Sorularınız ve cevapları ....

SORU : “ Bazıları gayrı meşru yerlerde para kazanıyor ve kazandıkları şeyleri hayır olarak veriyor. Sevabı var mı? ”
CEVAP : “ Bundan hayır olmaz. Bu parayı sahiplerine vermesi lazım. Eğer mümkün değil ise hayır kurumlarına vermesi lazım fakat sevabı yoktur. ”

SORU : “ Gümüşten hariç yüzük takmak ( erkekler için ) caiz mi? ”
CEVAP : “ Hayır sadece gümüş yüzük vardır. Başka yüzük takmak kesinlikle caiz değildir. ( Demir, tunç, altın... v.s ) ”

SORU : “ Ayvansaray’daki ( Muhammet El Ensârî Hazretlerinde ki ) zemzem suyunun hükmü? ”
CEVAP : “ Âlemi imkândayız. Bunun doğru olmasında hiçbir mahsur yoktur. Ashabı Kiram keramet gösterebilir. Kendileri üstten gelirde zemzem suyu alttan gelemez mi? Zemzemden bir kol buraya gelebilir. Fakat menbağı Mekke’dedir. Bu zemzem suyunu ( Ayvansaray’daki ) bende duymuştum.

SORU : “ Kurban etinin nereleri yenir, nereleri yenmez? ”
CEVAP : “ Yenmeyen yerleri ( Tahrimen Mekruh ) ;
1-) Hayâ yerleri: Meselâ koç yumurtası tahrîmen mekruhtur yenmez.
2-) Akan kanı: Kurumuş et üzerindeki kanın sakıncası yoktur.
3-) Öd kesesi.
4-) Beze: Et ve yağ arasında bulunan küçük yağ keseleri.
5-) Bevil torbası.
Bunun haricinde kafatası tamamen, işkembe, bağırsaklar, paçalarını yemekte hiçbir mahsur yoktur.

SORU : “ Saçları ortadan ayırmanın hükmü nedir? ”
CEVAP : “ Sünnettir.

SORU : “ Saça kına yakmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Caizdir. Peygamberimiz sakalına kına yakmıştır. Fakat erkeğin zaruretsiz eline, ayağına kına yakması mekruhtur. Hastalıkta ilaç olarak kullanılabilir.”

SORU : “ Saçı siyaha boyamak caiz mi? ”
CEVAP : “ Şiddetle yasaktır. Çünkü ilk defa saçını siyaha Firavun boyatmıştır. Velev ki kına taşı ile olsun.

SORU : “ Nüsha ( Muska ) caiz mi? ”
CEVAP : “ Salâhiyetli kişiler tarafından yazılırsa ve şer-î ölçülerde yazılırsa caizdir. Manevî bir silah fakat cincilerin yazdığı nüshalar taşınmaz.

SORU : “ Kurban kanıyla namaz kılınır mı? ”
CEVAP : “ Hayır. Kan necistir, namaz kılınmaz. Bu ne kanı olursa olsun.

SORU : “ Gece Karabasan hadisesi var mı? ”
CEVAP : “ Vardır. Onunda çaresi var. Peygamberimizin sünnetidir. Gece yatacağı zaman 3 İhlâs, 3 Felâk ve 3 Nas süreleri okuyarak bütün vücudunu sıvazlardı. Bu peygamber efendimizin sünnetidir.

SORU : “ İntihar eden ebedî cehennemlik midir? ”
CEVAP : “ Hayır. Günahını çeker.

