Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


HULEFA VE SAHABE

Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatinda, müslüman olarak görüp ve
müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir?
Cevap : Sahabe.

Soru 2 : Tabiin kime denir?
Cevap : Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.

Soru 3 : Tebeut Tabiin kimlere denir?
Cevap : Tabiini gören kimselerdir.

Soru 4 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamaninda yasadiGi halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme
serefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habes krali Necasi gibi)
Cevap : Muhadram.

Soru 5 : Hulefai Rasidin kime denir sirasiyla sayiniz?
Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali (r.a.)

Soru 6 : Aserei mübessire ne demektir ve kimlerdir.
Cevap : Yasarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali
e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas f- Hz. Zeyd Bin Sabit
g- Hz. Talha Bin Ubeydullah h-Hz. Zübeyr Bin Avvam
i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah j- Hz. Abdurrahman B. Avf

Soru 7 : islam devletini kurmak için Mekke’nin sirk ortamindan Medine’ye göç eden
Mekkeli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Muhacir.

Soru 8 : Mekke’den göç eden müslümanlara yardim eden, ellerindeki mallarinin yarisini veren,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabini baGrina basan Medineli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Ensar.

Soru 9 : Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Seleme (Abdullah)

Soru 10: islamin ilk sehidi ve sehidesi bir kari-kocadir.Kimdir bu islamin ilk kadin ve erkek sehitleri?
Cevap : Yasir ve esi Sümeyye hatun.

Soru 11: Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatima (r.anha)’nin küçük oGlu, islam tarihinin Kerbelasehidi diye andiGi,
kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu kimdir?
Cevap : Hz. Hüseyin (r.a.)

Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok
sevdiGi için kedilerin babasi ismini verdiGi 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Hureyre (r.a.).


Soru 13: Kur’an’i Kerim açiktan Mekkelilere hiç okunmamisti. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini
kabul eden sahabe olup hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanina vararak Kur’an’i
Azimüssan’in Rahman suresini slogan atarcasina Mekkeli müsriklere okuyan ve Bedir
savasinda islam düsmani Ebu Cehli öldüren sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Abdullah Bin Mesut (r.a.)

Soru 14: islam’i ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayinda Rasulüllah (s.a.v.)’in
“Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiGini söylüyor sen bu ise ne dersin”
denildiGinde cevaben: “O söylüyorsa doGrudur” diyerek imanini ortaya koyduGunda kendisine
“Siddik” lakabi verilen ve islam’in ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadik dostu ve
“Kabre hazirliksiz giden, denize kayiksiz açilmis gibidir” diyen sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 15: Uhut savasinda diGer sehitlerden ayri bir özelliGe sahip olan, evlendiGi gece cihada katilip
cünüp olarak sehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
meleklerin yikadiGi sehit diye adlandirilan, sehitlerin omuzlarinda olduGu anlatilan bu sehit kimdir?
Cevap : Hz. Hanzala (r.a.)

Soru 16: Medineli ensarlarin en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devesi hicrette
onun evinin önüne çökerek onun misafiri olmustu. YasadiGi dönemde islam’in tüm
savaslarina katilmis, Hz. Muaviye’nin emri ile Bizans üzerine giden orduda yerini almis
93 yasinda istanbul (Bizans) seferinde sehit olmus, seneler sonra mezari Aksemseddin
tarafindan bulunmus adina türbe ve cami insaat edilmis ve hala istanbul’un bir semti ismi
ile anilan bu büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)

Soru 17: Müsrikken Uhut savasinda islam ordusunun okçular kismindaki bosluGundan faydalanip
islam ordusunu zor durumda birakan, müslüman olduktan sonra Mute savasinda kazandiGi
basari ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine : “O Allah (c.c.)’in kiliçlarindan bir kiliçtir”
dediGi ömrünü harp meydanlarinda geçiren Allah’in kilici (seyfullah) lakabini tasiyan bir
sahabedir. Vücudunda kiliç deGmedik yer kalmayan, fakat sehitlik nasip olmayan bu
komutan sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Halit Bin Velit (r.a.)

Soru 18: islam tarihinin kendisine sehitlerin efendisi dediGi, Esedullah (Allah’in Aslani) lakapli,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasi olan, uhut savasinda Hindin emri ile Vahsi isimli
bir kölenin attiGi mizrakla sehit olan karni yarilip kalbi çikarilan büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Hamza (r.a.)

