Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


!!!_indir_!!!---Cevşen DEĞİL!!__Ayat-ı Hırz__

Ehl-i Sünnet Olan Bir Müslümanın Üzerinde Taşıyabileceği:âyât-ı hırzhttp://dosyam.net/?id=8kfna8

Cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı koruyucu âyet denilen (ayat-ı hırz)ı yedi gün okumalı ve bu âyetleri üzerinde taşımalıdır.

İmâm-ı Beyhekî (Delâil-ün-nübüvve) kitâbında ve
imâm-ı Kurtubî (Tezkire) kitâbında bildiriyor ki,


Ebû Dücâne “radıyallahü anh” buyurdu ki,
yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağac yapraklarının sesi gibi,
ses duydum ve şimşek gibi, parıltı gördüm.
Başımı kaldırdım. Odanın ortasında, siyâh birşey yükseldiğini gördüm.
Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi.
Yüzüme, kıvılcım gibi şeyler atmağa başladı.

Hemen Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” gidip, anlatdım.
Buyurdu ki, (Yâ Ebâ Dücâne! Allahü teâlâ, evine hayr ve bereket versin!).
Kalem ve kâğıd istedi. Alîye “radıyallahü anh” bir mektûb yazdırdı.

Mektûbu alıp, eve götürdüm. Başımın altına koyup, uyudum.
Feryâd eden bir ses, beni uyandırdı.

Diyordu ki, (Yâ Ebâ Dücâne! Bu mektûbla, bizi yakdın.
Senin sâhibin, bizden elbette çok yüksekdir.
Bu mektûbu, bizim karşımızdan kaldırmakdan başka, bizim için, kurtuluş yokdur.
Artık, senin ve komşularının evine gelemiyeceğiz.
Bu mektûbun bulunduğu yerlere gelemeyiz).


Ona dedim ki, sâhibimden izn almadıkca bu mektûbu kaldırmam.
Cin ağlamasından, feryâdından, o gece, bana çok uzun geldi.
Sabâh nemâzını, mescidde kıldıkdan sonra, cinnin sözlerini anlatdım.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(O mektûbu kaldır. Yoksa, mektûbun acısını, kıyâmete kadar çekerler!).


Kefevînin (Mecmû’a-tül-fevâid) kitâbında
ve Demîrînin (Hayât-ül-hayvân) kitâbı,
kaf harfindeki (Kunfez) kelimesinde diyor ki,


(Bir kimse, bu mektûbu, yanında taşısa veyâ evinde bulundursa, bu kimseye, eve ve etrâfına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider).


Bu mektûb (Hazînet-ül-esrâr) ve (Hayât-ül-hayvân)da yazılıdır.
Süleymâniyye kütübhânesi, (Ayasofya) kısmında, [2912] sayıda
(Hayât-ül-hayvân)ın fârisîsi,
[1913] de ise türkçesi vardır.

Müslimânlara kolaylık olmak için bu mektûb,
(Teshîl-ül-menâfi’) kitâbının sonunda da
[207.ci sahîfesinde de] yazılıdır.

Cin ve şeytân şerrinden kurtulmak için
ve sar’a hastalığına ve sihre karşı
(Teshîl-ül-menâfi’) kitâbının sonundaki
(âyât-ı hırz)ıyedi gün okumalıve yazıp,üzerinde taşımalıdır.

Ayat-i hırz, şu sure ve ayetlerdir:

Fatiha, Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255, 256,257 ve 285,286, Al-i İmran 18,19. ayetten sadece: “İnneddine indellah-il-islâm” kısmı, Al-i İmran 26,27, Al-i İmran 154, Enam 17, Araf 54, 55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunüs 107, Hud 56, İbrahim 12, İsra 43 ve 110,111, Müminun 116,117,118, Ankebut 60, Rum 17,18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11, Saffat 180,181,182, Feth 27, 28,29, Rahman 33,34,35,36, Hadid 1,2,3,4,5, Haşr 21,22,23,24, Cin 1,2,3,4,5,6, Buruc 20, 21,22, İhlas, Felak ve Nas sureleri.