SORU : “ Kız kaçırmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Eğer kız ile erkek birbirini seviyor da aileleri istemiyorsa kaçırmakta fıkhen bir mahzur yoktur. Fakat anne ve babanın rızasını almak lazım. Aynı zamanda bizim gelenek ve göreneklerimize ters düştüğü için bu fiili yapmazsak daha iyi olur.
Bir kızı beğenirsen anne ve babana dersin. Eğer kabul etmezlerse memlekette hatun mu kalmadı kardeşim? Git başkasını al. Anne ve babanın kalbini kırma. ” :=)

SORU : “ Sakal bırakırken hanımdan izin almak şart mı? ”
CEVAP : “Hayır gerek yoktur. Erkek bu mevzuda istediğini yapabilir. ”

SORU : “ Vekil olarak hacca giden hacı olur mu? ”
CEVAP : “ Hayır hacı olmaz. Kimin yerine vekil olarak gitti ise o hacı olur. ”
Fakir olan bir kimse hac ayında herhangi bir sebepten dolayı oraya gitse ona o sene hac ibadetini yapması farz olur. O kimse para harcamadığı ve meşakkatini çekmediği halde hacı olabilir. Fakat vekil hacı olamaz.

SORU : “ Namaz kılarken kolları sıvamak mekruh mu? ”
CEVAP : “ Bir kişi namaz kılarken elbiseleri serbest olması lazımdır. Secdeye gittiğinde elbiselerde adeta secde eder gibi yere değmesi lazımdır. Bunun için pantolon paçasını katlamak iyi görülmemiştir. Kolları sıvamakta buna benzetilerek bazı âlimler iyi görmemiştir. Birçok âlim de kolları dirseklere kadar sıvamak mekruhtur demişlerdir. ”

SORU : “ Çorapsız namaz mekruh mu? ”
CEVAP : “ Hayır, çorapla alakalı fıkıhta hiçbir şey yoktur. Zaten çorap önceden de yoktu. Şimdi de Arabistan’da hacılar hiç çorap giyinmez. Şimdi çorapsızlık adeten ayıplansa bile, şeran ayıplanamaz. ”

SORU : “ Deterjanın hükmünü izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Deterjanın bedene çok büyük zararı vardır. Evlerde de kullanılmaması lazım. tavsiyelere uymak lazım.
Özellikle bebeklerin ve kadınların vücutları daha hassas olduğu için kullanılmaması lazım. Tabaklarda kullanılırsa tabakları çok iyi durulamak icap eder. Fakat yine de kalıntılar kalır. bu sebeplerden kullanılmaması tavşsye olunuyor !. ”

SORU : “ Mevlit hakkında bilgi verir misiniz? ”
CEVAP : “ İmamı Rabbanî Hazretleri bidat tır der. süleyman hilmi tunahan hz. bazı evlatları mevlit okurlarmış. Bunu da üstazımız dinler sükût ederlermiş. Bazı meclislerde mevlit programına katılırlarmış. ”

SORU : “ Salı günü tırnak kesilir mi? ”
CEVAP : “ Bazı kitaplar tavsiye etmez ama buna bizim büyüklerimiz pek önem vermez. Tırnak gecede gündüzde her gün kesilir, hiçbir mahsuru yoktur. ”
İmamı Yusuf’a sorarlar;
__ “ Efendim gece tırnak kesilir mi? ”
__ “ Hayırlı işler tehir edilmez ”buyurmuştur. Yani bal gibide kesilir. :=)

SORU: “ Abdest alırken okunan dualar bidat midir? ”
CEVAP : “ Hayır okunması müstehaptır. Peygamber Efendimiz zamanında bu dualar yoktu. Zahiri fıkha da itibar etmek lazım. Okuyanlara bir ey denmez. ”

SORU : “ Kolonya meselesini izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Biraz tuz atılırsa kullanılabilir. Oradaki kullanılan alkol normal zararlı, sarhoş eden alkol değil. Bu kimya mühendisleri tarafından söyleniyor. Ama biz ihtiyaten tuz kullansak iyi olur.

