ne kadar müsamahakâr olursa olsun, hiçbir insan zulme tahammül edemez ve etmemelidir. Bu itibarla Kur’ân zalim olmayanlarla en güzel bir tarzda görüşmeyi tavsiye buyurmaktadır. Böylece en makul ve nazik bir söylem ile: “Sizin kitabınız da hak kitap, aynı İlah'a ibadet ediyoruz. O'na itaat esasında birleştiğimize göre, dinin aslında beraberiz. Bu çerçevede, bir arada yaşayabilir ve konuşabiliriz” mesajı verilir. “Bu ifade Müslümanların onlarla iyi geçinmelerinin ilkesel gerekçesini ortaya koymaktadır. Zira -putperest Arap'ların aksine- Müslümanlarla Ehl-i Kitap arasında bir inanç yakınlığı bulunmakta, yani Müslümanlar onların Kitaplarının hak kitap olduğunu kabul ettikleri gibi temelde ulûhiyyet konusunda da onlarla aynı inancı paylaşmaktadırlar. Ehl-i Kitap'taki tevhid ilkesine aykırı inançlar, onların dinlerinin aslında bulunmayıp sonradan ortaya çıkmış bir sapmadır. Sonuç olarak Müslümanların temel inanç konularında kendileriyle aynı çizgide gördükleri Ehl-i Kitab’ı düşman bilmeleri anlamsızdır. Müslümanlarla Ehl-i Kitap arasında daha sonra baş gösteren çatışmalar, Müslümanlardan kaynaklanmış değildir. Nitekim tarihî bilgiler de bunu doğrulamaktadır. Bu açıklama-lar dikkate alındığında, haksızlığa sapanlar dışında Ehl-i Kitap'la iyi geçinmeyi emreden bu âyetin, sava-şa izin veren daha sonraki âyetlerle nesh edildiğini ileri süren görüşün de isabetli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Zira bu âyetin “İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında” şeklindeki istisna bölümü, zaten gerektiğinde savaşmaya kadar varacak olan sertliğe sertlikle mukabele yolunu açık tutmaktadır. Nitekim müfessirler de bu yönde yorumlar aktarmışlardır (bk. Taberi, XXI, 2; İbn Kesir, VI,292; nakl: DİB, Kur’ân Yolu, Ankebut, 29/46 tefsiri, IV, 258).

Tefsirul Munir’de (Vehbe Zuheyli) : “Yahudi ve Hristiyanlarla güzel bir metodla, yumuşak ve ılımlı bir üslûpla tartışın. Ancak kendi nefislerine zulmeden, kendi kendilerine yazık eden, hak yoldan sapan, apaçık hüccetleri görmezden gelen, inatçılık yapan ve büyüklük taslayan kimseler müstesna. “ demektedir.

Fahreddin Razi’de Miftahul Gayb Tefsirinde : : (Peygamberine) ehl-i kitabı irşâd etmenin yolunu da beyân buyurarak, "Ehl-i kitab ile, en güzel olandan başka bir şekilde mücâdele etmeyin..." buyurdu. Bazı müfessirler, bundan muradın, "Zalim olanlar ve savaş açanlar müstesna, imân etmeseler bile, ehl-i kitab ile, kılıçta mücâdele etmeyin" manası olduğunu söylemişlerdir ki bu, "Onlar, küfürlerine ilâveten, zâlim olmadıkları müddetçe" demektir….onlarla önce, en güzel şekil ve usulde mücâdele olunur; Fikirleri hafife alınmaz, ataları sapık olarak nitelenmez…

Razi Tefsirinin devamında ifade edilen “Onlardan zâlim olanlar, yani Allah'ın, çocuğu olduğunu veya Allah'ın üç ilah'ın üçüncüsü olduğunu söylemek suretiyle, müşrik olanlar müstesna” ve yine benzer bir yaklaşımı sergileyen Elmalı Hamdi Yazır’ın Tefsirinin devamında geçen : “Yeterli olan delili kabul etmeyip, haksızlıkla inada, aşırılığa sapan, mesela hâşâ Allah'ın oğlu var demekle veya "Allah'ın eli bağlıdır (sıkıdır)" (Mâide, 5/64) gibi laflar söylemekte ısrar ile kibirlilik taslayan zalimler müstesna, zira o zaman hallerine uygun şekilde müdafaa yapmak vacip olur.”

