Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


karabaş tecvidi

TAKDİM

Tecvid ;
Lugat’da bir nesneyi güzel etmek ve hoşça yapmak tır.
Kıraat ilminde ise ;Her harfin hakkını vererek mahrecinden çıkartmaktır.
Asıl gayesi ilahi kelamı (Kur’an-ı kerim) okumakta dili her türlü hatadan korumaktır.

Kur’an-ı kerimi okumakta 3 usul vardır.

1.) Tertil (Yavaş) , 2.) Tedvir (Normal) , 3.) Hadr (Hızlı)
Not : Bu usullerin îzahı ileride gelecektir.

EÛZÜBİLLÂHİMİNEŞŞEYTANİRRACÎM BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHÎM

TECVİD İLMİ

Allahü tealaya hamd ve sena ,Rasülüne ve o rasülün âl ve ashabına salat ve selam olsun.

HARFİ MED : Uzatma harfi demektir.Harflerin harekesini okurken sesi uzatmaya yarar.Bunlar 3 dür. VAV-( ),YA ( ),ELİF( )
MİSAL : gibi.

SEBEBİ MED : Harfi med in uzattığı harlerin,daha fazla uzatılmasına sebep olan demektir.

Bunlar ise 2 dir. HEMZE ve SÜKÜN

1-) MEDDİ TABÎÎ
Bir kelimede med harflerin den biri bulunur,ancak sebebi med (hemze veye sükün) bulunmazsa Meddi tabîî olur. MİSAL :
Not : Meddi tabîî –BİR ELİF MİKTARI – yani bir saniye uzatılır.

2-) MEDDİ MUTTASIL
Harfi medden sonra sebebi med hemze olup ikisi aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur

MİSAL :

3-) MEDDİ MUNFASIL
Bir kelimenin sonunda harfi medden biri olup bundan sonra gelen kelimenin başında da sebebi medden hemze olursa Meddi munfasıl olur.

MİSAL :
4-) MEDDİ LAZIM
Harfi medden sonra gelen sebebi med Sükünü lazım olursa Meddi lazım olur.
Sükünü lazım : Durulduğunda ve geçildiğinde sabit olan süküne denir.

MİSAL :

5-) MEDDİ ÂRIZ
Harfi medden sonra gelen sebebi med Sükünü arız olursa Meddi arız olur.
Sükünü arız : Durulduğunda sabit , geçildiğinde sakıt olan (ortadan kaybolan) süküne denir.

MİSAL:

6-) MEDDİ LÎN
Her ne zamanki Harfi lîn den sonra Sebebi med sükün (Lazım veya Arız)olursa Meddi lîn olur
Harfi lîn : VAV ile YA sakin olup ma kablileri (Bir önceki harf) üstün olursa Harfi lîn olur.

MİSALİ :

7-) TENVİN VE NÛN-U SAKİN
Tenvin : İki üstün ,iki esre , iki ötre ye denir.
Nûn-u sakin : Cezimli nûn-a denir.

8-) İHFÂ
İhfa harfleri 15 ‘dir.
Her nezamanki tenvin veya Nûn-u sakin bu 15 harf den birine uğrasa İHFÂ olur.

MİSAL :

9-) İZHAR
İzhar harfleri 6 ‘dır.Her nezamanki tenvin veya Nûn-u sakin bu 6 harf den birine uğrasa İZHAR olur.

MİSAL :
10-) İKLAB
İklab harfi tektir ki harfidir.
Her nezamanki tenvin veya Nûn-u sakin be ( ) harfine uğrasa iklab olur.

MİSAL :
11-) İDĞAM MAAL ĞUNNE
Maalğunne harfleri 4 ‘tür.