SORU : “ Kurban kesilirken hayvana önce iğne vurup bayıltmak caiz mi? ”
CEVAP : “ İslâmî bir usul olmamakla beraber bir mahsur yoktur, eti helâl olur. ”

SORU : “ Milli piyangodan çıkan paraların hepsi haram olduğu için fakir fukaraya dağıtıldığı zaman bir sevap hâsıl olur mu? ”
CEVAP : “ Hayır. Çünkü o mal onun değil ki. Fakat “ yok gözlük ” yaptığı için Allah (c.c ) memnun kalabilir. ”

SORU : “ Karanlık yerde namaz kılmada bir mahsur var mıdır? ”
CEVAP : “ Karanlık yerde namaz daha iyi kılınır. Zifiri karanlık olupta kıbleyi karıştırma tehlikesi varsa o zaman mahzur olabilir.”

SORU : “ Her gün 90 km yol gitmek mecburiyetinde olan bir kimse seferî midir? ”
CEVAP : “ Evet. Meselâ evi İzmit’te olan bir kimse, iş yeri İstanbul’da ise seferîdir.”

SORU : “ Fabrikalarda mescit yapılıyor. Burada Cuma namazı kılmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Kimseye giriş izni verilmiyorsa ( dışarıdaki halka ) caiz değildir. Fakat mescit dış insanlara açıksa caizdir. ”

SORU : “ Bazı mescit veya camiler, uzunluğunca ortadan ikiye bölünüyor. Böyle olunca da kadınlarla erkekler aynı safta namaz kılmış oluyorlar. Caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz. ”

SORU : “ Selam verilirken el kaldırılır mı? ”
CEVAP : “ Hayır. Fakat uzaktan geçerken sesini duymayacak şekilde ise hem selam verebilir hem de elini kaldırabilirsin. ”

SORU : “ Ayrılırken selam verilir mi? ”
CEVAP : “ büyükler bunu çok yapardı. Bizde şaşırırdık. Fakat daha sonra öğrendik ki bu Rasülüllahın sünneti imiş. İlk selamla son selamın arasında hiçbir fark yoktur. Gayet güzel bir hadisedir. ”

SORU : “ İntihar edenin namazı kılınır mı? ”
CEVAP : “ İhtilaf vardır ama kılınması daha iyidir. Bazı ulemaya göre ceza olsun için , ( Bak intihar edenin namazı bile kılınmıyor ) günahının büyüklüğünü göstermek için ve intihar olayı kalksın için kılınmaması yönünde fetva verirler. ”

SORU : “ Ailemizle beraber ( anne, baba, kardeş, bacı ) karışık olarak İhlas Hatmi yapmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Gayet tabii. Bundan daha tabii ne olabilir? ”

SORU : “ İmam secdede iken tâbi olunur mu? ”
CEVAP : “ Bazıları bekliyor. Hâlbuki hemen tekbir alacaksın. İmam secdede ise secdede, rükûda ise rükûda uyacaksın. Ne kazık gibi ayakta bekliyorsun? Fakat rükûyu kaçırırsan o rekâta yetişmiş olamazsın. ”

SORU : “ Hoparlörle namaz caiz mi? ”
CEVAP : “ Canlı sese uymak icap eder. Ya imamın sesini duyacaksın, ya ara müezzinin. İhtiyaten hoparlöre uymamak lazım. Eski ulemaya göre olmaz diye fetvalar vardır.

SORU : “ Hiçbir ibadet yapmayacağın halde vakıf suyu ile yatarken abdest almak caiz mi? ”
CEVAP : “ Haram olduğuna veya israf olduğuna dair bir şey söyleyemeyiz fakat doğru olduğunu da iddia edemeyiz. ”

SORU : “ Şampuanın hükmünü izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Bütün şampuanların deterjan daniskası vardır. Çok zararlıdır. En iyisi köylerde yapılan o çirkin sabunlar var. Onlardan kullanmak lazım. Şampuana haramdır diyemeyiz. ”