Soru 19: Annesi Hz. Fatima (r.anha), babasi Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylik halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu
zamandan sonra halifelik adina saltanat baslamistir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu
sevgili torununun ismini söyleyiniz?
Cevap : Hz. Hasan (r.a.)

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk esi ve onun 7 çocuGu olan (Kasim, Tahir, Tayyip,
Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatima) isimlerindeki evlatlarinin annesidir.
islam ümmetinin kadinlarin hayirlisi olarak bildirdiGi ilk zevcesinin ismi nedir?
Cevap : Hz. Haticetül Kübra (r.anha)

Soru 21: Müslümanlarin gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaslari ile birlikte Mekke disina
ibadet etmek için giden, ibadet etmeleri müsrikler tarafindan rahatsiz edilince bir deve
kemiGini alarak müsriklerin birinin kafasina vurarak islam’da ilk kan döken sahabe
olmustur. Ayni zamanda düsmana savasta ilk oku atan sahabe ünvanini tasiyan ve
cennetle müjdelenen kimdir?
Cevap : Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).

Soru 22: Kureys’in en asil ailesine mensup, haya örneGi bir insandir. ilk müslümanlardan olduGu
gibi yasarken cennetle müjdelenmistir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayri ayri
zamanlarda iki kizi ile evlenmis olduGu için kendisine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabi
verilmis, Habesistan’a yapilan ilk hicrete istirak etmis, islam’in üçüncü halifesi olmus,
vahiy katipliGi yaptiGi gibi 146 hadiste rivayet etmis olan ve Kur’an okurken sehit edilen
kendisinden meleklerin dahi haya ettiGi bu büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Osman Bin Avf (r.a.)

Soru 23: islam tarihinde Hattabin oGlu olarak bilinen, cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduGu
gibi islam’inda ikinci halifesidir. 40.ci müslüman olarak islam’i kabul etmis, cahiliyye
döneminde kizini diri olarak topraGa gömmüs ama islam’i kabulünden sonra ise ruhu
karincayi dahi incitmeyecek kadar incelmis, halifelik döneminde dünyada bir daha
benzeri çok zor yasanacak adaleti gerçeklestirmis ve sonunda 63 yasinda iken mecusi
bir köle tarafindan hançerlenerek sehit edildi. YüzüGünde “Nasihat isteyene ölüm yeter”
yazili olan adaletin sahibi islam’in ikinci halifesi bu sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ömer-ül Faruk (Ömer Bin Hattab) (r.a.)

Soru 24: islamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratirken babam Ebu Talib’e mi
sordu ki, ben iman edeceGim zaman ona sorayim” diyen ve kabul eden,
Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasinin oGlu, islam’a ilk giren çocuk, cennetle
müjdelenenlerden, dört halifenin dördüncüsü, Hz. Fatima (r.anha) validemizin kocasi,
Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babasi, Allah (c.c.) aslani lakapli bu yiGit sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ali (r.a.)

Soru 25: Mekke’de ilk kez halkin içersinde “La ilahe illallah” diyen sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Zer Gifari (r.a.)

Soru 26: Dünyanin hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamis olan müesseseyi
Hz. Ömer (r.a.) kurmustu. Halk tarafindan sorulan meselelerin cevabini ücretsiz
olarak veren bir devlet kurulusu idi. Bir nevi avukatlik olan bu müessesenin konusu
halka hizmet, fetvalarin sihhatli olarak insana devlet eli ile (islam hukukunu) insanin
tabi hakki olani bildirmekti. Bu müesseselere ne ad verilir?
Cevap : ifta Mahkemeleri.

Soru 27: CömertliGi ile taninan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
girmeyen hatta hanimini dahi bahçe kapisinin disindan çaGiran, Uhut savasinda iken
Efendimiz (s.a.v.)’e firlatilan oka kolunu siper yaparak çolak kalip vücudunun bir
parçasini da vererek cömertliGini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
Cevap : Talha Bin Ubeydullah (r.a.)