yaklaşımlarından , her teslis inancına haiz insanı zalim addedip , sanki bu kesimin Ayette geçen “en güzel yoldan mücadeleyi” hak etmediği anlaşılmamalıdır. Çünkü ; Ayet , Ehl-i Kitabı kast etmesi hasebi ile başta tüm Hıristiyan ve Yahudileri kapsamaktadır. Saniyen , Teslis İnancına haiz nice Hıristiyanlar var ki , bunu inançlarının gereği olarak görmekte , yoksa Elmalı Tefsirinin devamında ifade edildiği üzere bir kibir mevzuu yapmamaktadır. Dolaysıyla diyebilirizki ; Elmalı Hamdi bu ifadesi ile Teslis inancını bir zulüm aracı yapıp , bu fikri zorla empoze eden Hırsitiyanları Zulmedenler kategorisinde değerlendirirken , Tevhid arayışında olan ve Tevhid’i öğrenmeye muhtaç Hıristiyanlar ile, Teslis inancındaki mantıki çelişkilerine çözüm bulamayıp Tevhid’e yaklaşan Hıristiyanlar “Zulmeden”ler katogorisine müdahil elbette değillerdir.

Netice olarak diyebiliriz ki ;Kur’an’ı kerimö bu Ayet-i Kerimesi ile de Ehl-i Kitaba öncelikle yumuşak, musamahalı , sevdirerek iyi güzel bir uslub ile yaklaşım sergilenmesini emretmekte ve bizlere bu konuda tevilsiz bir Rehberlik göstermektedir.

PAPANIN SÖZLERİ

PAPANIN SÖZLERİ HER GERÇEĞİ AÇIKÇA GÖSTERMİŞTİR GÖRMEYENLER İÇİN

PAPANIN SÖZLERİ

PAPANIN SÖZLERİ HER GERÇEĞİ AÇIKÇA GÖSTERMİŞTİR GÖRMEYENLER İÇİN

tepkiiiiii

şu veya bu fark etmez kardeşim.bizim tepkimiz şu; bu gibi tartışma ortamı meydana getiren mevzuları bu sitede görmek istemiyoruz.Yani şahsen ben görmek istemiyorum.Kim ne derse desin TAVRIM AYNI.Sürekli de dile getiricem bunu.

Tabi ki bu isteğim bu malum kişi veya kişileri tasvib ettiğim anlamına gelmez.

Vuslat gibi nimet mi olur,
Ya Rab! nice sukredelim?
Hizmet gibi devlet mi olur,
Ya Rab! nice sukredelim?

****Bezledersen bu yolda canini,bir gün olur elbet bulursun cananini****

bu nasıl perhiz ....

arkadaşlar teşekkür ederim ancak fetullah gülen için yazdıklarıma tepki çok büyük fakat diyalokçular diye hitap edince nedeğişiyor anlam veremedim....

ADIGÜZEL

SAYIN ADIGUZEL SIZE BI DUA ONERISI

"Allahım , biz Diyalog faaliyetlerine İslam'a zarar verir düşüncesiyle karşı çıkıyoruz. Şayet bu tavrımızda yanlış yapıyor , farkında olmadan İslam'ın ve Kur'anın Dünya'da inkişafına engel oluyor , Efendimiz (SAV) 'min :" Ahirzamanda benim ismim güneşin doğduğu heryerde duyulacak" Hadisi Şerifininm mazhariyetine gölge düşürüyorsak , bizi lanetle ve perişan et ve bu perişan halimizi tüm müminlere duyur , taki bu güzel Hizmetin meyvelerini geciktirmiyelim "

NOT : HER NAMAZDAN SONRA OKUNACAK..TABII LILIYORSANIZ YOKSA 1 DEFA OKUYUN GUNDE..

DENILMISTIR : -CAN SAGKEN

DENILMISTIR : -CAN SAGKEN YURT VERILMEZ DÜSMANA...

Ne acaip bir durum. Allah

Ne acaip bir durum. Allah ım kimseyi bunların durumuna düşürme!!!

DENILMISTIR : -CAN SAGKEN YURT VERILMEZ DÜSMANA...

niteç namso teşekkür

niteç namso
teşekkür ederiz.

İLGİLİDİĞER YAZIYIDA OKUMANIZ İÇİN

İLGİLİDİĞER YAZIYIDA OKUMANIZ İÇİN

fethullah gülenin hafızlığı ......

http://www.mollacami.com/?q=node/10166

ADIGÜZEL

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><i><b><u><font><img><b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • You can use BBCode tags in the text.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Fitresi verilen herkesin KURBAN da kesmesi gerektiğini biliyor muydun?:

Yemek Tarifleri
Lezzet Vadisi sitemizi favorilerine ekle

Son yorumlar