Her nezamanki tenvin veya nûn-u sakin bu 4 harften birine uğrasa idğam maalğunne olur.
MİSAL :12-) İDĞAM BİLÂ ĞUNNE
Bilâ ğunne harfleri 2 ‘ dir.
Tenvin veya nûn-u sakin bu iki harften birine uğrasa idğâm bilâ ğunne olur.
MİSAL :13-) İDĞÂM MİSLEYN
İdğam misleyn öyle bir harfdirki sakin olup yine kendi misline uğrasa idğam misleyn olur.
(Yani bütün harfleri buna misal olarak verebiliriz.)
MİSAL :14-) İDĞAM MÜTECANİSEYN
Her nezamanki mahrecleri bir olup sıfatları başka olan harfler birbirine uğrasa İdğam mütecaniseyn olur.---Bunun izahı ileride gelecek.
MİSAL :15-) İDĞAM MÜTEGARİBEYN
Her nezamanki mahrecinde veya sıfatın da yakınlığı olan harfler birbirine uğrasa İdğam
Mütegaribeyn olur. ---Bunun izahı ileride gelecek.
MİSAL :
16-) İDĞAM ŞEMSİYYE
İdğam şemsiyye harfleri 14 ‘dür.


Her nezamanki elif –lam bu 14 harften birine uğrasa idğam şemsiyye olur.
MİSAL :
17-) İZHÂRI KAMERİYYE
İzhar-ı kameriyye harfleri 14 ‘tür.
Her ne zamanki Elif-lam bu 14 harfe uğrasa İzharı kameriyye olur.
MİSAL :


18-)KALKALE
Kalkale harfleri 5 ‘dir.


Her nezamanki bu 5 harften biri kelimenin ortasında veya sonunda olursa Kalkale olur.
MİSAL :


19-) HÜKMÜRRÂ
“Ra” Harfinin hallerinden bahseder.İzahı ilerde gelecektir.20-) LAFZATULLÂH
Lafzatullah ; Allah ‘ın ismi demektir.Allah ismi : kendisinden önce gelen hareke “üstün” veya “ötre” olursa kalın “esre” olursa ince okunur.
MİSAL :


21-) ZAMİR
Her nezamanki zamirin evveli harekeli olursa zamir çekilir .Sakin olursa çekilmeden okunur.

MİSAL :

22-) SEKTE
Sekte Kur’an-ı kerim de 4 yerde vardır.Sekte yapılırken ses kesilir ancak nefes yenilenmez.
Sonra tekrar aynı nefesle devam edilir.

MİSAL :

Teşekkürler bunu yazdırp talebelerime vermem lazım:) osmanlıcayı zor okuyorlar ama misalleri de yazarsanız sevinirim..
**Sevgi Gül gibidir,Yusuf'a Benzer,Onu Koklamaya Bir Yakup İster,Sevgiyi Allah Korur,Kula Yetmez,Gönülde Oldumu Söze Gerekmez..!!!!******

teşekkürler adıdagüzel.ellerine sağlık.talebecikk kardeşim Allah seni hizmetinden ayırmasın ne güzel talebe okutuyorsun.ama acizane bir tavsiyem osmanlıca zor okunsada musannıfının ve piranın şefaatine nail olmak ve lafzının manevi hakikatine erebilme açısından osmanlıca öğrenmelerinde çok fayda var.bir de o şekilde öğrenilince ilerde dahi hiç unutulmuyor.hizmetinizde muvaffakiyetler dilerim...

Allah razı olsun BEYAZYUNUS kardeşim ben de ilk öğrendiğimde çok zordu osmanlıca ama şimdi iyiki öğrenmişim diyorum.Talebelerim de alıştılar zaten ara sıra geliyorlar hocam okurmusunuz şurayı diye:)Yine de bu çalışmayı göstermek istiyorum mantığını anlamalarına yardımcı olur osmanlıca öğretmekten asla vazgeçmeyiz tabi.Adıgüzel en kısa zamanda misalleri yazsın hele bi:)
İnşallah cümlemiz musannıfların ve piranımızın şefaaatlerine nail oluruz..

**Sevgi Gül gibidir,Yusuf'a Benzer,Onu Koklamaya Bir Yakup İster,Sevgiyi Allah Korur,Kula Yetmez,Gönülde Oldumu Söze Gerekmez..!!!!******


Serbest Kürsü

MollaCami.Com