Soru 28: Erkam (r.a.)’in evinde müslüman oldu. Medinelileri eGitmesi için Rasulüllah (s.a.v.)
tarafindan Medine’ye yollandi. Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazi
o kildirdi. Uhut’ta müslümanlarin sancaGini tasirken sehit oldu. Önceden zengin bir
ailenin çocuGu iken, müslüman olup sehit edildiGinde vücudunu tam olarak örtecek
kadar bir örtüsü dahi olmayan bu sahabe kimdir?
Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.)

Soru 29: islam’in ilk müslümanlari hep onun evinde dinle tanistilar. Daha müslümanlar 40 olmadan
gizli toplanti ve ibadetlerini onun evinde yaptilar. islam onun evinde anlatilmaya, tebliG
edilmeye baslandi. Müslümanlar ve islam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle
anilan bu misafirperver sahabe kimdir?
Cevap : Erkam Bin Erkam (r.a.)

Soru 30: islam’a ilk giren sekiz kisiden biri, cennetle müjdelenen on kisiden biri,
Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife seçimindeki sura heyetindeki alti kisiden biri,
cennetle müjdelendiGini duyduGu zaman buGday, un ve yiyecek yüklü 700 deveden
olusan kervanini Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe kimdir?
Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.)

Soru 31: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr maGarasinda
gizlendiklerinde üç gün müddetince onlara yemek tasiyan insan o civarda koyun otlatan
bir insandi. Allah (c.c.) habibine onun eliyle yardim ediyordu. Bu sahabe kimdi?
Cevap : Amir Bin Füheyre (r.a.)

Soru 32: Aslen iranli olan ve çileyi tatmis olan sahabedir. Mecusi (atese tapan) bir ailenin çocuGu
olup ailesinin inanci kendisini tatmin etmedi ve HiristiyanliGi duyunca Hiristiyan olup
yillarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu.
islam’i kabul etmek için Mekke’ye doGru gelirken onu yol arkadaslari köle diye bir
Medineli yahudiye sattilar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Medine’ye geldiGini
hurma dalinda iken duyunca heyecandan düstü. iyilesince gidip müslüman oldu ve onu
müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarinda 300 hurma aGaci yetistirip yahudiye
vermek için anlastilar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve müslüman oldu. Böylece o
kölelikten, yahudi dininden, hurmalikta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savasi
öncesinde istisare yapilirken Hendek kazilmasi fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmis olan
büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Selman-i Farisi (r.a.)

Soru 33: Ensardan olup küçük yasta Kur’an’i Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy
katipliGini yapti. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve ibrani dillerini öGrendi.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarini yazdi ve tercümanliGini yapti. Hz. Ebu Bekir
döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanisinda çalisan heyetin basi da olan
bu sahabe kimdir?
Cevap : Zeyd Bin Sabit (r.a.)

Soru 34: islam tarihinde okçularin emiri (komutani) adiyla meshur olan sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)

Soru 35: Yasi yirmiyi geçmediGi halde, aralarinda büyük sahabelerinde bulunduGu,
Bizanslilara karsi savasacak islam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafindan
komutan atanan sahabe kimdir?
Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.)

Soru 36: Uhut savasinda vücudu kanlar içinde kaldiGi halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
korumak için çarpisip kahramanlik gösteren kadin sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Nesibe, lakabi; Ümmü Ümera (r.anha)

Soru 37: Hicretin 49. Senesinde , içlerinde ibni Abbas, ibni Ömer, ibni Zübeyr ve Ebu
Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduGu islam ordusu istanbul’u kusatmisti.
Bu güzide ordunun komutanliGini yapan sahabe kimdir?
Cevap : Süfyan ibni Avf (r.a.)

Soru 38: Savasa katilmadiklari için haklarinda ayet inen üç sahabe vardi ki bunlarla
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabi konusmamis, selamlarini almamis ve
selam vermemislerdi. Ne zaman ki pismanliklarini tövbe ile Allah (c.c.)’a kabul
ettirmisler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabi Allah (c.c.)’in izni ile konusmuslardi.
Haklarinda ayet inen bu üç sahabe hangileridir?
Cevap : Kab Bin Malik, Murare Bin Nebi, Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm)

Soru 39: Hz. Bilali Habesi’ye kizgin çöller üzerinde dininden döndürmek için taslarla iskence
yapan kafir kimdi ve bu kafirin akibeti ne oldu.
Cevap : Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savasinda sahabeler tarafindan öldürüldü.

