halisece ağ günlüğü

Ramazan’da kitaplar arasında seyahat

Halis ECE

Ramazan’da kitaplar arasında seyahat

Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Ey iman edenler! Takva sahibi olmanız/Allah’a karşı gelmekten sakınmanız/gadabından ve azabından kaçınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183)

***

Teravih Namazı 20 Rek’at ve Müekked Bir Sünnettir

Halis ECE

Teravih Namazı 20 Rek’at ve Müekked Bir Sünnettir

Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki:

“Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım/yeryüzü geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.” (Ankebût suresi, 56)

İnsanın dört mevsimi ya da farklı halleri...

Halis ECE

İnsanın dört mevsimi ya da farklı halleri...

Bir zamanlar 4 oğlu olan bir adam varmış...

Çocuklarının çok erken karar vermemeleri ve peşin hükümlü/önyargılı olmamaları için onları bu hususta eğitmek istemiş...

Bu sebeple her birini uzak bir yerde bulunan bir ağacın yanına gidip, ona bakmalarını istemiş...

Allah’ı sevmek, Rasûlüne tâbi' olmak

Halis ECE

Allah’ı sevmek, Rasûlüne tâbi' olmak

“(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve rahmet edici/esirgeyicidir.(Ve yine)de ki: Allah'a ve Rasûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez.“ (Kur'an-ı Kerim)

Allah'ın, Rasûlü'nün ve evliyanın dünyaya bakışı

Halis ECE

Allah'ın, Rasûlü'nün ve evliyanın dünyaya bakışı

Bir pazar sabahı

Halis ECE

Bir pazar sabahı

İslâm'da bir ölçü: "Her şeyin ortası hayırlıdır." Yani en güzel ve en yararlı davranış, kendi cinsinden olan davranışların ortada olanıdır.

[=blue][=15][=Comic Sans MS]Okumayı hep bir sonraki günlere, haftalara, aylara, hatta yıllara ertelediğimiz kitaplar, metinler, makaleler, şiirler vardır… Hatta babanızdan ya da benim gibi dedenizden kalma eserler… Hem de nadide türden el yazmaları… İçlerinde önceki sahiplerine ait çok kıymetli notlar… Yahut önemli bir mevzuda yapılmış, güvenilir, araştırmaya dayalı bir yazı… Sararmış dergi sayfaları arasında kalmış edebi bir metin… Fotokopisi alınmış sayfalarca ilmî çalışmalar... Onların arasında bazısı tamamlanmış, bilgisayarınızdaki arşivinizde hatta forumlarda yerini almış; bazısı ise yarım kalmış, henüz tamamlanmayı bekleyen kendi çalışmalarınız…

Hamd ve Şükür - 2

Halis ECE

Hamd ve Şükür - 2

[=12][=darkblue][b]PEYGAMBERİMİZE Mİ’RAC’DA ALLAH TEALA'DAN BEŞ VASİYET

Âlemlerin Rabbi olan Mevla-yi zû'l-Celâl ve'l-Kemâl hazretleri Mi'rac gecesi Habibi'ne beş vasiyette bulunmuştur:

1. Kalbini dünyaya bağlama: Çünki dünyayı senin bekan (orada devamlı kalman) için halk eylemedik.

Hamd ve Şükür - 1

Halis ECE

Hamd ve Şükür - 1

Balkonum, kumru ve ben...

Halis ECE

Balkonum, kumru ve ben...

"Ey boz renkli, al gözlü, boynu sedef benekli güzel! Haliku zû’l-Celâl olan Allah kanatlarına güç-kuvvet versin... Fena âleminin kanatsız beka yolcularına da zû’l-cenahayn (çift kanatlı) olmayı nasip etsin… Derman versin Uçmağa, sevgili kullarını Cemâliyle şereflendireceği o eşsiz mekâna, cennete…" Amin.

Yaratılış gayemiz

Halis ECE

Yaratılış gayemiz

Her şeyin olduğu gibi elbette ki insanın da bir yaratılış gayesi vardır. Başıboş yaratılmamıştır hâşâ…

İşte, canlı-cansız topyekün varlıkların yegâne yaratıcısı olan Allah Teala, insanoğlunun yaratılışındaki maksadı-gayeyi şöyle beyan ediyor biz kullarına:

Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratmış olan Rabbınıza ibadet ediniz. Ta ki ittika etmiş (yasaklardan sakınmış) olasınız." (1)

"Nisan 1" şakaları ve İslâm'ın mizah anlayışı

Halis ECE

"Nisan 1" şakaları ve İslâm'ın mizah anlayışı

Bugün bir Nisan…

İlk olarak Fransa'da başlayan "Nisan 1" şakaları zamanla bütün Avrupa'ya yayılmış, tabiatıyla ülkemizde de kısmen kabul görmüştür.

