Son Din son Peygamber

CENAB-i HAKK, MAiDE SURESi-NiN 3. AYETi KERiMESiNDE (MEALEN)''...isTE BUGÜN SiiZN DiNiNiZi KEMALE ERDiRDi, ÜZERiNiZDEKi NiMETi TAMAMLADiM VE SiZiN iÇiN DiN OLARAK iSLAMA RAZi OLDUM....'''BUYURMAKTADiR. AHZAB SURESi-NiN 40. AYETi KERiMESiNDE MEALEN; ''MUHAMMED (SAV) SiZiN ADAMLARiNiZDAN HiÇ BiRiNiN BABASi DEGiLDiR. FAKAT O,ALLAH-iN RASÜLÜ VE PEYGAMBERLERiN SONUNCUSUDUR.ALLAH HER sEYi HAKKiYLA BiLENDiR.''BUYURULMAKTADiR.

YANi MUHAMMED (S.A.V) EFENDiMiZ HEM ALLAH-iN CC RASÜLÜ VE SON PEYGAMBERDiR.HEM DE BÜTÜN PEYGAMBERLERi TASDiK EDEN iLAHi BiR MÜHÜRDÜR.EGER O GELMESE iDi DiGER PEYGAMBERLER UNUTULUP GiDECEK,TARiHTE ONLARiN MEVCUDiYETiNi VE NÜBÜVETLERiNiN HAK OLDUGUNU BiLMEKMÜMKÜM OLMAYACAKTi.ÇÜNKÜ DiGER PEYGAMBERLERiN HAYAT VE MEVCUDiYETLERi,RASÜLULLAH-iN SAV EFENDiMiZiN HAYATi GiBi APAÇiK BiR sEKiLDE MALUM DEGiLDiR..

ÖYLE Ki BUGÜN KUR'AN-i KERiM OLMASA iDi MUSA VE iSA ALEYHiMESSELAM-iN BiLE VARLiKLARi CiDDiYETLE iSPAT OLUNAMAZDi.RASÜLULLAH SAV EFENDiMiZiZ HAYATi VE PEYGAMBERLiGi TARiHTE AÇiK VE KAT-i BiR sEKiLDE MALUM OLMASi SAYESiNDEDiR Ki DiGER PEYGAMBERLERiN DE PEYGAMBERLiKLERiNi TASDiK iÇiN BiR VESiKA ELDE EDiLMis BULUNUYOR......

NÜBÜVVET-i MUHAMEDiYE iLE iNSANLiK DiN NOKTA-i NAZARiNDAN TEKAMÜL SEViYESiNE ERMisTiR.ONDAN SONRA BAsKA PEYGAMBER BEKLEMEMELi VE
NUR-U MUHAMMEDi-Yi TAKiP ETMELiDiR.

PEYGAMBER EFENDiMiZ'iN SAV iSLAM-i TEBLiG-E BAsLAMASiYLA DAHA ÖNCE GÖNDERiLEN VE ZATEN TAHRiF EDiLMis DiGER DiNLERiN BÜTÜN HÜKÜMLERi GEÇERSiZ OLMUsTUR;iNSANLAR PEYGAMBER EFENDiMiZE iMAN ETMEKLE MÜKELLEFTiRLER.

ALLAHÜ TEALA-NiN VARLiGiNA VE BiRLiGiNE iMAN ETMis OLSA DAHi BiR KisiNiN ''MÜ'MiN'' OLABiLMESi iÇiN, ONA ''MÜSLÜMAN'' DENiLEBiLMESi iÇiN O KisiNiN PEYGAMBER EFENDiMiZiN SAV ALLAH-iN KULU VE RASÜLÜ OLDUGUNU ALLAHÜ TEALA TARAFiNDAN GETiRiP BiZE TEBLiG ETTiGi ESALARi KABUL ETMs OLMASi iCAB ETMEKTEDiR.

MEASSELAM

Sevgili Kemal-K

Sevgili Kemal-K kardeşimiz,

Estağfirullah estağfirullah estağfirullah...

Yazılarınızı takip ederken sizin anlattığınızın elbetteki bizimkiyle aynı olduğunu görüyoruz.