Soru 40: Annesi, Rasulüllah (s.a.v.)’i korumak için silah kusanan ilk kadin, babasi akabede
biat eden yetmis kisiden biri, kardesi Uhut’ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda
edenlerden, Necid’te peygamberlik iddiasinda bulunan Müseyleme’ye Hz. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)mektubunu götürmüs orada vücudu parça parça doGranarak sehit
edilen sahabe kimdir?
Cevap : Habib ibni Zeyd (r.a.)

Soru 41: Baslangiçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdi. Fakat sonra pisman olup
Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanliGi kabul
etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meshur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
çok memnun kaldi ve sirtindan hirkasini çikarip ona giydirdi. sair olan bu sahabe kimdi?
Cevap : Kab Bin Züheyr (r.a.)

Soru 42: islam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Basir (r.a.)

Soru 43: Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sir olarak, münafiklarin kimliklerini bildirmisti
(listesini vermisti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmis “Acaba bende bu listede varmiyim”
diye sormustur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiGi sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.)

Soru 44: Medine’de münafiklarin basi olarak bildirilen sahis kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Ubey Bin Selul

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasinda namaz kilmistir.
Bu iki sahabe kimlerdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman ibni Avf (r.a.)

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halasidir. Kardesi Allah’in aslani lakabiyla anilan
Hz. Hamza, oGlu Peygamberimiz (s.a.v.)’in yardimcisi Zübeyr ibni Avvam’dir.
Uhut savasinda müslümanlara su tasiyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalniz kalmis görünce
su tulumunu firlatip savas alanina atilan, kahramanca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i
savunan, kardesi Hz. Hamza’nin parçalanmis vücudunun basinda “Vallahi sabredeceGim,
bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu” diyen sahabe hanim kimdir?
Cevap : Safiyye Binti Abdulmuttalip (r.anha)

Soru 47: Ashabin en güzel simalarindan biri idi. Bazi zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simali sahabe kimdir?
Cevap : Dihyetül Kelbi (r.a.) (Dihye ibni Halife)

Soru 48: Hz. Ömer (r.a.)’in Sad Bin Ebi Vakkas komutasinda 8000 müslümani 60000 kafire
karsi gönderdiGi ve iran ordusu komutani Calinus’la, Rüstem’i öldürerek kazanilan
savas hangisidir?
Cevap : Kadisiye savasi.

Soru 49: Bizans ordu komutani olarak, Halit Bin Velit komutasindaki islam ordusunun karsisina
gelip Hz. Halit’le görüstükten sonra müslüman olup ayni günkü komutani olduGu orduya
karsi savasip sadece bir saat müslümanliGi esnasinda gusül, sahadet, iki rekat namaz ve
cihadi yerine getirip adini dahi deGistirmeye vakit bulamadan sehit olan insan kimdir?
Cevap : Cerce (Corci)

Soru 50: Hz. Osman (r.a.)’in halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) isaretiyle olusan “sura Heyeti”
kimlerden ibaretti?
Cevap : a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
c- Hz. Ali (r.a.)
d- Hz. Osman (r.a.)
e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.)
g- ihtilaf olmasi halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.)

Soru 51: iki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarlari diGeri ise
Hz. Muaviye (r.a.) taraftarlari arasinda yapilan çarpismanin islam tarihindeki ismi nedir?
Cevap : Siffin olayi

Soru 52: Hz. Hatice (r.a.)’nin erkek kardesinin oGludur. Kabeyi Muazzama’nin içinde
doGmus olan tek kisidir. Ancak Mekke fethedildiGi gün müslüman olmustur.
Bu geç kalisindan dolayi büyük pismanlik duymus, uzun süre aGlamis, Darun Nedve adi
verilen tarihi evini satarak geçmisin aci izlerini silmek istemistir. Bütün varliGiyla islam’a
yönelmis, bütün malini Allah (c.c.) yolunda harcamis olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Hakim ibni Hazam (r.a.)

Soru 53: Hz. Ali (r.a.)’in oGlu Hz. Hasan’a iyi muhafaza etmesi gerektiGini söyleyerek
sekiz tane tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeler nelerdir.
Cevap : a- Zenginliklerin en büyüGü akildir
b- Fakirliklerin en büyüGü ahmakliktir
c- Vahsetin en büyüGü kibirdir
d- Meziyetlerin en büyüGü güzel ahlaktir
e- Ahmaklarla arkadas olma
f- Yalancilarla dost olma
g- Cimrilerle arkadaslik kurma
h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma.

