Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


Ma'dum (Yok Olan) Mer'iy Ve Şey Değildir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم


وماالمعدوم مرئيا و شيأ؛ لفقه لاح في يمن الهلال

Mefhum-u Beyt:Ma'dum-a Hal-i Ademinde Ru'yet-i İlahi Taalluk Eğlemez Ve Ona Şey Lafz-ı Dahi İtlak Olunmaz, Bu Da'vaya Hilal'den Zahir Olan Olan İlim Delildir.

Ma'dum Olan Yani (Mevcut Olmayan)'a Ru'yet İlahi Taalluk Etmez,( Yok Olan-ı Hz Allah Göruyor Denmez, Ve Bu Henuz Yok Olana (Şey) Diye Söylenmez), Zira Şey, Mevcut Olan İçin Kullanılır.

Hilal, Kameri Ay'ın Evvelinden İlk Uç Geceye Kadardır. Hilal Henuz Doğmadan, (Gayr-i Mer-iydir) Görulmez, Ama Doğmaya Basladıkca, Tedricen Yavas Yavas Görulmeye Baslar.

Bu Meselenin Faydası Surada Ortaya Cıkar,

Ma'dum İkidir.

1) Ma'dum-u Mumteni'

2) Ma'dum-u Mumkin

Ma'dum-u Mumteni':: Vucudu Mumteni' Adem-i Vacib Olan.(Yani Var Olması Muhal, Mumkin Olmayan, Yokluğu İse Vacib Olan)dır

Mesela: Şerik-i Bari' (Yani Hz Allah'ın Şeriki) Ve İctima-i Zıddeyn (İki Zıddı Bir Araya Getirmek) Aynı Anda Hem Gece Hem Gunduz Olması Gibi.

Ma'dum-u Mumkin:: Vucud-u Ve Adem-i Kendisine Nisbetle Musavi Olan ( El'an Mevcut Olmayan,İns, Cin Ve Hayvanattan Camid Gayr-i Camid Varlığın Yaratılmadan Evvelki Durumu)

Evvelkine Yani Ma'dum-u Mumteni' Olan-a Bil'ittifak Ru'yet Taalluk Eylemez Ve bil'ittifak Sey Lafzı Itlak Olunmaz.

Serik-i Bari Ve İki Zıddın Bir Arada Bulunması Mumkin Olmayınca, Muhal Olunca Hz Allah'ın Ru'yeti Bunlara Taalluk Etmez, Ancak Malumdur.

Hz Allah Serik-i Bariyi Görmez Zira Varlığı Mumtenidir. Ama Serik-i Bariyi, Ma'dum-u Mumteni( Varlığı Muhal Yokluğu Vacib Olarak) Olarak Bilir.

İkinci Kısım Ma'dum-un Görülüp Görülmemesinde İhtilaf Vardır.

Ehl-i Sunnet İndin-de Madum-u Mumkin-e Ru'yetin Taalluku Mumteni-dir.(Yani Var Olması Mumkin Olan-a Ve İleride Var Olacağa da Ru'yet Taalluk Etmez.)

Zira Görmek El'an Var Olmayı Gerektirir, Suan Varlık Olmayınca Görmekte Mum'teni-dir.

Ma'dum-u Mumteni Olan-a Bil İttifak Ru'yet-in Taalluku Mumteni Olunca, Ma'dum-u Mumkinede Taallukun Mumteni Olması Lazım Olur.Zira El'an Oda Ma'dum-dur.

Sailiyye Ve Mukniıyye Taifeleri Derler Ki, Alem-e Kablel Vucud (Yaratılmazdan Evvel) Ru'yet Taalluk Eğlemişdir.

Bu Su Demektir, Yani Hz Allah Alem-i Yaratmadan Evvel, Onu Görmüşdür.( Bu Batıldır)

Onlara Soyle Cevab Veriliyor.: Ma'dum Mer'ıy Olsa ( Yani Hz Allah Indınde Ezelde Görulmus Olsa) O Vakit Alemin Kıdemi Lazım Gelir, Bu ise Batıldır, Zira Alem Hadistir.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم


بسم الله الرحمن الرحيم


فقل اعملو فسيرى الله عملكم و رسوله


Hz Allah Ayet-i Kerime-de Ru'yet-i Sıyga-i İstikbal İle Ta'bir Buyurmakla, Amellerinin Kablel Vucud Yani İşlenmeden Önce, Görulmez Olduguna Delalet Eder.

Ve Ma'dum-u Mumkin-e (Şey) Itlak-ının Cevazında Dahi İhtilaf Vardır.

Mu'tezile Ma-dum-u Mumkin Haricte Ve Zihinde Mevcut Olmakla Kendisine Sey Denilir. 3 Aded Delilleri Mevcut Ancak Gayr-i Muteber Ve Herbirine Cevab Verildi. Burada Zıkretmıyoruz.

Ehli Sunnet Mezhebi Bu Hususta Soyle Der.

Ma'dum-u Mumkine Sey Itlak-i Caiz Değildir...Zira Sey Lafzi Mevcud İle Muradiftir Onunla Aynı Manaya Gelir.

Yani Her Vucud Şey, Her Şey Vucud Olmakla Mefhumları Bir Olup Muteradifdirler.

Netekim Zekeriyya Aleyhis Selam Hakkında Hz Allah Soyle Buyuruyor.


اعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيموَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْأً


Bu Ayet-i Kerimede Hz Allah Zekerıyya Aleyhis Selami Yaratmazdan Evvel Kendisine Sey Lafzın-ı Tesmiye Etmekten Nefy Etti.

Ben Seni Yarattım Sen Yaratılmazdan Evvel
( ŞEY) Değildin Buyurdur.

Bu Meselenin Özü Bu, Lakin İzahi Daha Cok Geniştir. Biz Talabelerimiz İle İşlediğimiz Dersimizi Sizinle Paylaştık İlmi Seviyesi Musati Olan Kardeslerim İstifade Etsin Diye,

Hz Allah Istıfade Etmeyi Nasib Etsin

Measselam...

ya mefhümü beyt müthiş olmuş ben tamamen farklı anlamışım bu zaten 48. beyt olması lazım velhasıl ilk vazi itibarı ile güzel


Fıkıh & ilmihal

MollaCami.Com