Yorumum fazlalık oldu biliyorum ama bazı kardeşler bu ifadeleri yanlış anlıyorlar. Yanlış anlamak istiyorlar. O bakımdan üzerinde duruldu sanıyorum. Yoksa sizin anlatmak istediğinize söz söylendiğini düşünmüyorum.

Şahsen benim tarafımdan sizi kızdıracak bir davranışım olduysa hakkınızı helal ediniz.

------------------------------------------------------------------------------
"Yağmurlardan sonra büyürmüş başak; meyvalar sabırla olgunlaşırmış..."

Esselamu Aleykum Ve

Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berakatuhu.

Ayrı Dilleri Konusmadıgımız Kesin Lakin Anlayıslar Farklı Galiba, TEKAMUL Okumasam Ehl-i Sunnet Olmasam Kendimi İyi Bir Gözden Gecirirdim.

Sanki Yazılarım İle Hasa Summe Hasa İslam Dinin Gayr-i Bir Dinin Varlığını Kail Ve Bunu Müddei Olan Bir Kimseyim.

Son Din Son Peygamber Demenin, Azim Bir Hata Olup, Hasa Ve Kella Din-i İslamdan Ayrı Bir Dinin Varlığını, Mefhumu Muhalifini Dusunmenin Luzumlulugunu ,Anlamış Değilim.

Alaka Okuyanlar Bilir Ki... Bir Kelamın Mu'minden Sadır Olması İle Gayr-ı Muslimden Sadır Olması Arasında Söyle Bir Fark Vardır.

Bir Gayr-i Muslim. '' Enbeter Rabiy'ul Bakle.... (İlkbahar Nebatatı Bitirdi ) Dese...

Buradan Hakiki Mana Anlaşılır. Zira Bu Sözün Kail-i bu Sekilde İtikad Ediyor.

Bu Sözü Bir Muslim Bir Mu'min Soylese, Burada Hakiki Manayı Murad Edemeyiz. Zira Manayı Hakikiyi Murad Etmeye Mani Karine Vardır Kİ. O da Mu'minin İtikadıdır.

Âdem (a.s.)’la başlayan ve Allah’ın birliği esasına dayanan tevhid dini, gelişe gelişe İslamiyetle olgunlaşarak tamamlanmıştır. Artık Bundan Sonra (Yeni bir din Yeni Bir Seriat )gelmeyecektir.

Bütün Seriatlarin tebliğcisi, birer hak peygamberi vardır. Allah’ın birliği, eşi ve benzeri olmadığına, ahirete, öldükten sonra dirilmeye, meleklere iman, insanlar arasında eşitlik, kardeşlik, doğruluk, adaleti tesis etmek ve insanlığı mutluluğa ulaştırma gibi özellikler ancak ve ancak İslam Dininin ortak özelliklerindendir.

Lugat İlmini Bilmek Ve Seratın Bi Mana Din Oldugunu Bilmek Ve Bir Mumin En Son Din Demesinden ifham Edilen Mananın Kemal'e Ermiş Son Seriat Demek Oldugunu Anlamak Zor Olmasa Gerek.

Simdi Bu Hususta Sizi İkna Etmek İçin Huzurunuzda Kelime-i Sehadet Mi Getirmem Yada Her Yazıma Bir Serh Mi Yazmam Gerek...

Nasih Mensuh Meselesine Gİrmeyi Suan Faidesiz Buluyorum Zira Kulağımızı Sağdan Göstermek Yerine Kolumuzu Arkaya Uzatmanın Bir Manası Yok...

Selametle.........

Semavi ve Tevhid dini olarak

Semavi ve Tevhid dini olarak Allah'ın bildirdiği cümle peygamberlerimiz (a.s.) efendilerimizin tebliğ eyledikleri tek din vardır o da İslamiyet'tir.

Peygamber efendilerimiz din getirmediler İslamiyet üzere geldiler, şeriat getirdiler cümlesi şeriatleri ile bilinirler. İslamiyeti tamamlamak üzere gönderildiler.

Selam ve dua ile..

------------------------------------------------------------------------------
"Yağmurlardan sonra büyürmüş başak; meyvalar sabırla olgunlaşırmış..."