SORU : “ Osmanlı padişahları neden Hacca gitmedi? ”
CEVAP : “ Koca dünyanın idaresi allak bullak olabilir. Onun için hiçbir ulema cevaz vermemişlerdir. Vücubunu bırak caiz bile değildir. ”

SORU : “ Kâbe resmi bulunan seccade ile namaz kılmak caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz değildir. Böyle bir şeye rast gelirseniz o seccadeyi kaldırırsınız ve tenbih edersiniz. ”

SORU : “ Şahitler karşısında bir insan kendi nikâhını kendisi kıyabilir mi? ”
CEVAP : “ Evet. Hatta hanımının vekâletini kendisi alır. İki tane şahit alır. Nikâhını kendisi kıyar. ”

SORU : “ Çorapla yatmanın hükmü? ”
CEVAP : “ Temiz olduktan sonra bir mahsuru yoktur. Fakat edebe muhaliftir. Aklınızda bulunsun bir yakınınız ameliyat olduğunda ayağına çorap giydirin. Çünkü insan ayağından soğuk alır ve gaz yapar, öksürük yapar. İnsan öksürürken de ameliyat yerleri zarar görebilir. ”

SORU : “ İki anne ve baba tarafından çocukları baliğ olmadan nikâhlarını kıymak caiz mi? ”
CEVAP : “ Evet. Nikâhları kıyılmış olur. Fakat baliğ olduktan sonra illâ evlenecek diye bir şey yok. Boşayabilir. Fakat bu çocuklar baliğ olduktan sonra söylenmeli. Bir tarafla boşanmadan diğer tarafla evlenmek caiz olmaz. ”

SORU : “ Karı koca evleneceği zaman yaş farkı ne kadar olmalı? ”
CEVAP : “ Ne kadar olursa olsun. İsterse 100 yaş olsun hiçbir mahsuru yok. 100 yaşındaki bir adam 9 yaşında bir kızla evlense kız baliğe olmadan ona yaklaşamaz. Ona bakar, büyütür, baliğe olunca yaklaşabilir. ”

SORU : “ Hayızlı kadının kurban kesmesinde mahsur var mı? ”
CEVAP : “ Hayır hiçbir mahsur yoktur. Yaptığı yemeğini yemekte de bir mahsur yoktur.”

SORU : “ İkinci Abdülhamit Han süleyman efendiyi gördü mü? ”
CEVAP : “ Şöyle duydum; 2. Abdülhamit Han ve İbni Mevlâna Siracuddîn Hazretleri Yıldız Camiinde namaz kılarken orada 2. Abdülhamit Han’a süleyman efendiyi göstererek “ ZAT BU KİŞİDİR ”der. ”

SORU : “ CALGON kullanmanın hükmü ?( Çamaşır makinesinde kireç sökücü ) ”
CEVAP : “ Eğer zararlıysa kullanılmaz. Haram diyemeyiz. Fakat vücuda zararlıdır. ”

SORU : “ Bazı yüzüklerin içinde veya üstünde yazı veya kutsal resimler var. Caiz mi? ”
CEVAP : “ Caiz değil. Kâbe’nin resmi veya Allah’ın ismi olan yüzükler belden aşağı düşmemesi lazım. Ayrıca tuvalette de kullanılmaz. ”

SORU : “ Yüzük takmada sünnet nedir? ”
CEVAP : “ Sağ veya sol elin yüzük parmağı. Buna küçük parmaklarda dâhildir. Başparmağa veya işaret parmağına kesinlikle takılmaz. ”

SORU : “ Mezarlar yer değiştirilebilir mi? ”
CEVAP : “ Evet. Zaruret varsa hürmetli bir şekilde yer değiştirilebilir. Bizim için evimiz ne ise onlar için mezarlar da öyledir. Rahatsız etmeden değiştirilebilir. ”

SORU : “ Rüyaya tabii olunur mu? ”
CEVAP : “ Hayır rüya ilim ifade etmez. Rüya gören bir kimse bazı müjdelere işaret olunabilir. Rüyaya kesinlikle itimat olunmaz. Hakikati bildirmez. ”

