Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


=.= İtaat - Hizmet - Nasihat =.=

İtaat - Hizmet - Nasihat

Dâvud-i Tâî'nin sohbetine devam eden sâlih bir zât Maruf-i Kerhî'ye:
"- Sakın amel işlemeyi terk etme! Zîrâ amel, seni Cenâb-ı Hakk'ın rızâsına yaklaştırır." dedi.
Maruf sordu:
"-Amel ile neyi kastediyorsun?"
O zât buyurdu ki:
"- Her halükârda Rabbine itaat hâlinde olmayı; müslümanlara hizmet ve nasihatte bulunmayı..."

El Hasıl:

İtaat ve teslîmiyet ile yapılan az bir ibâdet, itaatsiz ve teslîmiyetsiz yapılan dağlar kadar ibâdetten Hak katında daha hayırlıdır. Zîrâ kulluk, itaat ve teslimiyetle başlar. Nitekim şeytan yüce dergâhtan ibâdet eksikliği dolayısıyla değil, itaat ve teslîmiyet noksanlığından ötürü kovulmadı mı?
Hizmet ise, bütün peygamberlerin ve evliyâullâhın sarıldıkları öyle bir fazîlettir ki, o büyük şahsiyetler, hastalık hâllerinde, hattâ ölüm döşeklerinde dahî hizmeti elden bırakmamışlardır. Bu durum, hizmete nasıl sarılmak gerektiğini ifâde hususunda ehl-i irfan için kâfî bir misâldir. Kısaca hizmet, merhametli ve cömert gönüllerin şiarıdır.
Olgun mümin, hizmet ehlidir ve fânî varlığından sıyrılmış bir hâlde kendisini hizmet kervanının en gerisinde kabul eden bir gönül neferidir. O, dertlilerin ve hastaların yanında, matemlilerin civarında, ümitsizlerin baş ucunda, muzdarip ve yalnız kalmışların dostluğundadır.
Nasîhatte bulunmaya gelince, bu ancak ehline ait bir keyfiyettir. Zîrâ yapılan tavsiye, yaşandığı nisbette tesîr eder. Bu sebepten herkesin nasîhatte bulunması doğru değildir. Buna liyakatli olanların, yâni bu hususta nebevî üslûp ve ahlâka bürünmüş kimselerin nasîhat etmeye salâhiyetleri vardır. Bununla birlikte bu salâhiyete nail olduğu hâlde bundan kaçınmanın mes'ûliyet ve hesabı büyük olur. Çünkü hadîs-i şerîfte:
"Dîn nasîhattir."(Buhârî, İmân, 42) buyurulmuştur.
Bunun içindir ki, nasîhati terk etmek, Asr Sûresi'nde bir hüsran sebebi olarak beyân edilmektedir. Tabî ki, nasîhat dinlememek de bu mânânın içerisindedir. Yâni bir hüsran sebebidir.
Hâsılı Hak yolunun sâlikleri itaat, hizmet ve nasîhati kendilerine vazgeçilmez bir düstûr edinmeli ve bu ebedî saadet vasıtalarıyla Hakk'ın rızâsını tahsîle gayret göstermelidir.

Emeğine sağlık şahzadem harika bir paylaşım olmuş....aro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime;
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime."

emeğine sağlık göksu,çok güzeldi gerçekten....İnşallah,bizlerde itaatkar olanlardan oluruz--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşkta tıpkı ELİF gibidir, isminde gizlidir. Ama okunmaz, o olmadan da besmele sese gelmez, o herşeyin içindedir; hiç birşeyde görülme

Allah Razı Olsun kardeşim...

Allah razi olsun kardeşim illa itaat şart emre itaati mevla nasip etsin inş

şehzade :)) görmeden sevmek goksultan sizin şehzadeniz hee

Allah razi olsun kardeşim ellerinize sağlık

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Yarap ashab-ı kehf'in kıtmiri onları terk etmedi cennetlik oldu.Bizde senin ashabının kelbiyiz ne olur yarap bizide onlarla haşr eyle...

Şehzadeler . Paşalar , Sultanlar , öz gardaşlarım : )) Ve inşaallah cennet komşularım Hepinizden Allah razı olsun..

------------------------------------------------------------
" Ruhunu Kaybeden Cihanı Kazansa Ne Çıkar!!! "

o benim gardaşım, kıskandınmı ecyad kardeş sen de benim bir gardaşımsın paşam....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ne kadar âlim olsan, herkes gibi beşersin,

Örnek insana uy ki, gönül bahçen yeşersin."

Allah razı olsun kardeşlerim paylaşımlarınız için... Bu arada 58'li gardaşlarımıza da teşekkürler,güzel latifelerle yorumları süsledikleri için...

EĞER BİLSEYDİK GÜNAH HEDEFLERİNİ ONİKİDEN VURAN İSTİĞFAR SİLAHININ MERMİLERİ GÖZYZŞIDIR, GÖNLÜMÜZE GÖZÜMÜZDEN BİR IRMAK BAĞLAYACAKTIK.

:)) :)) Sagol Faruk gardaş..:)

------------------------------------------------------------
" Ruhunu Kaybeden Cihanı Kazansa Ne Çıkar!!! "

İtaat, hizmet ve nasihati vazgeçilmez bir düstur edinip Rab'bimin rızasına kavuşuruz inşaAllah.

Paylaşımın için teşekkür ediyorum kardeşim, yorumlardaki samimiyet ise gülümsetiyor bizleri herkesin gönlüne sağlık.

Selam ve dua ile...

------------------------------------------------------------------------------
"Yağmurlardan sonra büyürmüş başak; meyvalar sabırla olgunlaşırmış..."

çok faydalı oldu ihtiyacımızın çok çok olduğu bir zaman ihlas samimiyet ve itaata.

bu yolda yükselenler adab ile yükseldi alçalanlar ise adabsızlıkdan alçaldı hz..üstazımız


Tasavvuf

MollaCami.Com