Şimdi İslam Dininin

Şimdi İslam Dininin Kainatı Nurlandırması İle Haddi Zatında Hakikat Olmayıp Adına Din Denilen Batıl Dınler, Hem Tahrif Olmus Ve , Hemde Haddi Zatında Hakikat Ve Semavi Olup Hak Dinlerin Tamamının İstisnasız Hukumleri Kalkmısdır. Nesh Olunmusdur.

Kardeşim,bu cümlelerini defalarca okudum.Anlayana helal olsun!!! Buyursunlar!!
Hala hak dinler ifadesi kullanıyorsunuz?????
Demek istediğim şu ki;bir tane hak din vardır.Onun adı da İSLAMDIR

İkinci nokta ise;sair semavi kitab ve suhuflardaki tüm ahkam hükümsüzdür demek mümkün değildir!!Kur'an geçmiş şeriatlerdeki bazı ajkamı tadil(ılımlaştırma) bazılarını ise;kaldırmıştır.Bazılarının hükmünü ise; aynen devam ettirmiştir.
Rasul-i Ekrem(asm),evvela;Hz.Musa (as)'ın getirdiği İslamı dinlemeyerek; Yahudilik adında yeni bir din ihdas ederek müşrik olan Yahudileri tekrar İslam'a da'vet etmiştir.Bu da'vete Abdullah İbni Selam ve ashabı vb.az kimseler imana gelmişlerdir.
Aynı şekilde;Hz.İsa (as)'ın getirdiği İslamı dinlemeyerek;Hristiyanlık adında yeni bir din ihdas ederek müşrik olan Hristiyanları tekrar İslam'a da'vet etmiştir.Bu da'vet icabet edenler de olmuştur.
Hem Yahudiler ve hem Hristiyanlar Hz.Musa(as) ve Hz.İsa(as) dönemlerindeki gibi gönderilen İSLAM'I kabul etmeyerek savaş yolunu seçmişlerdir.Yapılan savaşlar tarihde mevcuttur.Halihazırdaki İslam Aleminin elim vaziyeti malumunuzdur.

Bu mesle üzerinde ısrarla durmamın sebebi şudur ki;bazı müslümanlar Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin de gönderilen semavi dinlerden olduğuna inanıyorlar.(Verdiğim linkteki birinci yoruma bakınız)Haşa!
Mesele; bundan ibarettir.....

________________________________________________________________________

Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Muhterem Kardesim Hala ya

Muhterem Kardesim Hala ya Ben Anlayamıyorum, ya Siz

Benim Su yazımlarımla ,Bana Verdiğiniz Link Arasında Ne gişbi Bir Celişki Oldugunu Soylermisin Muhterem...

Yada Farklı Mı anlamak İstiyorsunuz.

İslam dini Tek Ve En Ustun Dindir. Ayetle Muhkem , Nass-ı Kuran İLe Sabittir.

Hasa Biz Aksini Soylermiş Gibi Bir İfade Takınıyorsunuz.

Peygamber Efendimize İnen Seriat Ve Ahkam İle Elbette Tamamı Nesh Olunmusdur. Usulde İse Birlik Vardır Bu Da Tevhid Dir..

Guzel Kardesim Suan Tevrattan Bir Hukum İle Amel Edebilirmisin?

Yada İncil veya Zebur İle...? Velev ki Tahrif Olunmamaıs Olsun...Edermisin?

Hz Ömer Ra. Tevratı Alıp Eline Okurken Peygamber Efendimiz Savin Nasil Mudahele Ettiğini Bİliyoruz Değlimi..

Anlatmak İsetdigimi Noktadan Beni Cok Uzak Yerlere Göturdun...

Yok Hala Son Din Don Peygamber Cumlesine Takılıyyorsan Ara Fazilet Nesriyat-i Sor Danyal Hocama Takvim Yapragında Boyle Bir Yazı İle Karlşıaştım Bu Cumle Ne kadar Doğru Diye Bir Soruver..

Fe SubhAnallah.....