SORU : “ Evradı Bahariye müsaade alınmadan okunabilir mi? ”
CEVAP : “ Hayır, kesinlikle okunamaz hususi izin alınması lazım. ”

SORU : “ Şeytan velî suretine girebilir mi? ”
CEVAP : “ Hayır. ”

SORU : “ Gönümüzdeki dilencilere para verelim mi? ”
CEVAP : “ Tavsiye olunmuyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi varsa verilir. Fakat günümüzde meslek haline getirilmiştir. Bir gün ekmeği bulunan kimsenin şeran caiz değil. ”

ADIGÜZEL

Re: Sorularınız ve cevapları ....

Kur'an_ı Kerim okuyarak çocukları uyutmanın hükmü nedir? Bir sakıncası var mıdır?
Selametle...

salavatlaşma

salavatlaşırken göz göze gelinmesinin sakıncaları nelerdir?

intihar

selamün alyküm arkadaşlar. intihar etmenin hükmü nedir? intihar eden ebediyen micehennemde olur. yoksa cezasını çektikden sora cennete girermi? bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. hepiniz allah'a emanet olun

hatim

adıgüzel kardeşim evela mevlam taksiratını affetsin diyeyim babam 4 ay önce vefat etti acba yani mümkünse onun adına bu ramazan ışerifte bir hatim düzenleyebilirmyz

tavsiye edeceğim ve

İDEAL GENÇLİK kardeşim feraiz bahsini iyi bilen bir kardeşimizden yardım alsanız sağlıklı olur....

tavsiye edeceğim ve fetvalarına güvendiğim bir site

http://www.fetvalar.com/index.php

baba sağlığında malını

baba sağlığında malını taksim ederken mirasda olduğu gibi mi yoksa farklı mı?
kaynaklı cevap veren olursa memnun olurum.

© İDEAL GENÇLİK "Dürüst, Çalışkan, İdeal bir Gençlik"

bunlar ne güzel sorular ve

bunlar ne güzel sorular ve ne güzel cevaplar..nolur adıgüzel kardesım bunların devamı varsa kamyon dolusu da olsa bizimle paylaş..bunları bu dünyada sorup öğrenmeyecegızde obur tarafta mı soracagız..emegın ıcın cok tesekkur ederız..bunların devamını da ısrarla bekleyecem..ta kii soruları sitede görene kadar..

--------------------------------------------------------------------------------------------------
“..İmamı Rabbani evlatları güzeldir, imanlar güzeldir, kalpleri güzeldir.."

yanlşımız varsa af ola

yanlşımız varsa af ola yeni oldugumuzdan gönderirken biraz zorlanıyoruz elinize sağlık cok güzel yazılarınız var büyük bir zevkle takip ediyoruz allah razı olsun hepinizden şimdiden teşekkürler selametle

SORU HAKKIMI HELAL ETMİYOUM DEMEK GÜHAHMI DIR ?

SELAMÜN ALEYKÜM ARKADAŞLAR

SORU : “ Bazıları gayrı

SORU : “ Bazıları gayrı meşru yerlerde para kazanıyor ve kazandıkları şeyleri hayır olarak veriyor. Sevabı var mı? ”
CEVAP : “ Bundan hayır olmaz. Bu parayı sahiplerine vermesi lazım. Eğer mümkün değil ise hayır kurumlarına vermesi lazım fakat sevabı yoktur. ”

Paranın sahiplerine verilmesi ne demektir?Parayı hayır kurumuna vermenin espirisi nedir ki?Neticede necis bir para?O para hayır kurumunu kirletmez mi?
__________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

SORU : “ Şeytan velî

SORU : “ Şeytan velî suretine girebilir mi? ”
CEVAP : “ Hayır. ”

Neden giremesin ki? Yalnızca Rasul-i Ekrem (asm)'ın suretine giremez diye biliyorum?
____________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