Soru 54: Hz. Bilal’i özgürlüGüne kim kavusturdu?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 55: Gördükleri iskencelerden dolayi müslümanlar göç etmek zorunda
kalmislardir. Müslümanlarin göç ettiGi yerlerin ismini söyleyiniz?
Cevap : Habesistan ve Medine.

Soru 56: Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)

Soru 57: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatindan sonra hangi sahabe yikadi?
Cevap : Hz. Ali (r.a.)

Soru 58: Habesistan’a ilk hicret edenler kimdi ve baslarinda kim vardi?
Cevap : 16 kisi idiler ve baslarinda Hz. Osman (r.a.) vardi.

Soru 59: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayirinda
içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in de bulunduGu
bir topluluk içinde yakinda bir peygamber geleceGini bildiren sahis kimdir?
Cevap : Kus Bin Saide

Soru 60: Müslümanlarin islam’in besinci halifesi dedikleri Emevi halifesi kimdir?
Cevap : Ömer Bin Abdulaziz (r.a.)

Soru 61: Hz. Ebu Bekir kaç yil halifelik yapti?
Cevap : iki sene, üç ay, sekiz gün.

Soru 62: Mekke fethedildiGinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarini
kime vermisti?
Cevap : Osman Bin Talha (r.a.)

Soru 63: Bedir savasinda oGlu Abdurrahman’i müsrikler içinde görüp onunla dövüsmek
istediGinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin vermediGi sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 64: Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazi kim kildirdi?
Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.)

Soru 65: Kudüs hangi halife zamaninda fethedildi?
Cevap : Hz. Ömer (r.a.) zamaninda

Soru 66: Uhut savasinda Rasulüllah (s.a.v.)’in miGferinin demir halkalarinin mübarek yüzüne
batmasi üzerine, disleriyle halkalari çikartan, bunu yaparken iki disi kirilan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)

Soru 67: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasinin oGludur. Hicretten üç yil önce
müslümanlarin abluka altinda alindiklari sirada Mekke’de dünyaya geldi.
Rasulüllah (s.a.v.)’in terbiyesinde yetisti ve duasini aldi. Hicretin 27.ci yilinda
Afrika fütuhatina, 48.ci yilinda Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile istanbul seferine katildi.
Hz. Ali (r.a.) zamaninda Basra valiliGi yapan bu sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah ibni Abbas (r.a.)

Soru 68: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “GenisliGi, gökler ve yer kadar olan cennet”
sözünü duyunca bir anda ruhunda firtinalar koptu. “Gökler ve yer kadar”
diyerek hayal etmeye çalisti onu. Bedir, çölde bir kum tanesi kadar küçüktü simdi.
Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi, bir an önce oraya kavusmaliyim, dedi.
Eline bir kaç hurma aldi ve yemeye basladi. Fakat ne garip, yediGi her hurma, bir
öncekinden daha lezzetsizdi. Durdu. Yiyecek zamani varmiydi? Hayir, bu çok uzun bir
süre, dedi. Elindeki hurmalari firlatti. Atini savas alanina sürdü. Dövüsüyor ve su beyitleri
söylüyordu: “Cihatta sabirla, Allah’a takva ve salih amel aziGiyla kosmak. Her azik
tükenmeye mahkum. iyilik ve takvada yalniz hakikat.” Yolunuz Bedir’e düserse bir gün,
duvarlarla çevrili bir alan göreceksiniz. Girin kapidan, yürüyün ince beton yoldan.
iste küçük bos bir havuz, hayir havuz deGil, vardiniz onun yanina. Orada yatan 14 kisiden
biridir. Sorun nasil atti hurmalari elinden! Sorun! Kimdir bu sahabe?
Cevap : Umeyr Bin El Humam (r.a.)

