RUHUL FURKAN VE RİSALE İ NUR TEFSİRİ HAKKINDA

ESSELAMU ALEYKUM.EY AZİZ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM.FORUM YAZILARINA YENİ BAŞLAYAN BİRİYİM.DAHA ÇOK İSLAM DİNİ ÜZERİNE YAZILMIŞ EHLİ SÜNNET ALİMLERİNDEN (İCMAİ ÜMMETE GÖRE) BESLANMEYE ÇELIŞAN BİR KARDEŞİNİZİM.
RUHUL FURKAN TEFSİRİ HAKKINDA YAZILANLARI OKUYUNCA CEVAP YAZMAK HİSSETTİM.

1) ÖNCELİKLE MÜSLÜMAN VE EHLİ SÜNNET OLAN HER MÜSLÜMAN RİSALE İ NUR VE RUHUL FURKAN TEFSİRİNİ BAŞ TACI ETMELİDİR.BU İKİ MUTEBER ESER ALLAH YOLUNDA Fİ SEBİLSEBİLİLLAH CİHAD EDEN BEDİÜZZAMAN SAİD NURS-İ (R.A) VE OSMANLININ SON EHLİ SÜNNET ALİMLERİNDEN FEYİZ ALAN ŞEYH MAHMUD USTAOSMANOĞLU DUR.
BU İKİ EHLİ SÜNNET ALİMİ HAYATLARINI ALLAH VE RESULÜ YOLUNDA FEDA ETMİŞLERDİR.

2) BİR ESERİN TENKİDİNİ YAPMADAN EVVEL O ESERİN ÇOK İYİ OKUNMASI GEREKİR.KALDIKI BU ESERLER ÜMMETİ MUHAMMED (A.S.V.) İÇİN DERS KİTAPLARIDIR.
ALLAH VE RESÜLÜ BUNA ŞAHİDDİR.BU İTİKADDA OLUNUZ.AKSİ KUR-AN I KERİME MUHALEFETTİR.BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BU ESERLERİ İYİCE DÜZGÜN İTİKATLA OKUDUKTAN AMEL ETTİKTEN SONRA ANLAYACAKSINIZ.

3)ELHAMDÜLİLLAH BU ESERLER SAYESİNDE BU KARDEŞİNİZ NAMAZA BAŞLADI VE TÜM SAPIK FIRKALARI BU İKİ ESERİN VERDİĞİ İLİM VE FERASETLE ANLADIM.
AMA ÖNCE İLİME VE ALİME ADAPLI OLMAK LAZIM.NEDEN;ASHABI KİRAM (RA.ECMAİN)
HAZERATI ALLAH VE RESULUNE ADAPLARI SEBEBİYLE ASHABI KİRAM(RA.ECMAİN)OLDULAR.BİZ İSE BU GÜN BÖYLE PERİŞAN DARMA DAĞINSAK SEBEBİ ALLAH VE RESULUNUN İPİNE SIMSIKI SARILMAYIŞIMIZDANDIR.BUNUN SEBEİ İSE NEFS-İ EMMAREMİZ VE LAİN ŞEYTAN DIR.

4) ALLAH (C.C.)VE RESUL (A.S.V) AŞKINA ONUN HALİFELERİ OLAN HZ.EBU BEKİR (RA),HZ.ÖMER (RA),HZ.OSMAN(RA) VE HAYDARI KERRAR HZ.ALİ (KS) AŞKINA
RİSALE-İ NUR VE RUHUL FURKAN TEFSİRLERİNİ BAŞ TACI EDELİM.
HER MÜSLÜMANIN MİZACI FEHMİNE GÖRE BU İKİ ESERDEN HANGİSİNİ DÜSTURU AZAM YAPSA KURTULSA GEREKTİR.SELAM KIYAMETE KADAR ALLAH A (C.C.) VE RESULÜ HZ.MUHAMMED (S.A.V.) A TABİ OLAN ÜMMETİNİN ÜZERİNE OLSUN.
BAŞARI ALLAH U TEALADANDIR.ALLAH U VELİYYU TEVFİK.
ESSEALAMU ALEYKUM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKATÜHÜ

