Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


TAHÂRET

Bevilden sakınınız. Çünkü kabir azabının çoğu ondandır. (hadis-i şerif)


İstinca,ön veya arkadan çıkan necaseti temizlemektir.

İstibra,erkeklerin,idrarlarını akıttıktan sonraki yaptıkları temizliktir.

İstinka,ön ve arka temizliğinde mubalağa yapmaktır.

...............Taharet,necasetten veya abdestsizlikten temizlenmektir.........................

Önce çoraplar çıkarılır.

Pantolonun paçaları yukarı sıvanır.

Tuvalete sol ayakla girilir.Girerken şu dua okunur:

"Euzu Billahi mine'l-hubsi ve'l-habais"

Manası:"Maddi manevi pisliklerden Allah'a sığınırım"

Kapı içeriden kilitlenir.

Büyük hacet,mümkünse sola meyili oturularak giderilir.Necasetin gelmesi kesildikten sonra taharete (istincaya)başlanır.

İstincanın en güzel şekli üç kademeli yapılanıdır:

Önce kuru olarak silmek,

Sonra su ile yıkamak,

Sonra da kurulamak.

Sonra bir parça tuvalet kağıdı koparılır.Sol elle necasetin çıktığı yer kuru olarak silinir.(Evla olan elin arkadan dolaştırılmasıdır.Önden uzatmakta ise beis yoktur)

Sağ elle musluk açılarak tasa veya ibriğe su alınır.

Sol ele su dökülür.Necasetin çıktığı mahal sol elle,(bilhassa orta parmak kullanılarak) iyice yıkanır.Parmak uçları necasetin çıktığı mahale değdirilmez.

Sonra idrar temizliğine başlanır:

Önce (Erkeklere mahsus olarak) İdrar'ın çıktığı yer öne doğru bir kaç defa sıvazlanır. Böylece kalan idrar tamamen boşaltılır.Sonra su ile yıkanır.Ön tarafın yıkanma işi bittikten sonra yeniden kağıt koparılır.Ön ve arka kurulanır.

Sonra iç çamaşıra değdirmeden idrar yolunda kalan son damlanın da temizlenmesi yapılır.Buna istinka denir.

Fıkıh kitaplarında istinkanın çeşitli şekilleri vardır: Kırk adım yürümek,öksürmek,yan yatmak ve kişi kaç yaşında ise yaşı adedince adım atmak gibi...

Asrımızda pratik olarak şöyle bir istinka yolu tatbik edilebilir:

Tuvalet kağıdından küçük bir parça koparılır.Kibrit başı büyüklüğünde top yapılır ve idrarın çıktığı kanalın ucuna tampon olarak konur.(Bu korunma işini kağıt sarma suretiyle yapanlar da vardır. Tıbbi Nebevi kitabının Mezi ve fitil maddelerinde Ata b. Ebi Rebah,Hz.Ali Efendimiz(A.S)mezi akıntıları için pamuk fitil yaparak kamışın deliğine tıkardı,demiş ,İmam Evzai de mezi akıntısı gelen birine "pamuk parçası ile kamışın deliğini tıkasın "diye fetva vermiştir.)

Sonra ayağa kalkarak üst toplanır.Bol su ve süpürge ile tuvalet taşı temizlenir.

Taşın bitiminden sonra gelen boru kısmı da su ve fırça ile temizlenmelidir.

Dipte kalan necasetlerin akması için ya sifon çekilmeli veya bol su dökerek onlar da giderilmelidir.

Sonra tuvaletten sağ ayakla çıkılır.Çıkarken şu dua okunur:

"Elhamdü-lillahi-lezi ezhebe anne'l-eza ve afani min zalik"


Manası:"Bana ezadan afiyet veren (kurtaran) ve bizden ezayı gideren Allah'a hamd olsun."

Lavaboda eller(bilhassa sol elin orta parmağı iyice ovalanarak)sabunla güzelce yıkanır.

Üç beş dakika gezip dolaştıktan sonra yeniden tuvalete gidilerek konan kağıt atılır.

Taharet ve istibra bu şekilde yapıldıktan sonra abdest almaya başlanır.

DİKKAT!

Küçük su döktükten sonra son damlayı almak ve idrarın çıktığı kanalı iyice kurutmak çok mühimdir.Bu temizliği yapmadan abdeste başlanırsa,yolda kalmış son damla abdestten sonra çıkarsa abdest bozulur ve iç çamaşır necasetlenir.

Necasetin bulaştığı yer üç defa,su dökülüp ovalanır,sıkılır.

Hacet giderirken ön veya arkanın kıbleye doğru gelmesi ve özürsüz ayakta su dökmek mekruhtur. Erkeklerin idrarının tam kesildiğine kalbi mutmain olmadıkça abdeste başlaması caiz değildir.

