Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


Bid'at islemek,niçin kötüdür?

Bid'at islemek,niçin kötüdür?

Bid'at,sünnete yani Muhammed aleyhisselâmin bildirdigi din bilgilerine muhâlif olan,ters düsen,itikâd, amel ve sözler demektir.

Allahü teâlâ,kullarini kendisine ibâdet etmeleri için yaratmistir.Ibâdet ise,insanin,yaratanina karsi âciz, muhtaç oldugunu göstermesidir.Bu da,her aklin,her nefsin, âdetlerin güzel ve çirkin dediklerine uymayip,Allahü teâlânin güzel ve çirkin dediklerine teslîm olmak,Onun gönderdigi Kitâba,Peygamberlere inanmak ve bunlara tâbi olmak demektir.

Bir insan,herhangi bir isi,Allahü teâlânin izin verdigini düsünmeden,kendi görüsü ile yaparsa,Ona kulluk yapmamis, Müslümânligin îcâbini yerine getirmemis olur.Bu is, inanilacak ve inanilmasi lâzim oldugu sözbirligi ile bildirilmis olan seylerden ise, bu inanisi,küfre sebep olan bid'at olur.Bu is,inanilacak seylerde olmayip da,yalniz dinden olan sözde ve iste kalirsa,fisk yani büyük günâh olur.

Hadîs-i serîfte;
(Bir kimse,dinde olmayan bir sey meydâna çikarirsa,bu sey reddolunur) buyurulmustur.Dinden olmayan bir i'tikâd, bir söz,bir is,bir hâl ortaya çikarilir ve bunun din ve ibâdet olduguna inanilirsa,yâhut Islâmiyyetin bildirmis olduklarinda bir fazlalik veyâ noksanlik yapilirsa ve bunu yapmakta sevâp beklenirse,bu yenilikler, degisiklikler, bid'at olur.

Islâmiyyete uyulmamis,ona îmân edilmemis olur.
Dinde olmayip,âdette olan yenilikler,yani yapilirken sevâp beklenilmeyen degisiklikler bid'at olmaz.Yemekte,içmekte, binme ve tasima vâsitalarinda, binâlarda yapilan yenilikleri,degisiklikleri dînimiz reddetmez.Bunun için, masada,ayri tabaklarda,çatal kasik ile yemek, otomobile binmek,her çesit binâ ev,mutfak esyâsi kullanmak ve bütün fen bilgileri,fen âletleri,fen isleri dinde bid'at degildir.

Bunlari yapmak ve faydali yerlerde kullanmak câizdir, hattâ, farz-i kifâyedir. Meselâ radyo,hoparlör,elektronik makineler yapmak ve bunlari ibâdetlerin disinda kullanmak câizdir.Fakat,hoparlör ile ezân, Kur'ân-i kerîm okumak, ibâdeti degistirmek olup bid'at olur. Eshâb-i kirâmin ileri gelenlerinden Enes bin Mâlik hazretleri,bir gün agliyordu. Sebebi soruldugu zaman;

"Resûlullah efendimizden ögrendigim ibâdetlerden, degistirilmemis bir namâz kalmisti.Simdi,bunun da elden gittigini görüyor,bunun için agliyorum" cevabini vermistir.

O zamanki insanlardan bazilarinin,namâzin sartlarini, vâciblerini,sünnetlerini,müstehablarini yerine getirmediklerini,ekrûhlarindan,müfsidlerinden, bid'atlerinden sakinmadiklarini,namâza ilâveler yaptiklarini,bazi yerlerini azaltarak degistirdiklerini gördügü için,Enes bin Mâlik hazretleri aglamistir.Cünkü bu hâl,sünneti yani Islâmiyyeti degistirmektir ve sünneti degistirmek de,bid'attir.

Hadîs-i serîfte buyuruldu ki:
(Bir ümmet,Peygamberi öldükten sonra,dinde bid'at yaparsa, buna benzer bir sünneti kaybeder.) Yani,küfre sebep olmayan bir bid'at yapilirsa,bunun cinsinden bir sünneti terk ederler.

Ibâdetlerin kabûl olmasi için,bid'atleri terk etmek lâzimdir.Cünkü Peygamber efendimiz;
(Allahü teâlâ,bid'at sâhibinin orucunu, haccini,umresini, cihâdini,günâhtan vazgeçmesini,adâletini kabûl etmez. Hamurdan kilin çikmasi gibi,Islâmdan çikar) buyurmuslardir.

Bid'at,nefse,seytâna uyarak yapildigi için,sâhibi Islâmdan, Allahü teâlânin emirlerine teslîm olmaktan çikar.Îmân kalb ile olur.Islâm kalb ve lisân ile birlikte olur.Îmân kalbe mahsûstur.Islâm ise,kalbin, lisânin ve bedenin umûmuna sâmildir.Kalbdeki îmân ile kalbdeki Islâm birbirlerinin aynidir.Bid'at sâhibinden ayrilan,lisândaki ve uzuvlardaki Islâmdir.

Netice olarak, bid'at islemeye devâm eden kimse,nefse ve seytâna itâat eden kimse olmustur.Günâh isleyen kimse,âsî, fâsik olur.Buna bid'at sâhibi denmez.Fakat bid'at sâhibi, âsî ve fâsiktir.Cünkü bid'at sâhibi,bu bid'atini ibâdet sanmakta,buna karsilik sevâp beklemektedir.

Gönül Pinari
Osman Ünlü

Selam Sevgi ve Dua Ile


Fıkıh & ilmihal

MollaCami.Com