Kardeşim yukarıdaki paylaşımınızdan çok istifade edilebilir. Teşekkür ederim.

Fakat konu başlığını tasvip etmiyorum. Allah(CC)'ın ayetleri yine Allah(CC)'ın isimlerinin yer aldığı bir duayı aşağılamak için kullanılmaz. Tehlikeli bir durumu size beyan için yazıyorum. Selametle kalın!

Şahsen,ben de konu başlığını çok çirkin buldum.

Bir başka yazıda cevşen ile ilgili yazıları esefle okudum.

''Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak da'va etmek hakka karşı bir hürmetsizlik'' olduğundan bir yorum yazmak istemedim.Bediüzzaman gibi bir İslam alimi cevşene sahih diyecek ve okuyacak....Ben de çıkıp sahih değil diyenlere karşı bunun müdafaasını yapacağım!Edebim buna müsaade etmez.

Bediüzzaman gibi bir İslam aliminin tasvib ettiği bir dua(Cevşen) hakkında; meseleyi yanlış anlamaktan kaynaklanarak yapılan sathi yorumlarla maksadını aşan ifadeler,tamamıyla edebe muhaliftir.
İnsan haddini bilmeli!Sizi, edebe da'vet ederim.
''EDEP YA HU!
__________________________________________________________________________

Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Değerli kardeşim,
önyargısız bir şekilde başlığı okuma fırsatını yakalarsanız başlıkta hiçbir aşağılamanın olmadığını görürsünüz.

Başlıkta verilmek istenen mesaj şu şekildedir:

"Ey müslümanlar!

Üzerimizde taşınınca faydalı olacağı ve fazileti hakkında hiçbir sahih hadis-i şerifin olmadığı kaynaksız bir şii duası olan cevşeni taşımak ve okumak yerine;
Geliniz fazileti hadis-i şeriflerce sabit,rehberlerimiz olan Ehl-i Sünnet Alimlerince tavsiye edilmiş bu kıymetli Ayat-ı Hırz'ı okuyalım ve üzerimizde taşıyalım...."

Şiilerin pekçok dua kitabı mevcut ve bunların içinde Allah-u Teala'nın ism-i şerifleri var. İslam alimleri bu duaların fazileti hakkında söylenenlerin uydurma olduğunu bildirmişler.

Haşa biz bu alimlere Allah'ın isimlerinin yer aldığı bir duayı nasıl aşağılıyorsun mu
diyeceğiz?

Yoksa bizi böyle kaynaksız mesnetsiz iddialara inanmaktan korudukları için
teşekkür mü edeceğiz?

Hangisini yapacağız?

HANGİSİNİ?

Sokağa çıkınız ve önünüze gelen 10 müslümana şu soruyu yöneltiniz:

Dinimizde üzerimizde taşınması tavsiye edilen dua ve ayetler hakkında bilginiz var mı?

Siz de kabul edersiniz ki çoğunun cevabının içinde cevşen lafı geçecektir.

Kaç kişi ayat-ı hırzı bilir?

****
Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han devrinde (aslında o kadar geriye gitmeye gerek yoktu),
sokağa çıkıyorsunuz ve benzeri bir soru soruyorsunuz.....

Çoğu ayat-ı hırzdan bahsediyor.
Cevşeni duyanlar bile şii duası olarak biliyor ...

****
Tarihi bir tesbittir.
Cevşen,Türkiye de cumhuriyet sonrası birileri tarafından yaygınlaştırılmış ve halk tabanına inmiştir.

bkz.Diyanet Ansiklopedisi(s.462-464)

Ehl-i Sünnet alimlerinin kıymetli eserleri de pek az kimse tarafından okunabildiğinden(bu da başka soruları akla getiriyor) hiç bilinmeyen cevşen yaygınlaşıyor ve ayat-ı hırz unutuluyor.

*******

Şimdi bu gerçekleri hatırlatmak mı çirkin?

Yoksa hiç şerh yazmadığı halde İmam-ı Gazaliye cevşen'e şerh yazmıştır iftirasını atanların yüzleri mi çirkin?

