Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


Bal Tefsiri!!!!

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM...

Bir gün Hz.Ali geldiler. Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman Efendilerimiz, imam Ali efendilerimizin hanesine gelip,gazan mübarek olsun "Ey Allah'ın Aslanı" dediler.Hz Ali bir kalaylı tas ile bal getirdi ve önlerine koydu.buyurun ettiler.Hz Ebubekir mübarek elini uzattı gördü ki tasın içinde bir kara kıl var,elini uzattı kılı almak istedi,Hz Ömer kılı aldırmadı ve dediki "bizler Resulu Ekrem'in vezirleriyiz,Fatıma tüzzehra belki bizlere tecrübe için kılı koymuştur.dördümüz üçer tevil edelim,münasip olmazmı" dedi. O anda Hz Ebubekir efendimiz buyurdu:

1-Namaz kılanların kalbi nurludur bu tasdan,dünya endişesini kalbine gönlüne namaz kılmak tatlıdır bu baladan,ikiyüz türlü mahrubattan pak olup Hak tealaya teveccüh incedir bu kıldan.

Hz.Ömer:
2-Misafir seven hane sahiplerinin kalbi nurludur bu tasdan,misafir ile sohbet etmek talıdır bu baldan,misafirlerin kalbi incedir bu kıldan.

Hz Osman:
3-Alimlerin kalbi nurludur bu tasdan,alimler ile sohbet etmek tatlıdır bu baldan,kuranın manassını vermek incedir bu kıldan.

Hz Ali:
4-Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tasdan,alkanlar ile boyanıp kafir ile cenk etmek tatlıdır bu baldan,kul hakkı üzerine geçirmeden hanesine dönmek incedir bu kıldan...

Ondan sonra Hz Fatıma bi tevil de ben yapayım dedi ve buyurdu;

5-Erkeğini hoşnut eden hanımların kalbi nurludur bu tasdan,erine cefa etmeden güzelce geçinmek tatlıdır bu baldan,kocasını hakkını yerine getirmesi ve kendinden razı etmesk incedir bu kıldan.
Sonra Resulu Ekrem efendimize haber saldılar veteşrif etti ve bende bir tevil edeyim dedi ve buyurdu;

6-ümmetimin kalbi nurludur bu tasdan,kevser şarabı tatlıdır bu baldan,şeriatımın yolu incedir bu kıldan.
ondan sonrada Cenabı Hak Cebraili gönderdi,Allahu Teala şöyle buyurdu:

7-dostum ya Muhammed senin mübüvvet mühürün nurludur bu tasdan,yarın kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek tatlıdır bu baldan,sıraat köprüsü incedir bu kıldan.diye buyurdu.

Ondan sonra Resulu Ekrem el kaldırıp huzurunda dua ettiler,Yarabbi bu bal tasvirini okuyana,dinleyene,ikiyüz peygamber sevabı isterim senden dediler.hepsi amin dediAllah tan hitap geldi; "Ya muhammed her kim bu bal tasvirini okusa,okutsa,yahut yazdırıp yanında taşır ve yazdırıp ümmetine hediye ederse, İzzet ve Celalım hakkı için ben o kimselere ikiyüz peygamber sevabı veririm" diye buyurdu...

Bir kimse kendine adet edinip hergün okusa ve okumaya devam etse katiyyen dünya darlığı görmez. Fakruzarurete düşmez.ölürken hüsnühatime nasip olur.ahirette iman ile gider,gelecek kaza ve belalardan kendini Cenabı Hak muhafaza eder.

Allah (cc) razı olsun...

(Bu bal tefsirini her kim her gün okursa veya okutursa katiyen dünya darlığı görmez, fakirliğe ve zaruriyete düşmez, ölürse hüsnü hatiriye nasip olur. Ahirete iman ile gider, gelecek kaza ve belalardan Cenabı Hak kendisini korur ve muhafaza eder.)

Rabbim okuyupta bu güzelliklere kavuşanlardan eylesin ...amin

Amin kardeşim.. Teşekkürler


Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır.Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir...

Allah razı olsun, teşekkür ederiz paylaşımınız için...

bunun bi düzmece oldugunu biliyoruz, güzel dizayin edilmis...bir daha hocalarimizin bu konuyla ilgili yorumlarini merakla bekliyorum...


Allah(c.c)selami üzerimize olsun.

Bu dünyanin cefasindan sefasina sira gelmez,
gafil olma ilme calis gecen günler geri gelmez.
S.H.T. k.s.

aladin kardeşime uyarısından dolayı teşekkür ediyorum. "Bal tefsiri"ne bir tek kaynakta rastlıyoruz Menakıb-ı Cihar-ı Yar-i Güzin, 40. menakıb. Ancak burdaki biraz değiştirilmiş, eklemeler yapılmış... Bunun aslının olmadığını söyleyenler de vardır. O kaynaktan aldığım:

Kırkbirinci Menâkıb: Hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” bir gün hastalandı. Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “radıyallahü teâlâ anhüm” hazretleri iyâdetine [hasta ziyâretine] vardılar. Hazret-i Alînin yanında bir tas bal var idi. Bu tas ile balı bunların önüne götürdü. Tas ak, içindeki bal kızıl idi. O tasın içinde kara bir kıl vardı. Hazret-i Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki, biz baldan, her birimiz bu üçü için bir misâl getirmeyince yimeyiz. Kendisi buyurdu ki, (Dîn-i islâm tasdan münevverdir [nûrludur]. Îmân baldan tatlıdır. Dînin hükmü kıldan incedir.) Hazret-i Ömer “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Cennet tasdan münevverdir. Cennetin ni’metleri baldan tatlıdır. Sırat köprüsü kıldan incedir.) Osmân “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Kur’ân-ı azîm-üş-şân tasdan münevverdir. Kur’ân-ı kerîm okumak baldan tatlıdır. Kur’ân-ı kerîmin tefsîri kıldan incedir.) Hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (Müsâfirin nûru tasdan münevverdir [nûrludur]. Müsâfirin sözü baldan tatlıdır. Müsâfirin gönlüne ri’âyet etmek kıldan incedir.) Her biri kendi hâllerine münâsib kelâm buyurdular.

***hurafedir aldanmayın


http://www.youtube.com/watch?v=VrhV4iCDR3g

Bu konunun çeşitli versiyonları var. Hepside o mübarek büyüklerin sözlerine ve davranışlarına uygunlar. Sahihlik konusuna girmeyeceğim çünkü dini bir bağlayıcılığı söz konusu değil. (Sahih olmasa dahi çok güzel bir hikaye bir menkibe edası ile okunabilir) Son kısımları nı dikkate almamak belki gerekebilir zira Efendiler Efendisine (S.A.V.) isnat ediliyor. O' ALLAH (C.C.)Hazretlerinin biricik sevgilisinin tek bir sözünün tek bir harfinin dahi değiştirilmesinden yine o alemlerin rabbi olan hz.Allaha sığınırız.


Sahabe-i Kiram

MollaCami.Com