allahın ayetlerini cok az bi meta karsılıgı satmayın

187- Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemiyeceksiniz." diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür.
acıklama
187-Ey Muhammed, bunu tebliğ et, şunu hatırla ve hatırlat hani Allah kendilerine kitap verilmiş okur yazar olanların o kitabı, yahut o kitapta peygamberliğinin doğruluğu sabit olan o peygamberlerin sonuncusu şanlı Peygamber'i, insanlara hakkıyla açıklayıp anlatacaksınız ve onu gizlemiyeceksiniz diye tekit ve kasem ile misak almış ve bunu onlara teahhüt ettirmiş idi. Bu kitap verilmiş olanlardan maksad, kitap ehli olan yahudi ve hıristiyan bilginleridir. Bunların, iş bu adıyla anılmaları, kendilerine Kur'ân verilmiş olan müslümanların da böyle ahitleri alınmış bulunduğunu delalet yoluyla hatırlatır. Buna göre müslümanların sözleşmesi, bu isimde açık bir şekilde dahil olmamakla beraber, delalet bakımından dahildirler. Bunun için bazı tefsirciler, burada da müslümanlar dahildir diye göstermişlerdir. Fakat bunun ibare (metin) ile olmayıp, delaletle olacağının unutulmaması gerekir.
(elmalılı hamdi yazır hoca efendinin tefsirinden alınmıstır)

?

İslam, kendisine has ve insan hayatını detaylarıyla belirliyen nizamına davet ederken, mensuplarından, yeryüzündeki tüm düzenleri kökünden yıkıp, yerine kendi nizamını kurmalarını ister. Onlara, bu gayeyi gerçekleştirme yolunda, bütün cihad ve mücadele usullerine başvurmalarını emreder. Ve, insanların imanlı mı yoksa imansız mı olduklarını ayırdedici olarak, şu ölçüyü ortaya koyar: “Onlar, bu cihad ve mücadelede herşeylerini çekinmeden verebiliyorlar mı, yoksa batıl düzenlerin gölgesinde yaşamağa razılar mı?” Evet, İslam, yapısı icabı, mü’minlerden bunu ister...

mana aleminde içazet nasıl alınıyor bilen anlatsın delilleriyle

insanları allahla aldatmayın

EL CEVAP

HÜLASAYI BEYAN; ACİZANE ANLATMAK İSTEDİĞİM BU İKİ ESERİ BU ZAMANDA BAŞ TACI EDENLER ANLAYACAKLARDIR.RUHUL FURKAN TEFSİRİNDE BEYAN EDİLDİĞİ ÜZERE İHLASI KAZANMANIN YOLUNUN NE OLDUĞUNU RUHUL FURKAN TEFSİRİNİ ÜÇ AY BOYUNCA HER GÜN SEKİZ SAAT DERS ETMİŞ BİRİ OLARAK VE DAHA NİCE TEFEKKÜRLERİN KAPISINI AÇMIŞ TEFSİRİ OKUMADAN VE OLABİLDİĞİNCE AMEL ETMEYEN ANLAYAMAZ.
RUHUL FURKAN TEFSİRİ ON BÜYÜK TEFSİRİN FEYZİNDEN SÜZÜLEN HALİS BİR TEFSİRDİR.TEFSİRÜL KEBİR DAHİL ,ALUSİ,RUHUL BEYAN,TABERİ DAHİL VE HERŞEYİ GEÇTİM...FİHRİSTİNE BAKSAYDINIZ BİR CİLDİNDE BEŞYÜZ HADİSİ ŞERİFİN MÜCMEL OLARAK TAFSİLATLI BEYANLARINI GÖRÜRDÜNÜZ.
BU TEFSİR MUKADDİMESİNDE YAZILDIĞI ÜZERE SIFIR BİR İNSANIN VE ALLAMENİN DAHİ İSTİFADESİNE MASHARDIR.KURAN VE HADİSİ ŞERİFLERİN HALİS MEMBAAIDIR.
BU AÇIKLAMALARIM DİRAYET TEFSİRİ OLAN RİSALEİ NUR İÇİNDE GEÇERLİDİR.
EHLİYETLİ KİŞİLERİN GERÇEK ULEMAİ ECMAİN HAZERATI BUNA ŞAHİDDİR.BU ACİZİN DAHİ HAYATI BEŞERİYYESİ ŞAHİDDİR.OKUMAK VE İLMİYLE AMEL ETMEK DİLEĞİYLE...