Soru 69: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiGi Taif’den kederli bir halde
Mekke’ye döndüGünde onu kim himayesine almisti?
Cevap : Mutim Bin Adiyy

Soru 70: Henüz müslüman olmamis Ebu Talha’nin evlenme teklifini “EGer müslüman olursan,
iste o benim mehrim olsun, evlenelim, baska bir sey istemem” sözleriyle cevap veren
hanim sahabe kimdir?
Cevap : Rümeysa (r.anha)

Soru 71: Müsrikler her vücudunu parçalayista ona soruyorlardi: “Muhammed’in senin yerinde
olmasini istermisin?” oda her defasinda su cevabi veriyordu:
“Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batmasi karsiliGinda, ailem ve çocuGumla
birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe?
Cevap : Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)

Soru 72: Müslüman olanlarin 14.cüsüdür. Önce Habesistan’a sonra Medine’ye hicret etmistir.
Bedir savasinda yararliklar göstermistir. Hicretin 2.ci yilinda vefat ettiGinde,
Hz. Peygamber (s.a.v.) cenazesi üzerine kapanip onu öpmüs, aGlamis ve tabuta
konulduGu sirada: “Ey Osman ne mutlu sana! simdi devlet saadet senin içindir.
Ne dünya sana bir hülle (elbise) giydirdi, ne de sen dünyaya bir kiymet verdin.
” Buyurmustur. Eskimis ehramiyla kefenlenen bu sahabe kimdir?
Cevap : Osman ibni Mazun (r.a.)

Soru 73: Bir gün bir toplulukta Rasulüllah (s.a.v.) efendimiz sirayla: “Bugün sizden
kim oruçlu olarak sabahladi? Sizden kim bugün bir hastayi sordu?
Bugün sizden kim bir cenazede hazir bulundu? Bugün sizden kim bir yoksulu
doyurdu?” sorularini sordu. Sahabeden sadece bir kisi “Ben ya Rasulüllah”
diye cevap veriyordu. Bu sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 74: israil oGullarindan ve Yusuf (a.s.)’in soyundandir. Kur’an ile Tevrat arasindaki
benzeyisliGe dikkat çekerek kavmine: “Musa’ya nazil olan Tevrat’i Allah kelami
kabul edipte Muhammed (s.a.v.)’e nazil olan Kur’an’i inkar etmek zulümdür”
diyerek müslüman olmustur. Ahkaf suresinin 10 ayeti sonuna kadar kendisi için nazil
olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah ibni Selam (r.a.)

Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretini baslangiç
olarak alan hicri takvimi kim baslatmistir?
Cevap : Hz. Ömer (r.a.)

Soru 76: Mekke fethedildiGinde Kabe’nin anahtarini Rasulüllah (s.a.v.) kime vermistir?
Cevap : Osman Bin Talha (r.a.)’a

Soru 77: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadin kimdir?
Cevap : Hz. Abbas’in hanimi Ümmül Fadl (r.anha)

Soru 78: Tarik Bin Ziyad size neyi hatirlatiyor?
Cevap : Endülüs’ün fethini

Soru 79: Ölümünde Rahmani arsi titreyen sahabe kimdir?
Cevap : Saat Bin Muaz (r.a.)

Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediGi sahabe kimdir?
Cevap : Muaz Bin Cebel (r.a.)

Soru 81: islam aleyhine siirler yazarak fitne çikaran ve sahabe tarafindan öldürülen
sahis kimdir?
Cevap : Kab Bin Esref

Soru 82: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna
vadisinde konaklamis ve orada ilk Cuma namazi kilinmistir.
Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumustur. Cumayi kildiran sahabe kimdir?
Cevap : Esad Bin Zürare (r.a.)

Soru 83: Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savasinda düsmani gözetlemek için
görevlendirdiGi sahabe kimdir?
Cevap : Huzeyfe (r.a.)

Soru 84: “Bana uyarici ihtarlar yapmadikça, sizde hayir yoktur. Sizlerden gelen bu
uyarilari güzel karsilamadikça biz de hayir yoktur”
Cevap : Hz. Ömer (r.a.)

Soru 85: “Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem, malimi
parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzere ölsem, fakat gönlümde
Allah’a itaat edenlere karsi bir sevgi, isyan edenlere karsi da bir nefret
duygusu tasimazsam, bütün bu yaptiklarimdan fayda göremem” diyen sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Ömer (r.a.)

Soru 86: Hz. Osman (r.a.)’i halife ilan eden sahabe kimdir?
Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.)