Bir de şu linke

Bir de şu linke bakınız:

http://www.mollacami.com/blog/adidaguzel/allah-din-demekten-korusun-adiguzel-10782.html
__________________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Degerli Kardesim Yolcu...

Degerli Kardesim Yolcu...

Biz Ehl-i Sunnet İtikadına Mensub İtikadda Maturidi Amelde Hanefi Tasavvufda Nakşiyiz InsAllah...

Dolayısı İle Yazdıgımız Her Satır Ehl-i Sunnet dır. Eger Ki Yanlış Anlaşılıyor İse Duzeltmek İcab Eder...

(((((( PEYGAMBER EFENDiMiZ'iN SAV iSLAM-i TEBLiG-E BAsLAMASiYLA DAHA ÖNCE GÖNDERiLEN VE ZATEN TAHRiF EDiLMis DiGER DiNLERiN BÜTÜN HÜKÜMLERi GEÇERSiZ OLMUsTUR;iNSANLAR PEYGAMBER EFENDiMiZE iMAN ETMEKLE MÜKELLEFTiRLER.

Hz.Adem(as)'dan beri gönderilen tek din İslamdır. Haşa!İslam'dan başak bir din gönderilmedi ki;diğer tabiri kullanmak doğru olsun.Ancak;asırlara göre şeriatler değişmiştir.)))))

Hz Adem Aleyhis Selamdan peygamber Efendimiz Sav'e Kadar Tebliğ Edilen Din Elbette İslam Dinidir. Hanif Dinidir... Kendisine Sirk Bulaşılmayan Hz Allah'ın Razı Oldugu Dindir.

Kendisine Seriat Verilen Peygamberler Ve hatta kitab Verilen Peygamberlerden Bile Bir Önceki Peygamberin Seriatına Tabi Olanlar Mevcuddur.

Mesela İsa Aleyhis Selam.. Kendisine İncil Verilmiş Ancak Tevrat İle Hukmetmişdir. Dolayısı İle Tahrife Ve Deişkliğe Ugramıyan Hz Allah'ın Gönderdiği Din Ve Farklı Seriatlardır.

Seriat Din Manasınadır, Gelmiş Gecmiş Butun peygamberler Kendilerine Seriat Verilenler Onun İle Veirlmeyenler se Bir Önceki Seriat İle Hukmetmişlerdir..

Şimdi İslam Dininin Kainatı Nurlandırması İle Haddi Zatında Hakikat Olmayıp Adına Din Denilen Batıl Dınler, Hem Tahrif Olmus Ve , Hemde Haddi Zatında Hakikat Ve Semavi Olup Hak Dinlerin Tamamının İstisnasız Hukumleri Kalkmısdır. Nesh Olunmusdur.

İslam Dini Yeni Bir Seriat Yeni Bir Ahkam Getrmisdir. Dört Kitab da da Elbette Bir Olan Hz Allah, Namaz Oruc Zekat Ve Zinanın Haramlığı Mevcuttur...

Bunların Sekilleri hukumleri İslam Hukukunda En Mukemmel Halini Almısdır.

Ki Hz Kur'an Kendi Ayetini Dahi Nesh Edebilirken.İslam Dini İle Diger Seriatların Yada Dinlerin Hukmu Kalkmıs Ve Nesh Olunmusdur Demek yanlış Olmasa Gerek.

Ekser İçin Hukmu Kull Vardır. Ekserisi Giden Tamamı Gitmiş Gibidir. Yoksa Hem NAzmı İle Hem Manasi İle Hz Kuran Diegr Kitablardan Ustun Oldugu Gibi, İslam Dini De Diğer Dınlerden Ustun Ve Onları Nasihdir. Yoksa bir Farkı Olmazdı...

Hem Kainat Zaten Tevhid Uzere Kurulmusdur, ELbette Ki Dört kitabın Birleştigi Esaslar Hep Aynıdır. Cunku Vahyeden Birdir. Hz Allah...

Hukuksal Alanda Ve Muamelatta İse İslam Dini Diegrlerini Nesh Eden Ve Diger Ummetlere Verilmeyen Nimetlerle Doludur.