Ayat-ı Hırzın faziletini nakletmeye çalışmak mı çirkin?

Yoksa Ehli Sünnet alimlerinin sahih değildir sözü önemli değil esas olan bizim mülahazamızdır yani önemli olan bizim düşüncemizdir diyen kendi görüşünü bize din diye yutturmaya çalışanın yüzü mü çirkin?


Ey müslümanlar! Ehl-i Sünnet alimleri dışındakileri rehber edinmeyelim demek mi çirkin?

Yoksa Ehl-i Sünnet alimleri cevşene soğuk bakmışlar diyerek ehl-i sünnet alimlerini ilimden uzak duygusal reaksiyonlarla hareket eden insanlar olarak göstermeye çalışan "yüz" mü çirkin?

HANGİSİ?

Kardeşim,

1- Lütfen bana cevşene mualif birkaç alim gösteriniz. Gösteremessiniz çünkü böyle birşey yok. Sahih değil demek karşı olmak demek değildir. Hiçbir alim cevşen hk. uydurma demiyor.

2- İmam-ı Gazali cevşen'e şerh yazmış denmişse yazmıştır. Buna siz ve sizin gibi birkaç kişiden başkası itiraz edemiyor ve etmemiştir çünkü edemezler. İmam Gazalinin bütün eserlerini bizzat tetkik edip araştırılması ve ayrıca kendi eserleri dışında olanlarında araştırılması (Buna şimdiye kadar yazılan bütün cevşenlerde dahildir) ve öylece yok olduğu ispat edilir. Alim olmak kolay değil mesuliyet ister.

3- Cevşene soğuk bakmışlar ne demek? Cevşenden istifade etmemişler demektir. Bir alim cevşenden istifade etmek zorunda mıdır? Ebetteki hayır.

4- Gelelim diğer meseleye hala Kuran-ı Kerim ayetleri ile cevşeni karşılaştırıyorsunuz uçurumun kenarında geziniyorsunuz.
Kuran-ı Kerim-i kim unutmuş ? Yoksa boynunda cevşen taşıyan mı ? Lütfen ciddi olalım. Cevşen bırakın Kuran-ı Kerim'i unutturmayı her an kuran-ı Kerimi akılda tutmaya yarayan vesilelerden bir vesiledir.

Son olarak;

"kendi görüşünü bize din diye yutturmaya çalışanın yüzü mü çirkin?"

sorusuna kimin muhatap olduğunu böylece kendi nefsinize sorun.

Vesselam!

yani yazdıklarımı bir tarafa çekmek ve beni "uçurumun kenarında" gezdirmek heveslisi olmanız şaşırtıyor beni.....

aynı sorulara aynı cevaplar vermekten usanmaya başladım...

Ben Kur'an-ı Kerim unutulmuştur demedim zaten........

"Ayat-ı Hırzın" taşınması hakkındaki Ehl-i Sünnet alimlerinin nasihatleri unutulmuştur.
diyorum.

Ve bu sözümü insaf sahibi herkes kabul eder....

****

İmam-ı Gazali cevşen'e şerh yazmış denmişse yazmıştır. diyorsunuz...

Ben de bunun çok çirkin bir iftira olduğunun farkındayım.
Çünkü böyle bir şerh yazılmamıştır.

Böyle bir şerhin yazıldığını iddia eden adam neden bu şerhin
hangi kaynakta olduğunu söylemiyor?

Neden?

Bizim bilmediğimiz,İmam-ı Gazali hazretlerinin saklı-gizli eserleri mi var?
Siz tamamen belli bir adamı referans aldığınızı,o ne demişse kuşkusuz doğru olduğunu kabul ettiğinizi itiraf ediyorsunuz.

Siz bilirsiniz...Ben üzerime düşen vazifeyi yapmaya uğraştım o kadar...


*******

ben sahsen sukadar senedir bir dini cemaatin icindeyim bu ayat-i hirzin i duymadim,bukadar önemli olan seyi simdiye kadar duymadiysam bunu hocalarimizin zafiyetinemi yormaliyim. cevseni duydum bol bol camilerin etrafinda satiliyor, ancak ne faydasi konusunda nede menfi bir konuda beni tesir altina alabilecek birsey duymadim diyebilirim...