Ayrıca şu yazıyı

Ayrıca şu yazıyı incelemenizi tavsiye ederim

http://www.mollacami.com/konu/kur-anin-hakimiyyeti-mutlakasi-11983.html
_______________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Asıl itibariyle Kur'anın

Asıl itibariyle Kur'anın iki müfessiri vardır.Birincisi;Kur'andır;Kur'an,bazı mücmel ayetlerini,başka mufassal ayetleriyle izah eder.
İkincisi; Hadis-i Şeriflerdir.Hadis-i Şerifler,ayetlerden maksud olan manaların hudutlarını çizmiş,böylece yanlış anlamalara meydan vermemiştir.

Sizin örnek olarak verdiğiniz tefsirler ve diğer tüm İslami eserler,Kur'an ve Hadisin açıklamalarıdır.Meseleye bu minvalden bakmak lazımdır.Dava; Kur'an ve Hadistir. Tavsiye ettiğiniz eserler ve diğerleri ise;dava içinde birer delildirler.
Nazarları,Kur'an ve Hadisin ayineleri(göstergeleri) hükmünde olan İslami eserlerden ziyade doğrudan doğruya Kur'an ve Hadise çevirmek lazımdır.Evvela,Kur'an ve Hadis hem lafzıyla,hem manasıyla ciddiyetle okunmalı daha sonra ise;Kur'an ve Hadisin tefsiri niyetiyle ve müelliflerinin ne dediğini anlamak maksadıyle değil;Kur'an ve Hadisin ne dediğini anlamak maksadıyla diğer İslami eserler okunmalı.
Aksi olursa;Müslümanlar, okudukları eserleri ve müelliflerini Kur'an ve Hadise basamak yerine perde yaparlar,böylece Kur'an ve Hadis lafzen terennüm edilir,hakikatte ise gizlenir.Öyle olur ki;Risale-i Nur okuyan bir kardeşim,sabahtan akşama kadar Risale-i Nur okur,ancak;en azından bir sayfa Kur'an (hem lafzen,hem manası ile) bir kaç hadis veya fıkhi meselelerden bir bölüm okumaz. Veya bir tasavvuf ehli kardeşim,sabahtan akşama kadar zikreder,ancak en azından bir sayfa Kur'an (hem lafzen,hem manası ile) ) bir kaç hadis veya fıkhi meselelerden bir bölüm okumaz.
Hal böyle olunca;şeffaf bir ayine olup;Kur'an ve Hadisi göstermesi gereken İslami eserler,okuyucuları tarafından perde haline dönüştürülürler.Kimi der ki;Risale-i Nura ve müellifine göre.............Kimi der ki:Ruhu'l Furkan tefsiri ve müellifine göre.....ve hakeza....Halbu ki;umum müslümanların,asl itibariyle Kur'an ve Hadisi nazara vermeleri lazımdır.
Kur'an ve Hadis üssül esas olduktan sonra ise;İslami birçok eserden biri olan Risale-i Nurda, her biri bir hazine olan falanca ayetin bir manası,bir cevheri şu şekilde izah edilmiştir denebilir ve hakeza...Diğer islami eserleri kıyas ediniz.
____________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><i><b><u><font><img><b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • You can use BBCode tags in the text.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Fitresi verilen herkesin KURBAN da kesmesi gerektiğini biliyor muydun?:

Yemek Tarifleri
Lezzet Vadisi sitemizi favorilerine ekle

Son yorumlar