KEMAL-K Kardeşim der

KEMAL-K Kardeşim der ki:

PEYGAMBER EFENDiMiZ'iN SAV iSLAM-i TEBLiG-E BAsLAMASiYLA DAHA ÖNCE GÖNDERiLEN VE ZATEN TAHRiF EDiLMis DiGER DiNLERiN BÜTÜN HÜKÜMLERi GEÇERSiZ OLMUsTUR;iNSANLAR PEYGAMBER EFENDiMiZE iMAN ETMEKLE MÜKELLEFTiRLER.

Hz.Adem(as)'dan beri gönderilen tek din İslamdır. Haşa!İslam'dan başak bir din gönderilmedi ki;diğer tabiri kullanmak doğru olsun.Ancak;asırlara göre şeriatler değişmiştir.

Hem,bütün hükümler geçersiz olmuştur ile kastınız;Semavi kitablar ve suhuflar ise; bunda da bir hatırlatma yapmak isterim.Elbette, Kur'anın nüzuliyle birlikte, diğer semavi kitabların ve suhufların aslını ihtiva etmiş olmakla birlikte; bazı ahkamı da tadil veya nesh etmiştir. Özetle;bütün hükümler geçersizdir demek isabetli bir hüküm olmasa gerektir.....

_______________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Esselamu Aleykum Ve

Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berakatuhu.

Birilerine Sirin Gözukmek Maksadı İle Asıllarından Taviz Veren, Soyledikleri Sözlerle Cok Buyuk Cinayetler İşleyen, Yuceler Yucesi Olan İslam Dininin Baskaları İle Diyolaga İhtiyacı oldugunu Sanan, Kendileri İle Diyalog Kurulması Kendi Zanlarınca, İslam Dinine Faydalı Oldugunu Dusunen, Aziz Ve yuce Olan Dinimizin Degişmez Esaslarından Vazgececek Kadar İleri Giden....

La İlahe İllAllah Kafidir..Diyen Musrikler Hakkında Ki Ayet-i Kerimeler Hasa :Ve Kella..Cok Sert diyen...

Diyolog ile Dimaglarını Kemirip Sonlarını Hazırlayanlar. Diyolaga Karsı Cıkanları Cahilane Ve Cur'etce Eleştiren Haksız Olmasına Ramen Hakkı Kabul etmeyip Nasilsa Kendisine Baglıyım Deyip Her Sözunu Tevile Kalkıştıkları Adam.....

İslam Dinine Muthiş Bir Derecede Zarar Veren Bir Muzırr'dır....

Aksini İddia Etmekte Ne Derece İleri Gidlirse Gidilsin...İslam Dinine Ne Bir Hizmeti Nede Bir Menfati Görulmemiş Oaln Bu Diyalog Cukuruna Dusmekten Tum Akıl Sahiblerini Kaçındırmak Bizim Uzerimize Dusen Bir Vazifedir.

Measselam..

Selamünaleyküm kardesim,

MaasaALLAH bir geldin, Pir geldin.

Bu ne hiz mübarek okumaya yetisemiyorum.:)

Neyse ....,
Kemal kardesim mollacamiye hos geldin,
Simdi burdada senden faydalanma imkanim oldu.

slm

Çok doGru.

Hos Bulduk canlar Sizin Gibi kalbi iman nuru ile dolup tasan dostlarimiz kardeslerimizle beraber olmaktan onur ve guru duyuyorum....

yansittiGin guzellikleri karsinizda da görmeniz siizn ahlaken kemale ermenizin bir alameti ve isaretidir........

Sizi Alemlerin Rabbine emanet Ediyorum...........

Measelam

ben geciktim mi aramiza hos geldin demeye :D aramiza hos geldin kardesim insallah hayirlara vesile olur paylasimimiz guzel ve verimli oluir

Merhaba,
yaziniz dinlerarasi diyalog konusunda israr edenlere iyi bir cevap niteliGinde
güzel yazilarinizin devamini bekliyoruz

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><i><b><u><font><img><b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • You can use BBCode tags in the text.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Fitresi verilen herkesin KURBAN da kesmesi gerektiğini biliyor muydun?:

Yemek Tarifleri
Lezzet Vadisi sitemizi favorilerine ekle

Son yorumlar