Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


YASiN-i sERiF TEFSiRi

-HAMMAMi TERCÜMESi-
RAHMAN VE RAHiM OLAN ALLAH'iN ADiYLA
YASiN.(1)
HiKMETLi OLAN KURAN'iN HAKKi iÇiN, (2)
EMiN OL Ki SEN O RiSALETLE GÖNDERiLEN PEYGAMBERLERDENSiN, (3)

TEFSiR:
Bu sure Mekke'i mükerremede nazil olmustur.Bu surenin nüzul (inis)sebebi,
kafirlerin iftiralari idi.Onsar, "Muhammed ne nebi nede resuldür.Sadece amcasi Ebu Talib'in yetimidir, okula gitmemis,hiç bir hocadan ilim ögrenmemistir.Böyle
bir kimse nasil nebi olsun" dediler.
Kafirler peygamber efndimizin (sav) peygamberligini inkar etmekte israr ediyorlardi.hz.ALLAH kafirlerin yalan ve iftira sözlerini inkar edip bu sureyi inzal etti ve yüce zatiyla onun nübüvveti ve risaleti üzerine sahitlik yapti.
söyle buyurdu;"Ya Muhammet ! eGer su kafirler senin peygamberliGini inkar ederlerse üzülme!Biz Azim'ü san senin peygamberlerden olduguna sahitlik yapariz."
iste bu sure O'nun peygamberligine delalet edip sahitlik yaptigi için Kuran'i Kerimin kalbi oldu.nitekim kainatin efendisi sevgili peygamberimiz, hadisi seriflerinde söyle buyuruyor:
"Hiç süphe yokki, her seyin bir kalbi vardir.Kuran'i Kerimin kalbide Yasin'dir. Bunu okuyana ALLAH'ü Teala,on kere Kuran'i Kerimi hatmetme sevabi yazar."
"süphesiz ALLAH'ü Teala, gökleri ve yerleri yaratmadan ikibin sene önce Yasin ve Taha surelerini okudu.Melekler, bunu duyunca "ümmeti Muhammede müjdeler olsunki, onlara bu iki sure indirilmistir.Bunlari tasiyanlara ne mutlu, bu ikisini okuyan dillere ne mutlu."
"Cennet ehli Taha, Yasin ve Rahman surelerinden baska Kuran'i Kerim okumazlar."
"Hangi erkek veya kadin müslüman ölüm sekeratinda iken yaninda Yasin suresi okunursa,her bir harfi adedince on melek iner.Onun huzurunda saf tutar.Ona salevat getirip, yikanmasinda hazir bulunur,cenazesinede tabi olur."
"Bu sureyi çok okuyun!Çünki bunda birçok hususiyetler vardir."
Bu surenin o kadar çok faydalari vardirki bu hadis'i serifin açiklamasinda huzur'i kalp ile aç olanlar Yasin suresini okusalar, ALLAH'ü Teala onlari fazlü keremiyle doyurur.Korkan kimseler okursalar, ALLAH'ü Teala onlarin korkularini ve üzüntülerini giderir.Fakir kimseler okusalar ALLAH'ü Teala onlari borçtan kutarir.Bir ihtiyaci olanlar onu okusalar, ALLAH'ü Teala onlarin ihtiyaçlarini görür.
Sabah okuyan aksama kadar ALLAH'ü Teala'nin emaninda olur.(emniyetinde)
Aksam okuyan sabaha kadar onun ev halki ALLAH'Ü Teala'nin emaninda olur.
Bir beldede Yasin'i serif suresi okunur veya tefsir edilirse, ALLAH'ü Teala o beldenin sakinlerinden belayi,kitliGi,pahaliligi,taun veba ve bir çok hastaligi onun yüzü suyu hürmetine kaldirir.
Bir ölünün yaninda okunduGu zaman, azap içindeyse, kabir azabi hafifler, eger azap içinde degilse rahatligi artar.Çünki kabir "ya cennet bahçelerinden bir bahçe,yada cehennem çukurlarindan bir çukurdur."

Yasin kelimesinde dört kavil vardir.söyleki:
1- Bazi müfessirler, "Yasin," "ya insan" demektir.Araplarin adetidirki, her kelimeden bir har alip öylece telaffuz ederler.Nida (çagri) harfi olan "ye"yi almislar , "insan"dan da "sin" almislar.Böylece "Yasin" oluvermis.Bunun manasi "ya muhammed"dir.

2- Bazi müfessirlerde "Yasin"den maksat "ya Seyyid-el-mürselin" (ey peygamber- lerin efendisi) dir,demislerdir.

3- Bazilari, "Yasin" Kuran'i Kerim'in isimlerindendir, demislerdir.

4- Bazilari da, "Yasin" surenin ismidir , demis.

Esterabadi tefsirinde buyuruldu ki; ALLAH'ü Teala'nin dört bin ismi vardir.
Bin tanesini ALLAH'ü Teala'dan baskasi bilmez.Bin tanesi Levh-il-mahfuz'dadir.
Üçyüz tanesi Tevrat' ta, üçyüz tanesi incil'de, üçyüz tanesi Zebur'da ve yüz taneside Kuran'i Kerim'de dir. Kuran'i Kerim'deki isimlerden doksan dokuzu zahir(açik,) bir
tanesi gizlidir.Bu gizli olan isim, ismi A'zam'dir.
Bunu nebiler ve resullerden(peygamber) baskasi bilemez.
Hammami(r.a.)


Esterabadi tefsirinde buyuruldu ki; ALLAH'ü Teala'nin dört bin ismi vardir.
Bin tanesini ALLAH'ü Teala'dan baskasi bilmez.Bin tanesi Levh-il-mahfuz'dadir.
Üçyüz tanesi Tevrat' ta, üçyüz tanesi incil'de, üçyüz tanesi Zebur'da ve yüz taneside Kuran'i Kerim'de dir. Kuran'i Kerim'deki isimlerden doksan dokuzu zahir(açik,) bir
tanesi gizlidir.Bu gizli olan isim, ismi A'zam'dir.
Bunu nebiler ve resullerden(peygamber) baskasi bilemez.
Hammami(r.a.)


"Esma'ul Hüsna", en güzel isimler demektir. Cenab-i Hakk'in dört bin ismi vardir.
Kur'an-i Kerim'de bu isimlerin 99'u bize bildirilmistir.
(Hammami, Yasin Tefsiri :2)

Baska bu sekilde tefsir eden var mi acaba? Ben rastlamadim...

merak ettim bende rastlamadim


Kuran. Kerim ve Tefsir

MollaCami.Com