HELÂL LOKMA YEMELİ

ABDÜLVEHHÂB-I ŞA'RÂNÎ HAZRETLERİ

HELÂL LOKMA YEMELİ

Abdülvehhâb Şa'rânî anlatır: "Bir yaz günü,Ziyârete gitmiştim,bir İslâm büyüğünü.Nil Nehri kıyısında, bulunan bir hânede,Yaşayıp,kendisini,vermişti ibâdete.Girince selâm verdim,o aldı selâmımı,Sonra yüzüme bakıp,suâl etti adımı.
"Abdülvehhâb" deyince, dedi ki: "Senelerdir,Seni görmek isterdim,geç otur,işte sedir."Sonra tutup elimi,öyle sıktı ki benim,Sanki bir mengeneye,sıkıştı o an elim.Acısından az daha,bağıracak idim ki,O sordu; "Nasıl buldun,elimin kuvvetini?"

Dedim ki: "Çok büyük bir,kuvvete sahipsiniz,Halbuki bana göre,yaşlısınız hayli siz." Dedi ki: "Bak evlâdım, elimdeki bu kuvvet,Tâ gençliğimden beri,aynıdır îtimâd et.Zîrâ hep helâl lokma,kazanıp onu yedim,O helâl lokmalardan,hâsıl oldu kuvvetim.Yüz kırk üç yaşındayım,hem dahi şu anda ben,Hiçbir gün ayrılmadım,helâl lokma yemekten.Lâkin bu gün mâlesef,kötü olmuş insanlar,Helâl haram demeden,yiyorlar ne bulsalar.İnsanlar arasından,kalkmış sevgi muhabbet,
Çirkin olan haramlar,olmuş moda ve âdet.

Belâlar karşısında,yok tevekkül ve sabır,Dîne karşı insanlar,olmuşlar kör ve sağır.Allah'ın takdirine,yok tevekkül ve rızâ,Dünyâlık sebeplerle,ederler kavga ve nizâ.Ey oğlum,kötülerin,hâli böyle velhâsıl,Şimdi iyi insanı,anlatayım ben asıl.O,okuyup öğrenir,önce ilmihâlini,Sonra da buna göre,düzeltir her hâlini.Eğer günah işlerse,üzülür, kalbi yanar,O çıkmaz hâtırından,tâ ölünceye kadar.İyi iş yapsa dahi,kusurlu,noksan bulur,Hattâ onu unutup,hiç hatırlamaz olur.Gece gün kendisini,hep çeker ki hesâba,Düşmesin âhirette,Cehennem'e,azâba.Dünyâ düşüncesini,söküp atar içinden,
Kurtulmaya çalışır,Cehennem ateşinden.

Gönlünden tam olarak,atar uzun emeli,Zîrâ iyi bilir ki,çok yakındır eceli.Hâlis mümin odur ki,ödü kopar günahtan,Ufak bir günah için,hayâ eder Allah'tan.Kötü bilmez kimseyi,aslâ yapmaz sû-i zan,Bunun çirkinliğini,bilmiyor çoğu insan.Halbuki bir müslüman,çok nâfile ibâdet,Yaparak, ömür boyu,eylese buna gayret,Bunlardan kazandığı,o sevapları yine,Meselâ terâzinin,koysalar bir gözüne,Öbürüne de bir tek,sû-i zan seyyiesi,Konulsa,ağır gelir,bu günahın kefesi.Çünkü kul hakkı olup,vebâli çok büyüktür,Âhirete kalırsa,tahammülü zor yüktür.

Evliyalar Ansiklopedisi

Selam Sevgi ve Dua ile

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><i><b><u><font><img><b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • You can use BBCode tags in the text.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket

Fitresi verilen herkesin KURBAN da kesmesi gerektiğini biliyor muydun?:

Yemek Tarifleri
Lezzet Vadisi sitemizi favorilerine ekle

Son yorumlar