Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


Konuşmanın Adabı

Konuşurken kendine zarar verecek sözleri söylemekten kaçınmak.
Mesela:
''Şu sözde yalanım yoktur.Eğer yalan söylersem gözlerim kör olsun,yahud buradan sağ-salim kalkmayayım.'' gibi sözlerden kaçınmalıdır.

Çünkü:''Bela dilden gelir'! buyrulmuştur.

Derler ki;Hazreti Yakub çocuklarına ''Onu bir kurtun yemesinden korkarım''
dediği için,sözü red edilmeyip Yusuf Aleyhisselam hakkındaki olayı meydana gelmiştir.

(Sufi Zade Seyyid Hulusi,Mecma'ul Adab)

İnsan, konuştuğu her sözden sorumludur. Âyette, “İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın” (Kaf, 18) buyrulur. Konuşurken kelimelere ve ifade tarzına dikkat etmelidir. Sözü iyice ölçüp biçtikten sonra söylemelidir. Atalarımız “Kırk defa ölç, bir defa biç!” demişlerdir. Kullanılan yersiz bir kelime, bütün müsbet düşünce ve gayretleri boşa çıkarabilir. Fahr-i Kâinât Efendimiz şöyle buyurur: “Kul, iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer gider.” (Buhârî, Rikâk, 23) “Bedende hiçbir uzuv yoktur ki Allah’a dilin lüzumsuz ve çirkin konuşmalarından şikayet etmesin!” (Heysemî, X, 302)

önemli ve geniş bir konun sadece cüzi miktarı kadar bir yerine değinmek ve dikkati cekmek istedim.hatırlatmalar için teşekkür ederim HZ.ALLAH razı olsun

Cenab-ı Hak,sizden de cümlemizden de razı olsun kardeşim........

Bu önemli konuya katılımlar olur düşüncesiyle; kısa bir giriş yapmak istedim.
Sizin, son derece değerli bilgilendirmelerinizden istifade ettim.Teşekkürler.....
___________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Gayet tane tane ve ağır konuşmak.

Peygamber(asm) konuşurlarken biri kalkıp eğer onun sözlerini sayacak olsaydı,rahatlıkla sayabilirdi,diye rivayet edilmiştir.(a.g.e)
_____________________________________________________________________
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Kimseyi yüzüne karşı medh etmemek

Çünkü kişiye karşı medh etmek,kibir,gurur ve kendini beğenmişliğe itiverir.Onun için: Birini medh etmek,onu bir nevi boğazlamaktır diye buyurulmuştur.

Yine bir hadisde şöyle buyurulur:

Meddahları gördüğünüz zaman,yüzlerine toprak saçınız.
Yani onlara bir şey vermeyin,çünkü onlar dünyalık elde etmek için böyle dalkavukluk yaparlar,kendilerine bir şey verilmediğinde,ümitlerini kesip savuşurlar.(a.g.e.)
_______________________________________________________________________

Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Çok gülmekten kaçınmak
Çünkü çok gülmek kalbi karartır öldürür.Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
Gülmek kalbi öldürür(a.g.e.)
________________________________________________________________________
«Rabbimiz Allah'tır» deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.(Ahkaf,13)


Fıkıh & ilmihal

MollaCami.Com