Soru 87: islam tarihinde kim ilk olarak oGlunun halife olmasini vasiyet etmistir?
Cevap : Muaviye oGlu Yezid’e

Soru 88: Kadisiye savasinda Rüstem’e gidip “Biz dileyenleri kula kulluktan kurtarip
yalniz Allah (c.c.)’a kul yapmaya, insanlari batil düzenlerin zulmünden kurtarip
islam’in adaletine koymak için gönderildik” diyen elçinin adi nedir?
Cevap : Rabi Bin Amr

Soru 89: 8-10 yaslarinda esir edilerek köle pazarinda satildi. ilk müslüman olanlardan
olan sahabeler arasinda yer alir. Çocuk yasta babasiyla, Allah Resulü (s.a.v.)
arasinda “Kimi tercih ediyorsun” sorusuna “Ya Rasulüllah sizin üzerinize hiç bir
kimseyi tercih edemem, benim annem de, babam da sensin” diyerek peygamber
sevgisinin anne ve baba sevgisinin üstünde olduGunu belirtmistir.
Peygamberimiz (s.a.v.) Taif’te müsrikler tarafindan taslandiGinda vücudunu taslara
karsi tutarak liderini korumaya çalismistir. Kur’an’i Kerim’de ismi geçen yegane
sahabe olup, “Allah Resulünün sevgilisi” lakabiyla sereflenmistir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Bir çok defasinda gazvelere çiktiGinda yerine onu
vekil birakirdi. Bedir savasindan itibaren, sehit düstüGü Mute savasina kadar
yapilan bütün gazvelere katilmistir. Savas meydanlarinda ok atmada pek maharetli
ve becerikliydi. Mute’de sehit olduGunu duyduGunda gözleri yasaran peygamber
Efendimiz (s.a.v.): “Bu göz yaslari sevgilinin sevgiye olan istiyaki” dediGi sahabe kimdir?
Cevap : Zeyd ibni Harise (r.a.)

Soru 90: ilk müslümanlardan olup, Hz. Ali (r.a.)’in abisidir. Kendisinin tanindiGi
meshur ismi vefati esnasinda, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediGi
bir söz üzerine söylene gelmis ve o isimle meshur olmustur. Habesistan’a
hicret eden müslümanlarin içinde bulunmus ve Habes krali Necasi’ye
karsi müslümanlarin sözcülüGünü yapmistir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in:
“Zeyd sehit olursa o, o sehit düserse Abdullah Bin Revaha, O da sehit
düserse asker kimi isterse onu komutan yapsin” dediGi savasta sehit düsen
ikinci siradaki komutandir. ismini de bu savasta sehit olus sekliyle almistir.
Bu komutanin adini ve hangi savasta sehit olduGunu yaziniz.
Cevap : Caferi Tayyar (r.a.) - Mute savasi

Soru 91: serefli tarihimiz nice kahramanliklara sahne oldu. Nice çileler çekildi, nice
sehitler verildi. iste islam’in ilk yillarinda bir sahabe bu çile ve iskenceye
maruz kaldi. Dövüldü, sövüldü, fakat asla dininden dönmedi. Kizgin korlara
yatirildi. O korlari çiçeGe çevirmedi Allah, kuluma cennette çok nimetler
vereyim diye, örnek olsun ondan sonra gelecek rahatini seven müslümanlara
diye. iste o mübarek insanin kemikleri görünecek sekilde yanikti sirti. Yanik
sirtini Hz. Ömer (r.a.)’a göstererek “Ya Ömer neydi o ilk günlerde çektiGimiz
çileler” diyordu. Bu çilekes sahabe kimdir?
Cevap : Habbab Bin Ered (r.a.)

Soru 92: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 571 yilinda
dünyaya geldi. insanlari kölelikten, putlara kulluktan kurtarmak ve temizlemek
için gelmistir. Uzak-yakin demeden bütün insanlara vahiy kültürünü sunmustur.
Kimileri inkar etti. inkar edenler müslümanlari ümitsizliGe düsürmedi. Kimileri
iman etti, grup grup Allah’in dinine girdi. Onlar da müslümanlari simartmadi,
sükrünü artirdi. Bunlar Mekkeli, Medineli, Taifli, Fasli olup islam’a gönül
vermislerdi. Bunlardan biri de Rum diyarlarindan gelen ve sapsari rengiyle bu
hayir ummanina bir çesni katan sahabe kimdir?
Cevap : Süheyl Er Rumi (r.a.)