Yazıya elverişli olmayan kağıtları taharette kullanmak mekruh değildir.

Yellenmekle taharet gerekmez(Ancak yellenme esnasında necaset çıktı ise taharet o zaman gerekir.) Kadınlara istibra yoktur.Kadınlar sadece avret mahalinin dışını yıkarlar.

Helada konuşulmaz,selam alınmaz.Mazeretsiz avret mahalline ve necasete bakılmaz.

Helaya tükürülmez,sümkürülmez.Helada vücut ile oynanılmaz.İhtiyaç giderilir giderilmez heladan derhal çıkılır.Tuvalete,başın örtülü olarak girilmesi müstehaptır.

Hasta erkek ve kadına ancak nikahlısı taharet yaptırabilir.Nikahlısı bulunmayan hastalardan taharet sakıt olur(düşer).Böyle bir kimse abdest veya teyemmüm aldıktan sonra taharetsiz olarak namazını kılabilir.


ADIGÜZEL

ben mızraklıda okumuştum anlattıklarını.mesciddende o duaları almıştım.sağolasın böyle konulara değindiğin için.Allaha emanet ol

Çok güzel açıklamışsın adıgüzel kardeşim...

güzel bir konuya değinmişsin adıgüzel kardeşim çok da güzel bir şekilde yazmışsın allah razı olsun bir defa daha gözden geçirdik çokda faydalı olduğuna inanıyorum.

Namazın Şartları: 1) Hadesten Taharet
2) Necasetten Taharet
3) Setr-i Avret
4) İstikbal-i Kıble
5) Vakit
6) Niyet

Necasetten Taharet; Namazın şartlarından ikincisidir. Yani namaz kılacağı yerde, bedeninde veya elbisesinde namazın kılınmasına mâni olacak pislik varsa temizlemektir.

Necaset iki kısımdır.

1) Ağır necaset: İnsanın ön ve arkadan çıkan pisliği, eti yenmeyen hayvanların dışkısı ve salyası, tavuk, kaz ve ördeğin dışkısı, kan, irin, meni, mezi, vedi, ağız dolusu gelen kusuntu, şarap ve diğer haram içkiler. Bu necasetlerden katı olanların 3,2 gramdan fazlası, sıvı olanlarınsa el ayası kadar veya falası namaza manidir.

2) Hafif necaset: Atın sidiği, eti yenen ehil ve yabani hayvanların pisliği, eti yenmeyen kuşların dışkısıdır. Bu necasetler, isabet ettiği uzvun veya elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza manidir.
..............................................................................................................................

Adıguzel kardeşimin yazısına küçük bir katkıydı. Hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun:

ibadetlerimizin sıhhati için ilk önce dikkat edilmesi gereken taharet..malesef günümüzde pekde ehemmiyet verilmiyor dolayısıyla ibadetlerin sıhhati tehlikeye giriyor.. bu kadar önemli bi konuya değindiği için ADIGÜZEL kardeşimize teşekkür ediyorum..

Peygamberimize bir kabile muallimleriyle birlikte ziyarete gelir.

Efendimiz, muallim sahabiye sorar:

"Bu kavim ne gibi güzel bir amel işliyor ki yüzleri çok güzel." Muallim Sahabi; "Ya Rasulallah! Bu kavim tahârete çok riayet ediyor." diye cevap verir.

Peygamberimizin bu hadisinden, görülmeyen yerlerini temiz tutanların yüzlerinin güzel olacağı anlaşılıyor.

İmam-ı Rabbani hazretleri;

"Biz bu dereceye Rasulullah Efendimizin sünnetine tam riayetle elde etttik. Bir gün tuvalete sağ ayağımızla girdik de o gün çok büyük kayıplara uğradık." buyuruyor.

Yine İslam büyüklerinin beyanlarına göre; "İnsanlara süfli cinlerin musallat olması, gusül abdesti ve namaz abdestindeki noksanlıklardan, üzerlerine necâset bulaşmalarından, abdestsiz gezmelerinden, 4 metrekareden daha geniş mekanlarda çıplak bulunmalarındandır."

ADIGÜZEL

kardeşim tüm kardeşlerimizin müstefid olacağı dinizmizde önemli olan bilgileri sunmuşsunuz Allah razı olsun

Çok mühim bir konu kardeşim; bende acizane hocalarımızdan duyduğum bir şeyi sizlere hatırlatayım, büyük abdest bozmazdan evvel necasetin çıkacağı mahal (temiz iken) su ile yıkanırsa temizlik daha iyi olur, ve en önemlisi erkeklerin yukarıda bahsedilen istibra konusunda fazlaca titiz olmaları gereklidir.Maalesef namaz kıldıran imamlar dahi(dikkat edenleri tenzih ederim) buna dikkat etmiyorlar


Kültür ve Toplum

MollaCami.Com