Fransa'da eskiden beri kullanılan takvim Kral 9. Charles zamanında değiştirilir. Dolayısıyla yılbaşı da değişir ve nisan ayının 1'ine denk gelen yılbaşı ocak ayının 1’ine alınır. Yılbaşı eğlenceleri de, ocak ayının ilk gününe aktarıldığı halde Fransa'da bazı insanlar, kralı alaya almak gayesiyle, nisan ayının ilk gününde yalancıktan tebrikleşerek birbirini aldatmaya başlamışlar. Bazı kaynaklara göre de, eski Fransız millî takviminin “yılbaşı” olan bu günü unutmamak için böyle bir yola başvurdukları söylenir. Ki, böylece “Nisan 1” şakaları başlamış, zamanla dünyanın her yerine yayılmış… Ülkemiz ve toplumumuz da Batı’nın hemen her olumsuzluğundan olduğu gibi bundan da etkilenmiş, nasibini almış maalesef!..

Sabır ve namazla yardım isteyiniz

Halis ECE

Sabır ve namazla yardım isteyiniz

Evet, her an her zaman, her yerde, her durumda Allah’tan yardım isteyeceğiz. Dileklerimizi-temennilerimizi Ona arz edeceğiz.

Ama nasıl?

Şartları var mı?

Varsa nelerdir?..

Zira şartlarına riayet edilmeden yapılacak istekler, müracaatlar karşılık bulmaz, talepler tahakkuk etmez.

Bâdemler çiçek açtığında

Halis ECE

Bâdemler çiçek açtığında

[=purple][b]Bir bâdemin altına, yorgun, oturmak biraz,
Ayrı-ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı.
Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı:
Beyaz işte, aylardır gözümde tüten beyaz.

İş bitti... Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz,
Duyuyorum bu sabah, kış içimden çıkalı,

Baharın gülleri, lâle ve erguvan günleri

Halis ECE

Baharın gülleri, lâle ve erguvan günleri

[=18][=darkblue][b]“(Habibim) de ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok rahmet eden (esirgeyen)dir.” (Kur’an-ı Kerim, Zümer, 39/53)

“Her zaman seninle olacağım!”

Halis ECE

“Her zaman seninle olacağım!”

“(Habibim) hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.” (Kur’an-ı Kerim, el-Enfal, 30) “Halbuki kişi kazdığı kuyuya (tuzağa) kendi düşer.” (Fatır, 43) “Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin (hasetçinin) şerrinden sabahın Rabbine sığınırım, de!” (Felak, 5)

İlkbahar ya da ilkyaz

Halis ECE

İlkbahar ya da ilkyaz

Dört mevsimde iki bahar…

Biri ilkbahar, öbürü sonbahar.

Ancak bahar denildiğinde daha ziyade ilkbahar anlaşılır dilimizde-kültürümüzde…

Sonbahar için “güz” tabiri kullanılır çoğu kez.

Kısacası bir mevsimin adıdır bahar Türkçemizde…

“Hilafet’in lağvı”na Amerika’nın reaksiyonu

Halis ECE

“Hilafet’in lağvı”na Amerika’nın reaksiyonu

3 Mart 2008 Pazartesi günü Hilafet’in lağvının, Tevhîd-i Tedrisat’ın kabulünün, Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılmasının (3 Mart 1924) 74’üncü yılı.

Biz bu yazımızda Hilafetin kaldırılmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin aksülameli / reaksiyonu / tepkisi üzerinde duracağız.

Mevsimler, duygu ve düşünceler

Halis ECE

Mevsimler, duygu ve düşünceler

"İbret alınız ey basiret sahipleri” (Haşir, 2)

Her tarafın yemyeşil, masmavi donanmasını, kırların mor-pembe, kırmızı-beyaz… rengârenk çiçeklerle süslenmesini, bahçelerin-parkların kuş ve böcek sesleriyle cıvıldamasını-çınlamasını özlemediniz mi sahiden?!

Tarikat, Nakşibendîlik, Zikr-i Hafî, Hatm-i Hâcegân

Halis ECE

Tarikat, Nakşibendîlik, Zikr-i Hafî, Hatm-i Hâcegân

TARİKAT NEDİR?

Tarikat; Arapça isimdir ve yol demektir. Cem’isi tarâik gelir. Tasavvuf lisânında ise, Allah’a vuslat (ulaşma) arzusuyla tutulan yoldur. Bir başka ifadeyle; meslek, evrâd u ezkâr ve mânevî bakımdan Hakk’a ermek için intisab edilen ve tâkib olunan yol manasınadır.

3 K Sistemi

Halis ECE

3 K Sistemi

1. KORKMAYACAKSIN:

Bu bizim birinci çakra(1)mızdan kaynaklanan bir dürtü (muhrik), yani bedenî veya ruhî dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve insanı türlü reaksiyonlara/tepkilere sürükleyebilen içten gelen bir gerilimdir. Her şeyin Allah’tan geldiğine inanan; başımıza ne geliyorsa bir bulut gibi geçici olduğunu ve bizim hayrımıza olduğunu bilen biri için korkacak ne kalıyor geriye… Ümit ve korku arasında dünya ve ahiret dengesini kurarak hedefi rıza-i ilahi olmak üzere iki cihan saadetini yakalamaya çalışmak...

  • Page 1 of 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • »

Anket

Fitresi verilen herkesin KURBAN da kesmesi gerektiğini biliyor muydun?:

Son yorumlar

İçeriği paylaş