SORU : “ Evradı Bahariye

SORU : “ Evradı Bahariye müsaade alınmadan okunabilir mi? ”
CEVAP : “ Hayır, kesinlikle okunamaz hususi izin alınması lazım. ”

Söz konusu evradı okumakta hususi izin kimden alınacak? Okumakla ne zarar olabilir ki?
___________________________________________________________________

Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

SORU : “ İkinci

SORU : “ İkinci Abdülhamit Han süleyman efendiyi gördü mü? ”
CEVAP : “ Şöyle duydum; 2. Abdülhamit Han ve İbni Mevlâna Siracuddîn Hazretleri Yıldız Camiinde namaz kılarken orada 2. Abdülhamit Han’a süleyman efendiyi göstererek “ ZAT BU KİŞİDİR ”der. ”

Süleyman Efendi ifadesi kimi kastediyor?
Zat Bu Kişidir,ne demektir?
_______________________________________________________________________

Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

SORU : “ Hoparlörle namaz

SORU : “ Hoparlörle namaz caiz mi? ”
CEVAP : “ Canlı sese uymak icap eder. Ya imamın sesini duyacaksın, ya ara müezzinin. İhtiyaten hoparlöre uymamak lazım. Eski ulemaya göre olmaz diye fetvalar vardır.

Bu sorunun cevabını biraz açınız lütfen!
______________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

ellerinize sağlık cok

ellerinize sağlık cok güzel yazılarınız bende sizlere bir soru sorabilirmiyim sizi cok üzen birisine hakkımı helal etmiyorum demekte bi sakınca varmıdır acaba ben böyle bir durumla karşı karşıyayım da bana yardımcı olursanız sevinirim alllah a emanet olun saygılarımla

Hay hay efendim nedemek.

Hay hay efendim nedemek. Tabiiki ücretini ödeyelim:=)) Yeter ki siz yöneticilerimiz emretsin.

İNSANI TÜKETEN YOLLAR DEĞİL; ERİŞEMEĞİ MUTLULUKLARDIR:( sevgi ve muhabbetle güvercin

karfdeşim köy

karfdeşim köy sabunlarının reklamını yapacaksın sanmıştım :=)))
evet reklama girmiş reklam ücretini yasin hatimi bölümüne yaparsanız seviniriz ;)

ADIGÜZEL

:D Ellerine sağlık

:D Ellerine sağlık kardeşim. Allah razı olsun. yalnız birşey söylemek istiyorum (biraz reklama mı girer bilmeme ama:) neyse öyle olursa silersiniz) ;

SORU : “ Şampuanın hükmünü izah eder misiniz? ”
CEVAP : “ Bütün şampuanların deterjan daniskası vardır. Çok zararlıdır. En iyisi köylerde yapılan o çirkin sabunlar var. Onlardan kullanmak lazım. Şampuana haramdır diyemeyiz.
*********************
Bir doğrudan satış firmasının direktörlüğünü yapmaktayız annem ile birlikte. İsveç üretim ülkesi. Türkiye'de de 10 küsür yıldır bulunmakta. Kimyasal madde içermiyor. Test yapıldı. Tamamen bitkisel yağlardan yapılmıştır. Hm bu ürünlerin Küresel Isınmaya karşı da faydası var.:)
*********************

saygılarımla

İNSANI TÜKETEN YOLLAR DEĞİL; ERİŞEMEĞİ MUTLULUKLARDIR:( sevgi ve muhabbetle güvercin

ALLAH razı olsun:))

bravoo yine döktürmüşsün;)saolasın selametle

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><i><b><u><font><img><b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • You can use BBCode tags in the text.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Fitresi verilen herkesin KURBAN da kesmesi gerektiğini biliyor muydun?:

Yemek Tarifleri
Lezzet Vadisi sitemizi favorilerine ekle

Son yorumlar