Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


TEVBE iLE TÜM DERTLERDEN KURTULMAK

[B][H2]TEVBE iLE TÜM DERTLERDEN KURTULMAK [/H2]

Tevbe; dönmek, pisman olmak demektir.
Yani, islam dininin emir ve hükümleri dahilinde, haram ve yasak olan seyleri terkedip, hel

Eline ve yüregine saglik karde$ Mevlam razi olsun..

TEVBE-iSTiGFAR DUASi
$azeli Hazretleri buyuruyor ki:
"Bir gece yaptiklarim bütün günahlar bana göründü. Bunlarin affedilmesi için istigfara ba$ladim. Fakat hiçbir tesir göremedim. Birisi bana " $u istigfar duasini oku, fayda bulursun" dedi:

Allahümmestürni li magfiratike verhamni bi rahmetik. Allahümme inni es'elükes salabete fid dini vel ameli bil yekiyni ve euzü bike min likai zenbi.

Ey ALLAHiM ! Beni magfiretinle ört ve rahmetinle yarliga .ALLAHiM ! Dinde güç ve amelde yakiyn vermeni isterim. günahlarimla sana kavu$maktan sana siginirim.

bu duayi yazip ezberlemeklazim çok saGol ALLAH razi olsun....

MEVLAM cümlemizden razi olsun...


Hayatin Icinden Islam

MollaCami.Com