Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


Allah Sabredenlerle Beraberdir

"Şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Sûresi, 2:153; Enfâl Sûresi, 8:46.) ayetinden hikmet ve gaye nedir?

Elcevap:
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Mektubat&Page=271


Kuran. Kerim ve Tefsir

MollaCami.Com