Soru 93: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sir katibinin ismi nedir?
Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.)

Soru 94: Medine’de kurulmus yeni islam devletinin, Mekke müsrik devletiyle yaptiGi
ilk yazili anlasma Hudeybiye anlasmasidir. Bu anlasmanin sartlarindan bir tanesi
su sekilde idi. Mekke’de müslüman olup, gizlice Medine devletine siGinanlarin
geriye iadesi idi. Bu anlasma gereGi Medine’ye kaçamayan, yeni müslüman olmus
olan müslümanlar, çareyi Mekke ile sam arasinda El-iss diye adlandirilan yerde
bir müslüman sahabenin kurmus olduGu gerilla kampina katilmakta buluyorlardi.
Bu gerilla kampina katilan ve eGitilen sahabeler, Mekkeli müsriklerin sam tarafina
gönderdikleri ticaret kervanlarini basarak mallarina el koyuyorlar ve sürücüleri de
esir aliyorlardi. Bu durumdan tedirgin olan Mekkeli müsrikler Hz. Peygamber (s.a.v.)’e
müracaat ederek Hudeybiye anlasmasinin ilgili maddesinin kaldirilmasini ve bu gerilla
kampinin daGitilmasini istediler. Bu gerilla kampini kurarak yöneten sahabe ve bu gerilla
kampinin ismi nedir?
Cevap : Ebu Basir ve Ebu Basir Kampi

Soru 95: Hilafetin hakemler vasitasi ile tespit edilmesine karar verilen siffin hadisesinden sonra
(Hüküm ancak Allah (c.c.)’a aittir) ayetini delil göstererek hakem olayini küfür addeden
müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Harici

Soru 96: Ashabtan ve islam’i ilk kabul edenlerdendir. En çok hadis rivayet edendir.
Hz. Ömer (r.a.)’in hilafeti döneminde Bahreyn ve Medine’de valilik yapmistir.
Kedileri çok sevdiGinden dolayi Peygamberimiz (s.a.v.) kedilerin babasi anlamina
gelen Ebu Hureyre lakabini vermistir. Kendisi de bu isimden hoslandiGindan islam
tarihinde bu isimle anilmaktadir. Ebu Hureyre (r.a.)’in asil ismi nedir?
Cevap : Abdullah

Soru 97: Hendek gazvesinden sonraki zaman içersinde müsrikler, daha önce savaslarda
ölen Kureys büyüklerinin yerini dolduramiyor ve halka fazla tesir edemiyorlardi.
Her ne kadar büyüklerinin yolundan gitmis olsalarda Hicretin 6.yilinda
Peygamberimiz (s.a.v.) görmüs olduGu bir rüya üzerine umre yapmaya hazirlandi.
Etrafindaki müslüman kabilelere haber gönderdi. Fakat bunlar “Muhammed can
düsmanlarinin içine giderek kendini tehlikeye atiyor” düsüncesiyle birer bahane
uydurarak Mekke’ye gitmekten çekindiler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.)
Medineli müslümanlardan meydana gelen 1500 kisilik bir toplulukla yola çikti.
Fakat kafile Hudeybiye mevkiine yaklastiGinda, müsrikler müslümanlarin Mekke’ye
girmelerine izin vermeyeceklerini söylediler. Ve sadece müslümanlari vekaleten bir
kisinin Mekke’yi ziyaretine izin verdiler. Ve bu is için nihayet Hz. Osman (r.a.) seçildi
ve gönderildi. Fakat Hz. Osman müsrikler tarafindan göz hapsine alindi. Kureysin bu
hareketi müslümanlar arasinda Osman öldürüldü diye haber yayilmasina sebep oldu.
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) artik muharebe etmedikçe dönmeyiz dedi ve
orada bulunan müslümanlardan bir tanesi hariç “ölüm var dönüm yok” diyerek
Semure adi verilen aGacin altinda tek tek biat aldi. Bu biatin adini ve
peygamberimiz (s.a.v.)’e biat vermek nasip olmayan o bir kisi niçin biat vermemistir?
Cevap : Ridvan biati - Kirmizi renkli devesini aramayi biate tercih ettiGi için

güzel bilgiler


Sahabe-i Kiram

MollaCami.Com