Muhterem yolsu şöyle yazmış ;

Şahsen,ben de konu başlığını çok çirkin buldum.

Bir başka yazıda cevşen ile ilgili yazıları esefle okudum.

''Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak da'va etmek hakka karşı bir hürmetsizlik'' olduğundan bir yorum yazmak istemedim.Bediüzzaman gibi bir İslam alimi cevşene sahih diyecek ve okuyacak....Ben de çıkıp sahih değil diyenlere karşı bunun müdafaasını yapacağım!Edebim buna müsaade etmez.

Bediüzzaman gibi bir İslam aliminin tasvib ettiği bir dua(Cevşen) hakkında; meseleyi yanlış anlamaktan kaynaklanarak yapılan sathi yorumlarla maksadını aşan ifadeler,tamamıyla edebe muhaliftir.
İnsan haddini bilmeli!Sizi, edebe da'vet ederim.
''EDEP YA HU!

Pekala edepten bahsettiniz madem sorum şu;
Tarihçeyi hayat risalesinde;
Saidi nursi, Abdulhamid Han yönetimine siyan eden ittihatçılarla yargılanırken Yüce Hakana ( ki kendisi benim öz be öz dedemdir) pek edepli sözler sarfettiğini ve beraat edincede "Yaşasın zalimler için cehennem" dediğini yazıyor. Pekala o Hakana zalim demek ne kadar edebi sizce?" Ya Rabbi! Senin Kahhar ismini seviyorum " Abdulkahir Hackerullah

firttix KARDEŞİM paylaşım çok güzel . moralini bozma devam et,ayrıca Ayat-ı hırz yüzük ve kolyelerı var bunları üzerimizde kolaylıkla taşıyabiliriz.

SAID NURSI ;Abdulhamit Han Hazretleri icin "O sefkatli Padisah " ve " Eger padisah peygamberin yolunda gitse itaat ederiz" demistir.
Bediüzzaman Hazretleri 31 Mart hadisesinde ,mahkeme reisi Hursit Pasa SAID NURSI Hazretlerine" Sende seriat istemissin" hitabina karsi "bu asilanlarla Ölmeye hazirim" Saclarim adedince baslarim olsa Seriatin her bir düsturun feda olsun "mealinde cevap vermistir ve beraat etmistir. "ZALIMLER ICIN YASASIN CEHENNEM" sözünü mahkeme reisine ve zalim mason ve dinsizlere söylemistir.

firttix Dini meselelerde Münakasa caiz degildir.Diyende dinleyenlerde zarar edebilir.Ehl-i iman arasinda ölcüz mizansiz hakkaniyyetten uzak yapilacak münaksalardan, EHL-i DALALET ve MÜNAFIKLAR ve perde altinda gizli DINSIZLER ve KOMÜNIST ve MASONLAR gibi ilhat komüteleri cok istifade ederler ve etmislerde bu gibi zindiklara firsat vermemek elzemdir diye düsünüyorum cünkü, iki pehlivan güresirken bir cocuk ikisinide dövebilir buna Alem i islamin vaziyet sahittir. Avrupa da 20-30 milyonluk bir memleket 300-400 milyonluk alem-i islami esaret altina almis hatta Arap memleketlerinin hudutlarini cetvelle onlar tayin etmisler.
Ehli iman insafli olmalidir,taasub ve inat cok hakikatlardan ve hidayet nurlarindan istifadeye mahrum sebeb olabilir.
"KURÁN,Ars-i azamdan Ism-i azamdan,her ismin mertebe-i azamindan geldigi icin Kurán ,bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allahín kelamidir."(25.Söz)
Bu itibarla Kuránin derecesine yetisilmez.

firttix

arkadaşlar ayat-ı hırz türkçe okunuşu ve mp3(kendim hazırladım). buyrun indirin.
http://rapidshare.com/files/454297291/AYAT-I_HIRZ.rar


Kuran. Kerim ve Tefsir

MollaCami.Com