Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


Türk Dili

Türk Dili
Türk dili, Ural-Altay dil grubuna dahil olup, MoGol, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin de yer aldiGi Altay dilleri ailesi veya Altay dilleri topluluGuna mensuptur. Yapi bakimindan Altay dilleri ailesine giren bütün dillerde olduGu gibi, Türkçe de eklemeli (mül


Dil ve Gramer Bilgileri

MollaCami.Com